SEAB 1F

https//www.racom.eu/cz/support/prot/seab/index.html

Verze pro tisk

SEAB 1F

Protokol pro ovládání zařízení PLC KOS od firmy AEG

verze 7.11

16. února 2007

1. Úvod

Protokol slouží k ovládání zařízení PLC KOS 130 od firmy AEG. CU si vyměňuje v krátkých intervalech zprávy s PLC KOS, ukládá je do svojí paměti flash a delších intervalech posílá pravidelná hlášení do centrály. V případě ztráty komunikace s PLC odesílá CU zprávu do centrály ihned.

Modifikace protokolu SEAB 1F implementována v Morse

Obr. 1: Modifikace protokolu SEAB 1F implementována v Morse

2. Formát dat

Datový paket –

adresafunkcedatachs
1 byte1 byte3 byte1 byte
 • adresa – 7 bitová. Osmý bit -1 – krátká zpráva ( př. 0xE3), 0 – dlouhá zpráva (př. 63FA 3000 0056)

  • 0 až 0x7E – max.počet stanic je 127

  • 7F – broadcast

 • funkce –

  • FA – administration message – není nových zpráv

  • FB – general, general broadcast, restore

  • 9B – command

  • 8A – alarm – události přenášené okamžitě

 • data –

  data zprávy, delší zpráva je rozdělena do 3-bajtových částí a přenesena více pakety

  11 bitů (start bit, 8 bitů data, lichá parita, stop bit)

 • chs –

  kontrolní součet

Podle Obr.1 – výzva od CU k PLC k předání zprávy a také konec zprávy od PLC –

0xE3

3. Implementace v Morse

Komunikace mezi centrem a jednotlivými stanicemi probíhá v předem zvolených časech aby se zabránilo nahromadění zpráv v jednom okamžiku. Proto všechny CU udržují synchronní čas, nejsnáze pomocí funkcí v menu (U)nit (e)dit.

Parametrem (c)ycle se stanoví čas, například 120 sec, ve kterém se vystřídají všechny stanice s pravidelným hlášením administration message do centra. Okamžik vysílání si každá CU stanoví automaticky jiný na základě hodnoty posledního byte své adresy.

Dále jsou podávána hlášení restore 1x za hodinu a general 2x za hodinu. Časy vysílání těchto zpráv jsou stanoveny na zvolené minuty v hodině konfiguračními parametry. Tyto časy je třeba zvolit v každé CU jiné, není však na závadu, jestliže dvě CU mají shodný čas, systém MORSE si s nimi poradí.

3.1. Příklad komunikace

CU a PLC si vyměňují zprávy 0xE3 (adresa + nahozený horní bit), v cyklu (c)ycle je generováno administration message sdělující centru, že není nových zpráv –

07:51:57.001 tx   1 | S01
E3
07:51:57.540 rx;i  1 | S01
E3
07:51:58.001 tx   1 | S01
E3
07:51:58.539 rx;i  1 | S01
E3
07:51:59.002|690F00FF 690F0063|690F00FF 690F0063|R01I  IN  6N89 6dat
63FA 3000 0056
07:51:59.539 rx;i  1 | S01
E3
07:52:00.000 tx   1 | S01

Spojení s PLC je přerušeno, po prodlevě definované (f)ail count je generován alarm KOS fault ON

07:52:06.001 tx   1 | S01
E3
07:52:06.540 rx;i  1 | S01
E3
07:52:07.001 tx   1 | S01
E3
07:52:07.223 ---   0 | S01;RX BREAK
07:52:08.001 tx   1 | S01
E3
07:52:09.001 tx   1 | S01
E3
07:52:09.302|690F00FF 690F0063|690F00FF 690F0063|R01I  IN  6N89 7dat
638A 0F80 0099
07:52:10.001 tx   1 | S01
E3
07:52:11.001 tx   1 | S01
E3
07:52:12.001 tx   1 | S01
E3

4. Konfigurační parametry

SEAB parameters:
(a)ddress RTU:0063
a(d)dress CENTER:00FF
(p)oll:1000ms
(t)imeout:300ms
(c)ycle:20s
(f)ail count:3
(b)cast:0001
(G)A:1 GAtim(1):12min GAtim(2):42min
(R)T:1 RTt(i)m:20min
(A)dm:1
f(w)size:0000
(q)uit
>>

 • (a)ddress RTU:0063 – dolní 1 byte adresy CU a PLC

 • a(d)dress CENTER:00FF – dolní 2 byte adresy centra

 • (p)oll:1000ms – perioda komunikace mezi CU a PLC

 • (t)imeout:300ms – prodleva čekání na odpověď od PLC

 • (f)ail count:3 – počet prodlev (t)imeout, po kterých se generuje alarm

 • (c)ycle:20s – délka cyklu pro hlášení administration message, volí se větší hodnota v sec, než je počet stanic

 • (b)cast:0001– příjem broadcastů

  • 0 – nepovolen

  • 1 – povolen

 • (G)A:1 – hlášení general

  • 0 – nepovoleno

  • 1 – povoleno

 • GAtim(1):12min GAtim(2):42min – volba minut v každé hodině, kdy je vysíláno hlášení general

 • (R)T:1 – hlášení restore

  • 0 – nepovoleno

  • 1 – povoleno

 • RTt(i)m:20min – minuta v každé hodině, kdy je vysíláno hlášení restore

 • (A)dm:1 – hlášení administration message v případě, že nejsou nové zprávy je –

  • 0 – zakázáno

  • 1 – povoleno

 • f(w)size:0000 – diagnostický údaj o okamžité délce dat připravených v paměti Flash (ve wordech)

Poznámka – popis platí od verze sw 6.62 a výš.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.