Formát rámce MODBUS pro MORSE

https//www.racom.eu/cz/support/prot/modb_format/index.html

Verze pro tisk

Formát rámce MODBUS pro MORSE

verze x.xx

12. ledna 2011

1. Úvod

Modbus je typický představitel rodiny protokolů určených
pro sběrnici realizovanou na RS485. Používá 256bajtové rámce opatřené
16bitovým CRC. Protože Modbus rozlišuje typy přenášených dat (bitové,
bajtové, wordové), jsou zavedny typy rámců pro odlišení těchto variant.
Modbus typ rámce popisuje číslem funkce, kterou rámec realizuje. Dále je
uveden přehled nejčastějších funkcí protokolu Modbus.

2. Přehled funkcí Modbusu pro čtení a zápis z různých částí paměti
PLC:

3. Popis jednotlivých funkcí:

3.1. – 01 – (Read Output Status)

Čte z automatu Slave stavy vystupů (relé, tranzistorové spínače,
apod.). Zakladním jednotkou čtenou pomocí této funkce je jeden výstup –
v našich poměrech je to jeden bit. Protože ovšem protokol umí přenést
jako nejmenší element jeden bajt, jsou bity výstupů sdružovány do bajtů.
Master může adresovat více bitů naráz, pak je obdrží naskládané do
několika bajtů odpovědi.

Typické tvary rámců pak vypadají takto:

výzva

| adr/8 | fce/8 | start/16 | number/16 | crc/16 |

odpověď

| adr/8 | fce/8 | cnt/8 | data/8 * cnt | crc/16 |
adr

– adresa automatu na sběrnici Modbus, tato adresa musí být
jedinečná v rámci celé sběrnice. Adresa je stejná jak u dotazu tak
i odpovědi.

fce

– funkce, kterou automat vykoná po přijetí rámce

start

– počáteční adresa dat (výstupu), která budou
zpracována

number

– počet položek (bitů), které budou zpracovány

cnt

– počet datových bajtů rámce

data

– vlastní data dotazu zarovnaná na osm bitů

adr

– zabezpečovací slovo

Příklad:

Mějme stav výstupů v našem automatu od nulté adresy 0x1480.
Automat má adresu na Modbusu 0x10. Pomocí funkce 01 nejprve přečteme
všechny naráz a pak jen druhou polovinu.

Dotaz pro první případ:
1001 0000
0010
crc – chceme 16 výstupů od nulté
pozice

odpověď:
1001 0214 80 crc
vráceno všech 16 výstupů. Je potřeba upozornit, že data nejsou
zarovnávána na sudý počet bajtů, jak je obvyklé v MORSE sítích.

Dotaz pro druhý případ:
1001 0008
0008
crc – chceme 8 výstupů od osmé pozice

odpověď:

1001 0180 crc – vráceno 8 výstupů. Jak
je vidno, výstupy jsou organizovány ve formátu Intel (malý
endian).

3.2. – 02 – (Read Input Status)

Tato funkce je naprosto totožná s předcházející funkcí, ale čte ze
Slave automatu vstupy. Tvary rámců jsou rovněž shodné.

3.3. – 03– (Read Holding Registers)

Funkce vrací z automatu 16bitové paměťové registry. Tyto registry
jsou obecně použitelné (General purpose). V našem případě jsou použité
pro cache a paketový režim. Rámce pak vypadají takto:

výzva

| adr/8 | fce/8 | start/16 | number/16 | crc/16 |

odpověď

| adr/8 | fce/8 | cnt/8 | data/8 * cnt | crc/16 |
adr

– adresa automatu na sběrnici Modbus

fce

– funkce, kterou automat vykoná po přijetí rámce

start

– počáteční adresa dat (výstupu), která budou
zpracována

number

– počet položek (wordy), které budou zpracovány

cnt

– počet datových bajtů rámce

data

– obsah požadovaných registrů zarovnaný na 16 bitů

crc

– zabezpečovací slovo

Příklad:

V našem automatu z přecházejícího příkladu jsou obsahy tří registů
od nulté adresy
0x1480, 0x3450 a
0x4054.

Dotaz:
1003 0000 0003 crc

Odpověď:
1003 0614 8034 5040 54 crc
opět rámec není zarovnán na sudý počet bajtů.

