Siemens 3964

https//www.racom.eu/cz/support/prot/siemens3964/index.html

Verze pro tisk

Protokol Siemens 3964 pro MORSE

6. února 2015

1. Úvod

Tento protokol je kompatibilní s protokolem Siemens 3964 používaným v přístrojích jako CP521 SI,CP523 SI,CP524 SI, CP525 SI, které vyrábí firma Siemens.

2. Formát dat

2.1. Fyzická vrstva

Protokol je používán pro asynchronní komunikaci na plně duplexní lince V.24 (RS232) a využívá pouze datové signály RXD, TXD a zem, tedy 3-vodičové propojení.

2.2. Linková vrstva

Linková vrstva se chová podle popisu protokolu Siemens 3964.

2.3. Síťová vrstva

Potřebuje-li programátor odeslat datagram ze zařízení Siemens přes síť MORSE, musí před data doplnit hlavičku síťové vrstvy. Na přijímající straně bude hlavička opět odstraněna.

  | SÍŤOVÁ HLAVIČKA | DATA | DLE | ETX |

Struktura hlavičky (včetně příkladu):

  |  T/8  | R/5 | N/3 | DST/16 | SRC/16 | L/16 |
   0000 1001 00000 111  5505   55FF  0002

Data síťové vrstvy:

  | DATA |
   AAAA
T

– Typ paketu

R

– Rezerva, vložit nuly

N

– Síťové číslo (přenáší se sítí)

DST

– Adresa cílová

SRC

Adresa zdrojová

L

Délka datového pole

DLE

10

ETX

03

 • Číslování paketů není povinné. Přenáší se pouze nejnižší 3 bity pořadového čísla. Číslo je dodáno na cílovou adresu a může sloužit ke kontrole pořadí dodaných paketů (síť MORSE nezaručuje přesné dodržení pořadí).

 • Max. dovolená délka dat v síťové vrstvě MORSE je 1626 byte. Delší pakety nejsou v systému definovány. Optimální velikost paketu pro systém MORSE je 200–400byte.

 • Všechny 2 a 4bytové hodnoty jsou přenášeny v normálním pořadí. Vyšší byte je vysílán jako první, nižší byte jako druhý (pozor, procesor Intel pracuje obráceně).

3. Příklad komunikace

>>
11:45:05.588|         |690F5505 690F55FF|S01I  IN  2|89 7user 
AAAA
11:45:05.601 tx   1 | S01
02
11:45:05.610 rx;i  1 | S01
10
11:45:05.611 tx   12 | S01
0907 5505 55FF 0002 AAAA 1003
11:45:05.628 rx;i  1 | S01
10

Ze systému MORSE přišla data AAAA do kanálu SCC1, kde je zvolen protokol Siemens 3964(R). Protokol vyšle na linku znak 02 (=STX), od připojeného zařízení Siemens obdrží znak 10 (=DLE) a pak odešle rámec ve formátu Siemens 3964(R) obsahující data AAAA zakončený znaky 1003 (=DLE ETX). Komunikace je ukončena přijetím znaku 10 (=DLE).

4. Nastavení parametrů protokolu

Od release 723 byl protokol MARS-E rozšířen pro pro použití jako Siemens 3963R.

MARS-E parameters:
(m):3964R
(t)arget:0000
(a):400ms (r):1
(s):OFF (b):OFF (p):LOW
(q)uit
>>

Význam parametrů linkové vrstvy:

(m):MARS_E

– Protokol 3963R doplněný pro spolupráci s MARS-E.

(m):3964R

– Siemens 3964R mód. Odpovídá na adresu posledního dotazu.

(m):3964R Target

– Siemens 3964R mód. Odpovídá na adresu určenou parametrem target.

(t)arget:0000

– Adresa destination. Platí pouze v módu „3964R Target“.

(a):400ms

– ACK timeout – čas po vyslání datového rámce, po který vysílající stanice čeká na rámec ACK. Pokud ACK nepřijde, vysílání se opakuje.

(r):1

– počet opakování – pokud je vyčerpán počet opakování a nepřijde ACK, je do síťové vrstvy vyslána informace o ztrátě paketu.

(s):OFF

– security – obsolete, nastavuje se off
nahrazeno funkcí security v menu SIe

(b):OFF

– Kompatibilní s BRR 3964R. Nedělá escape dat s DLE a neposílá koncové DLE | ETX.

(p):LOW

– Priorita na drátech. Při volbě LOW preferuje přijaté STX i když STX bylo již vysláno. Zařízení komunikující podle Siemens 3964(R) na linkové vrstvě musí mít nastavenou prioritu pro případ kolize:

 • High – po kolizi je paket opakován

 • Low – po kolizi se znovu nevysílá. Komunikující dvojice má nastavenu prioritu na jedné straně High a na opačné Low.

5. Historie

Dřívější název tohoto protokolu v systému MORSE je MARS-E.

2015-02-05 – doplněny rozšířené parametry od release 723.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.