Async Link ++

https//www.racom.eu/cz/support/prot/aslink_plus/index.html

Verze pro tisk

Protokol Async Link ++ pro MORSE

verze 7.40

16. února 2007

1. Úvod

Async Link ++ je podobný protokolu Async Link, odlišuje se použitím kompletní MORSE adresy v parametru.

Async Link ++ je nejjednodušší protokol, který vytváří asynchronní linku mezi dvěma body. Cílová adresa je určena parametrem protokolu, data jsou bez úprav předávána do rádiového kanálu, nepoužívá se kontrolní součet.

2. Formát dat

Data jsou tvořena libovolnou kombinací bajtů v délce 1 až 1550 byte, (optimální délka paketu pro přenos rádiovou sítí je 100 až 500 byte).

3. Implementace v Morse

Příklad zpracování dat vložených do portu SCC2, který má nastaven protokol Async Link ++:

>>
Monitoring: source 690F5501|5.
10:34:37.035 rxsim  2 | S02
BBBB
CNI mon   |toa   frm   |dst   src   |      size|TT N
10:34:37.049|         |690F5502 690F5501|S02I  OUT  2| 89 0user
BBBB
RF mon   |toa   frm   |dst   src   |lNo!DQ!RSS size|TT N
10:34:37.063|690F5502 690F5501|690F5502 690F5501|005 RFTX   2*89 4dat
BBBB
 • první monitoring obsahuje vložená data BBBB

 • druhý monitoring obsahuje nezměněná data po průchodu protokolem, podle parametru je doplněna adresa destination

 • třetí záznam znázorňuje paket vysílaný rádiovým kanálem opatřený již všemi adresami

Protokol Async Link ++ dovede rozpoznat přijatý znak BREAK, na který reaguje vysláním 2 byte prot dat 0x0010 (typ 0A resp. 8A) do nódu. Přijímací modem po přijetí těchto dat vyšle do sériového portu BREAK o délce 4 znaků.

4. Konfigurační parametry

Protokol používá jediný parametr, který definuje adresu protější stanice.

ASYNC LINK ++ parameters:
link destination (32 bit possible)
(a)ddress:690F5502h
(q)uit
>>

Parametr obsahuje celou adresu, proto v menu SIe není třeba nastavovat převod adresy. Je možno použít volbu „SIe 2uAn“ pro použití adresy beze změny.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.