Async link

https//www.racom.eu/cz/support/prot/aslink/index.html

Verze pro tisk

Protokol Async link pro MORSE

verze 7.40

15. února 2007

1. Úvod

Async link je nejjednodušší protokol, který vytváří asynchronní linku mezi dvěma body. Cílová adresa je určena parametrem protokolu, data jsou bez úprav předávána do rádiového kanálu, nepoužívá se kontrolní součet.

2. Formát dat

Data jsou tvořena libovolnou kombinací bajtů v délce 1 až 1550 byte, (optimální délka paketu pro přenos rádiovou sítí je 100 až 500 byte).

3. Implementace v Morse

Příklad zpracování dat vložených do portu SCC0, který má nastaven protokol async.link:

>>
Monitoring: source 690F5501|2.
10:58:29.039 rxsim  2 | S02
AAAA
CNI mon   |toa   frm   |dst   src   |      size|TT N
10:58:29.040|         |00005502 00005501|S02I  OUT  2||89 0user
AAAA
RF mon   |toa   frm   |dst   src   |lNo!DQ!RSS size|TT N
10:58:29.040|690F5502 690F5501|690F5502 690F5501|002 RFTX   2 89 1dat
AAAA
 • první monitoring obsahuje vložená data AAAA

 • druhý monitoring obsahuje nezměněná data po průchodu protokolem, podle parametru je doplněna adresa destination

 • třetí záznam znázorňuje paket vysílaný rádiovým kanálem opatřený již všemi adresami

4. Konfigurační parametry

Protokol používá jediný parametr, který definuje adresu protější stanice.

ASYNC LINK parameters:
link destination
(a)ddress:5502h
(q)uit
>>

Parametr obsahuje jen dolní dva bajty adresy, proto je nutno v menu SIe nastavit převod adresy maskou v délce max. 16 bit. Pak je zbytek adresy doplněn z vlastní adresy nódu.

Poznámka – protokol Async link++ obsahuje v parametru celou MORSE adresu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.