DNP 3

https//www.racom.eu/cz/support/prot/dnp3/index.html

Verze pro tisk

Protokol DNP 3 pro MORSE

Distributed Network Protocol verze 3

verze 8.01

5. listopadu 2015

1. Úvod

Distributed Network Protocol verze 3 není typický MASTER/SLAVE protokol ale primárně je navržen pro vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými stanicemi v síti. Komunikačních jednotek v síťi DNP 3 může být maximálně 65520, přičemž adresa 65636 je vyhrazena pro broadcastové vysílání které není potvrzováno. Fyzická vrstva protokolu DNP 3 používá rozhraní RS232 nebo RS485.

2. Formát dat

Obecný tvar rámce DNP3:

DNP3 frame

Obr. 1: DNP3 frame

DNP rámec se skládá z fixní 10 bytové hlavičky a datové části, přičemž tato část je tvořena datovými bloky o velikosti 1 až 16 byte. Datový blok je ukončen 2 byte 16-bitového CRC předchozích dat.

Popis hlavičky

SYNC [0x0564]

2 byte – počátek rámce

LENGTH

1 byte – počet bytů obsažených ve zbývající části rámce bez SYNC a všech CRC v rámci (max. 255 dekadicky)

CONTROL

1byte – obsahuje informace o směru paketu, typ paketu a informace pro řízení toku DNP 3 stanic, přičemž první 4 bity určují typ vysílání a zbývající 4 bity určuje požadavanou funkci.

DNP3 CONTROL

Obr. 2: DNP3 CONTROL

DIR

fyzický směr paketu

  • 1 = station A to station B

  • 0 = station B to station A

PRM

Primary Message

  • 1 = rámec od primární stanice (iniciátor komunikace – dotazovatel)

  • 0 = rámec od sekundární stanice (odpověd)

FCB

Frame count bit

FCV

Frame count bit valid

  • 1 = Frame count bit is valid

  • 0 = ignore frame count bit

DFC

Data flow control bit

RES

Reserved = 0

FUNCTION CODE

PRM = 1

Function CodeFrame TypeService FunctionFCV Bit
0SEND – CONFIRM expectedRESET of remote link0
1SEND – CONFIRM expectedReset of user process0
2SEND – CONFIRM expectedTEST function for link1
3SEND – CONFIRM expectedUser Data1
4SEND – NO REPLY expectedUnconfirmed User Data0
9REQUEST – RESPOND expectedREQUEST LINK STATUS0
Secondary

PRM = 0

Function CodeFrame TypeService Function
0CONFIRMACK – positive acknowledgement
1CONFIRMNACK – Message not accepted, Link busy
11RESPONDStatus of Link (DFC = 0 or DFC = 1)
Destination address

2 byte – adresa cílové destinace datagramu ve formátu LLHH

Source address

2 byte – adresa zdroje datagramu ve formátu LLHH

CRC záhlaví

2 byte – 16 bitové CRC hlavičky DNP rámce

3. Příklad komunikace

Použitá terminologie:

Primary station — CU ... CU — Secondary station 

Oba rádiové modemy (CU) pracují stejným způsobem.

Vysílání dotazovatele (Primary station):

0564 0BC4 0400 0300 E42B E5C0 0102 0006 985C
05 64

– počátek DNP3 rámce

0B

– počet byte (11 dek.), délka bez SYNC, CRC hlavičky a CRC dat

C4

– link control – vysílání primary stanice

0400

– adresa destination – 0004 dec., adresa v rámci LLHH

0300

– adresa source – 0003 dec., adresa v rámci LLHH

E42B

– 16 bitové CRC hlavičky

E5C0 0102 0006

– blok uživatelských dat

985C

– CRC bloku uživatelských dat

Odpověď (Secondary station):

18:33:26.058 tx     17 | S01
0564 0A44 0300 0400 7CAE E0C0 8100 00C1 F0
05 64

– počátek DNP3 rámce

0A

– počet byte (10 dek.), délka bez SYNC, CRC hlavičky a CRC dat

44

– link control – odpověd Secondary stanice

0300

– adresa destination – 0003 dec., adresa v rámci LLHH

0400

– adresa source – 0004 dec., adresa v rámci LLHH

7CAE

– 16 bitové CRC hlavičky

E0C0 8100 00

– blok uživatelských dat

C1F0

– CRC bloku uživatelských dat

4. Konfigurační parametry, příklad parametrů

DNP3 parameters:
(m)ode :RADIOSLAVE
(q)uit
(m)ode :RADIOMATER/RADIOSLAVE

– zvolený režim se neuplatňuje pro nastavení, stanice vždy zasílá datagram dle adresy destination, nastav např. hodnotu M

5. Historie

  • release 778 – 10/2006 – vytvořen protokol

  • 10.0.94.0 – 12/2009 – oprava uzavírání paketu – dotaz na support@racom.eu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.