RADOS

https//www.racom.eu/cz/support/prot/rados/index.html

Verze pro tisk

Protokol RADOS pro MORSE

verze 9.0.17.0

7. srpna 2007

1. Úvod

Protokol umožňuje komunikaci mezi radiačním detektorem a centrálním PLC.

[Důležité]Důležité

Od verze Setru 9.0.17.0 je názvosloví sjednoceno podle schématu:

PLC Master - CU RADIOSLAVE ... CU RADIOMASTER - Slave PLC

CU (radiomodem) připojený přes SCC k PLC Master je nazýván RADIOSLAVE (RS),
CU připojený k PLC Slave je nazýván RADIOMASTER (RM).
Změna se projeví při použití nové verze Setru, verze firmware v CU nemá vliv.

Starší Setr používá odlišné označení, tedy:

( PLC Master - CU MASTER ... CU SLAVE - Slave PLC )

2. Formát dat

Datový rámec:

|start/8|len/16|ast/8|addr/8-24|ast/8|message|ast/8|chs32|cr/8|
start/8

0x23 začátek rámce

len/16

délka celého rámce, hex, zapsáno dvěma ASCII znaky

ast/8

0x2A oddělovač

addr/8-24

adresa sondy, LSB, hex, zapsáno jedním až třemi ASCII znaky

message

obsah zprávy

chs/32

kontrolní součet

cr/8

0x0D konec rámce

ACK:

|p/8|cr/8|
 70 0D
p/8

0x70 – ACK, pozitivní potvrzení

cr/8

0x0D – konec rámce

NAK:

|n/8|cr/8|
 6E 0D
n/8

0x6E – NAK, negativní potvrzení

cr/8

0x0D – konec rámce

3. Implementace v MORSE

Modem připojený k PLC je RADIOSLAVE, modem připojený k měřicí sondě je RADIOMASTER. Komunikace probíhá ve smyslu Master-Slave, kdy PLC Master postupně v kolečku obvolává jednotlivé Slavy.

RM má v sobě zabudovaný blokovací mechanismus, který znemožní sondě samovolně vysílat na dispečink, ačkoli sonda je toho schopna. CU RM tedy vysílá jen jako odpověď na dotaz z CU RS.

Příklad komunikace.

 • CU RM 690F5613 přijal dotaz od CU RS s adresou 690F5619. Data dotazu jsou zde nahrazena znaky AAAA.

 • CU RM přijímá simulovaný rámec od sondy a odesílá odpověď do CU RS.

 • CU RM vrací sondě ACK se zpožděním 1000ms podle parametru (a):1000ms.

 • CU RM nedostal ACK od sondy, proto 3x opakuje podle parametru (r):3 s prodlevou 3000ms podle parametru (t):3000ms.

12:42:49.266|         |00000013 00000019|S03I  IN  2|*09 6user
AAAA
12:42:49.266 tx   15 | S03
2330 462A 3139 2AAA AA2A 3032 3343 0D

>>O.K.
>>
12:42:50.626 rxsim 34 | S03
2332 322A 3139 2A49 2A30 2A30 2E31 342A 312A 302E 
3130 2A75 5376 2F68 2A30 3542 420D
12:42:50.626|         |00000019 00000013|S03I  OUT 21||89 0user
492A 302A 302E 3134 2A31 2A30 2E31 302A 7553 762F 68
12:42:51.628 tx   2 | S03
700D
12:42:52.267 tx   15 | S03
2330 462A 3139 2AAA AA2A 3032 3343 0D
12:42:55.268 tx   15 | S03
2330 462A 3139 2AAA AA2A 3032 3343 0D
12:42:58.269 tx   15 | S03
2330 462A 3139 2AAA AA2A 3032 3343 0D

Rámec použitý v testu ve formátu ASCII a HEX:

#22*19*I*0*0.14*1*0.10*uSv/h*05BB
2332 322A 3139 2A49 2A30 2A30 2E31 342A 312A 302E 
3130 2A75 5376 2F68 2A30 3542 420D

4. Konfigurační parametry

RADOS parameters:
PLC Master - CU RADIOSLAVE ... CU RADIOMASTER - Slave PLC
(m)ode:RADIOMASTER (wired to slave)
(t):3000ms (r):3
(a):1000ms
(q)uit
>>
(m):

režim CU

(s) RADIOSLAVE (wired to master) – CU připojena k PLC Master

(m) RADIOMASTER (wired to slave) – CU připojena k sondě Slave

POZOR – Setr starší než 9.0.17.0 používá opačné označení M/S !

(t):3000ms

timeout pro opakování do fyzického portu

(r):3

počet opakování do fyzického portu

(a):1000ms

prodleva před odesláním ACK sondě, používá se jen u CU slave, stačí 500ms, účelem je oddělit komunikaci z PLC Master k jednotlivým sondám

Parametry sériového portu:

(b)it/s:2400 (p)ar:NONE (8)bit:ON s(T)op:OFF fr(A)gs:7+9/16

5. Historie

verze 567 – 4/2002 – odstraněna chyba

verze 9.0.17.0 – 06/2007 – sjednocení názvů RS/RM v Setru

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.