Interface protokoly

https//www.racom.eu/cz/support/protocol.html

MORSE systém převyšuje obdobné komunikační systémy způsobem implementace a rozsahem nabídky protokolů na uživatelském rozhraní. Momentálně je implementováno 77 uživatelských protokolů.

Protokol Popis implementace
MAS Morse Aplikační Server – propojení centrální IP aplikace s účastníky v síti MORSE.
MAS – example Morse Aplikační Server – příklad
IP-M-IP Transparentní přenos IP přes MORSE
MARS-A Univerzální protokol pro služby systému MORSE
PPP Protokol pro komunikaci mezi sériovým portem radiomodemu a síťovým routrem IP.
PPP-GPRS Popis nastaveni PPP pro MG100.
SLIP Internet protokol na sériové lince.
Async link Vytvoří transparentní asynchronní linku mezi dvěma body. Používá 16 bitovou adresu.
Async link ++ Vytvoří transparentní asynchronní linku mezi dvěma body. Používá úplnou MORSE adresu.
UNI Univerzální protokol Master-Slave.
SDR Semi-dynamický routing
ADIO Komunikace s modulem Analogových a Digitálních I/O pro MR400
SEP Protokol pro komunikaci mezi MR25 a jednotkou digitálních a analog. vstupů/výstupů SEP.
SEP – examples Příklady komunikace protokolu SEP.
MTF Morse Technology Format
SLEEP SLEEP mode – klidový režim s nízkou spotřebou
GPS Protokol pro komunikaci mezi modemem MR a GPS přijímačem.
DCF Synchronizace vnitřních hodin CU podle přijímače časových značek.
HAYES Simulace telefonního modemu.
Siemens (MARS-E) Kompatibilní s protokolem Siemens 3964.
IEC 870-5-101 (Landis&Gyr) Protokol Landis & Gyr pro MORSE (vychází ze zúžené definice formátu FT 1.2 podle IEC 870-5-2).
RTU Speciální protokol simulující RTU propojuje protokol IEC 870-5-2 se zařízením MTS a ECS.
RDS Protokol kompatibilní s RD300FS.
PR2000 Protokol PR2000 se používá v zařízení PLC anglické firmy Serck.
DIRAS Protokol pro komunikaci se zařízením DIRAS.
S-BUS Protokol pro komunikaci se zařízením PLC SAIA.
RP570 Protokol pro komunikaci s PLC vyráběným firmou ABB.
SAUTER Protokol pro komunikaci s PLC vyráběným firmou SAUTER.
COMLI Protokol pro komunikaci se zařízením SattCon švédské firmy ALFA LAVAL.
SIFAS Komunikace s váhami SIEMENS.
SCHENCK Komunikace s váhami Schenck.
RADOS Spojení s detektory radioaktivity firmy RADOS.
INCA Protokol pro komunikaci mezi informačními tabulemi parkovišť a řídicím centrem.
MDU Komunikace mezi inteligentní světelnou dopravní signalizací a řídicím centrem.
APE Amit PLC se sériovým rozhraním
ECS Komunikace s plynoměry firmy ECS.
Park Air Komunikace se systémem NORMARC firmy Park Air Systems.
MININET Protokol pro komunikaci se zařízením MININET.
PROMOTIC Protokol pro komunikaci se zařízením Promotic.
LonWorks Propojení segmentů sítě LonWorks.
MITSUBISHI Linkový protokol HDLC pro PLC MITSUBISHI řady FX.
BIIS Sériový BIIS protokol.
DF1 Allen-Bradley DF1 – plně duplexní protokol pro zařízení Allen-Bradley.
MELSEC C24 Komunikace s PLC Melsec.
SEAB 1F Protokol pro PLC AEG
SKAO Protokol pro regulaci katodové ochrany potrubí.
AEG Protokol pro P-Tech
DNP3 Distributed Network Protocol verze 3
MODBUS Protokol pro komunikaci se zařízením MODBUS, verze sw 10.0.9.0
MODBUS-examples Příklady komunikace Modbus, verze 10.0.9.0
MODBUS – format Formát povelů MODBUS
MODBUS 657 Protokol pro komunikaci se zařízením MODBUS, verze sw 657.
MODBUS 574 Protokol pro komunikaci se zařízením MODBUS, starší verze sw 574.
MODBUS – ex 657 Příklady pro různé režimy protokolu MODBUS, verze 6.57
SKAO – MODBUS Komunikace s napájecím zdrojem NES.
AXIMA Varianta protokolu MODBUS.
PROFIBUS Speciální protokol pro síť Profibus.
CACTUS Protkol pro síť M/S s PLC CACTUS
HIRSCH Speciální protokol pro komunikaci se zabezpečovacím zařízením HIRSCH.
HIRSCH-D Transparentní verze protokolu HIRSCH.
FBII Protokol pro zabezpečovací zařízení FBII.
ARITECH Protokol pro zabezpečovací zařízení Aritech.
Následují protokoly málo používané nebo zastaralé:
MTS Protokol pro komunikaci mezi MR25 a MTS074.
RLA Protokol pro komunikaci s terminály POS firmy Dione.
Async HDLC Asynchronní linkový protokol HDLC odvozený od standardu HDLC. Protokol akceptuje doporučení podle RFC11711, Point-to-Point
ZAT HDLC protokol pro systém ZAT Příbram.
TRANS FRAME Linkový protokol, přenáší transparentní HDLC pakety.
EXT SYNC Linkový synchronní protokol. Začátky a konce paketů jsou řízeny signálem RTS nebo nastavenou max. délkou paketu v parametrech protokolu.
TRANS SYNC Linkový synchronní protokol podobný jako EXT SYNC, bez řízení signálem RTS. Začátek paketu je definován synchronizačním wordem.
MARS-U Starší verze protokolu MARS-A.
REM Starší verze protokolu MARS-A.
MARS-M Starší verze protokolu MARS-A.
BEN Asynchronní linka s DTR->DCD a DCD
WSR Protokol pro PLC Sauter Rittmeyer WSR3000
DACP DACP-2B – Datec Asynchronous Communications Protocol

The access interface to the MORSE system is strictly divided into an internal and external (user) level between which the protocol module works. Thanks to separation of the internal communication layer of the MORSE system almost any user protocol can be implemented into the system.

Protocols are implemented in view of optimising the radio channel, i.e. the transfer of minimum sized packets through the network. All controls (frame size, CRC, etc.) run on the link layer if the given protocol provides for this.

Certain master-slave protocols, for example MODBUS, are implemented in cache mode where an image of the state of all connected devices is maintained in the centre (Central radiomodem) and only changes are spontaneously transmitted through the MORSE network. This method is also used for applications which do not have the possibility of configuring the timeout of waiting for a reply OVER THE NETWORK in the sufficient order of seconds.

The MORSE system also provides for the option where within one network devices communicating via different protocols are connected to a single central application. Using the Morse Application Server is recommended for connecting of such application.

Owing to continuous development of the MORSE system the internal protocol is also under continuous development. In the future RACOM plans on providing this protocol to the public so that it can declare the MORSE system as a completely open system.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.