SLEEP mode

https//www.racom.eu/cz/support/prot/sleep_mode/index.html

Verze pro tisk

SLEEP mode pro MR400

verze 10.0.98.02

6. listopadu 2013

1. Úvod

Radiomodem řady MR400 je napájen napětím 13,8V DC. Podle osazení moduly je odběr v klidu 350 až 500 mA. Modem lze uvést do režimu SLEEP, kdy klesne odběr na 2,5 mA. Stav SLEEP je indikován záblesky LED POWER ON v intervalu 2,5 sec.

Přechod do úsporného režimu SLEEP (power-saving mode):

 • ADIO agentem po uplynutí nastaveného času

 • povelem mo nebo servisním paketem

 • paketem od aplikace Supervisor

Návrat do aktivního stavu je možný třemi způsoby:

 • po uplynutí času nastaveného v menu Ue

 • přivedením datového signálu na port SCC2 nebo SCC3

 • přerušením napájení nejméně na 15 sec

2. Formát dat

Servisní paket pro přechod do módu SLEEP:

|serNo/16|res/8|cmd/8|time/32|chksum/16|

  serNo - 0xE02A číslo služby
  res  - 0x00  rezerva
  cmd  - 0x01  přechod do sleep, probuzení podle času nebo paketem na SCC2, SCC3
      0x02  přechod do sleep, probuzení podle času
      0x03  vypnutí a po několika sekundách zapnutí (power cycle)
  time - 0x00000000 čas stavu sleep, do fw 10.0.97.0 nulová hodnota
  chs  - 0x1FD5 checksum

příklad: E02A 0001 0000 0000 1FD5

Od fw 10.0.98.0 a hw modemové desky 7.1 jsou funkční cmd 0x02, 0x03. V povelech 0x01 a 0x02 je možno na pozici time zapsat požadovaný čas uspání. Příklad povelu pro uspání na 10 sec:

E02A 0001 0000 000A 1FCB

Příklad výpočtu checksum:

0x0 - 0xE02A - 0x0001 -0x0000 -0x000A = 0x1FCB

 

Formát odpovědi:

|serNo/16|res/8|cmd/8|time/32|

  serNo - 0xE02A číslo služby
  res  - 0x00  rezerva
  cmd  - 0x01  povel
  time - 0x..  čas setrvání ve sleep módu (sec)

příklad pro čas 20dec = 0x14 sec: E02A 0001 0000 0014

Čas setrvání v módu sleep se bere z menu Unit edit, alar(m) time v cílovém modemu nebo z položky time servisního paketu, která má přednost.

Parametr m(o)de v Unit edit musí mít hodnotu 1.

3. Implementace v Morse

Přechod do módu sleep:

Ve všech případech je nutno předem nastavit dobu setrvání ve stavu sleep v menu Unit edit parametrem alar(m) time v rozmezí 10 až 86400 sec.

 1. konfigurací ADIO agenta, přítomnost ADIO modulu není nutná.
  Zvolen režim power control (solar) a nastaven čas, po který je CU aktivní, viz příklad 4.2 – „Doba aktivity“. Při testech se doporučuje nastavit čas aktivity GPe 0pd1s nejméně 30 sec, abychom v této době pak stačili provést další potřebná nastavení.

 2. servisním paketem E02A 0001 0000 0000 1FD5, typ paketu 0x10.

 3. nebo z menu (m)isc p(o)wer save.

 4. povelem z řídicí aplikace supervisor, která je například součástí Rance

Po přijetí povelu je odeslána odpověď a pak se zpožděním 500ms přejde radiomodem do stavu sleep.

Návrat do aktivního stavu je možný třemi způsoby:

 1. po uplynutí času alar(m) time v menu Unit edit

 2. přivedením libovolného datového paketu na SCC2 nebo SCC3, tato možnost platí od HW verze 4.1, to je od verze „mmu30“ modulu SCC2+3. Tento paket vyslaný z vnějšího zařízení rychlostí max. 115,2 kbit/s má délku min. 1 byte.

  Přechod modemu do aktivního stavu vyžaduje určitý čas:

  • SCC2 a SCC3 se aktivuje asi 500 ms, teprve potom přijme paket a odešle ACK, s touto okolností je nutno počítat při konfiguraci zdroje paketů, například zabezpečeným přenosem s opakováním

  • rádiový kanál se aktivuje přibližně 7 sec, teprve pak je zpráva předána do rádiové sítě

 3. přerušením napájení na více než 15 sec

4. Konfigurační parametry

Příklad konfigurace s cyklickým přepínáním period klidu podle menu Unit edit a aktivního stavu podle ADIO agenta:

4.1. Doba klidu

V menu (U)nit (e)dit zvolíme čas setrvání ve sleep módu a mód. Toto nastavení je také podmínkou pro funkci uspávání agentem ADIO. Použité povely:

Ue
m20  ... CU setrvá v režimu power-saving (SLEEP) 20 sec
o1  ... do stavu SLEEP se přepne celá CU včetně rádiové části
Power saving:
alar(m) time:20s m(o)de:0001
alarm time: čas v rozmezí 10 až 86400 sec
mode:    0001 - rádiová i modemová část přejde do módu sleep
      0000 - pouze radiová část přejde do módu sleep

4.2. Doba aktivity

ADIO agentem zvolíme čas aktivity. Pak se CU přepne do stavu SLEEP. Platí od verze 758 a od hw 4.1. Popis network agenta ADIO je zařazen mezi protokoly. Použité povely:

GPe 0td
  0pd o20  ... 200 ms pooling
     O1   ... mode power control (solar)
     1s30  ... 30 sec doba aktivity, 
          "usne" po 30 sec (asleep after 30 sec)

Po tomto nastavení se CU přepíná střídavě na 20 sec do režimu SLEEP, indikováno blikáním LED POWER ON a na 30 sec do normálního pracovního režimu.

5. Historie

Popsáno pro verzi SW 8.02.

Od verze sw758 není modul ADIO pro funkci sleep potřebný.

Funkce SLEEP pro modemy řady MW a MX pracuje od HW verze 4.0. Tato verze již obsahuje správný modul SCC2+3.

HW verze 4.2. a vyšší obsahuje modul SCC2+3 ve verzi mmu30 (Cannon) nebo mus20 (svorky), který je nutný pro funkci probuzení (wake up) modemu datovým signálem.

Funkce SLEEP pro modemy řady MR, MD, MC a MG vyžaduje HW verzi modemu 4.2 a vyšší, viz menu (H)W (e)dit:

HW data:
product (t)ype:MR400 su(b)type note:  
HW (v)ersion:4 s(u)bver:2

10.0.89.0 – od této verze je rozsah času sleep 10 – 86399 sec pro:

 • MR, MD, MG, MC hw verze 7.1

 • MW, MX hw verze 4.1

10.0.98.0 – možnost uspat na čas obsažený v paketu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.