3.4. – 04– (Read Input Registers)

Funkce je v principu shodná s funkcí pro čtení registrů. Na rozdíl
od ní ovšem vrací stavy analogových vstupů.

3.5. – 05– (Force Single Output)

Tato funkce nastavuje jeden výstup, t.j. jeden bit. Protože
binární výstup lze jen nastavit nebo smazat, jsou tvary povely velmi
jednoduché.

výzva
| adr/8 | fce/8 | start/16 | 0xFF00 |
crc/16 |
– pro nastavení 1 výstupu
| adr/8 |
fce/8 | start/16 | 0x0000 | crc/16 |
– pro smazání 1
výstupu

odpověď
| adr/8 | fce/8 | start/16 | 0xFF00 |
crc/16 |
nebo
| adr/8 | fce/8 | start/16 |
0x0000 | crc/16 |
– je prostou kopií dotazu.

adr

– adresa automatu na sběrnici Modbus

fce

– funkce, kterou automat vykoná po přijetí rámce

start

– počáteční adresa dat (výstupu), která budou
zpracována

crc

– zabezpečovací slovo

3.6. – 06– (Preset Single Register)

Nastaví obsah jednoho registru = 1 word. Je podobná funkci
předcházející, jen místo stavu bitu se objevuje stav registru.

výzva
| adr/8 | fce/8 | start/16 | data/16 |
crc/16 |

odpověď
| adr/8 | fce/8 | start/16 | data/16 |
crc/16 |
– je opět prostou kopií dotazu

adr

– adresa automatu na sběrnici Modbus

fce

– funkce, kterou automat vykoná po přijetí rámce

start

– počáteční adresa dat, která budou zpracována

data

– obsah zapisovaného registru

crc

– zabezpečovací slovo

3.7. – 0F hex– (Force Multiple Outputs)

Současné nastavení více výstupů.

výzva
| adr/8 | fce/8 | start/16 | number/16 |
cnt/8 | data/8 * cnt | crc/16 |

odpověď
| adr/8 | fce/8 | start/16 | number/16
| crc/16 |

adr

– adresa automatu na sběrnici Modbus

fce

– funkce, kterou automat vykoná po přijetí rámce

start

– počáteční adresa dat (výstupu), která budou zpracována

number

– počet bitů pro zápis

cnt

počet byte nutných pro přenos adresované skupiny bitů

data

– stavy zapisovaných výstupů, wordy obsahují prohozené bajty
ve tvaru L,H, L,H, L,H, …

crc

– zabezpečovací slovo

3.8. – 10 hex– (Preset Multiple
Regs)

Podobně jako předcházející funkce nastavuje více registrů
současně.

výzva
| adr/8 | fce/8 | start/16 | number/16 |
cnt/8 | data/16 * numb | crc/16 |

odpověď
| adr/8 | fce/8 | start/16 | number/16
| crc/16 |

adr

– adresa automatu na sběrnici Modbus

fce

– funkce, kterou automat vykoná po přijetí rámce

start

– počáteční adresa dat (výstupu), která budou
zpracována

number

– počet wordů pro zápis

cnt

– počet byte nutných pro přenos požadované skupiny
wordů

data

– stavy zapisovaných registrů

crc

– zabezpečovací slovo

3.9. - 17 hex- (READ/WRITE HOLDING REGISTERS)

Spojuje funkci 03 čtení a 06
zápis.

výzva
| a/8 | f/8 | rst/16 | rno/16 | wst/16 |
wno/16 | wcnt/8 | wdata/cnt*8 |crc/16 |

odpověď
| a/8 | f/8 | cnt/8 | data/cnt*8 |
crc/16 |

a

– adresa slave

f

– funkce READ/WRITE HOLDING REGISTERS

rst

– start čtené oblasti

rno

– počet registrů čtené oblasti

wst

– start zapisované oblasti

wno

– počet registrů zapisované oblasti

wcnt

– počet byte dat v rámci

wdata

– data, která mají být zapsána

Pokud Slave automat čemukoliv v dotazu/povelu nerozumí je povinnen
vrátit výjimku (exception). Výjimka by měla informovat Mastera o
situaci, ve které se pokusil pracovat buď nedovolenou fukncí pro daný
Slave nebo s daty mimo platný rozsah pro daný Slave automat.

– odpověď na dotaz nebo na povel s chybným zadáním
|
adr/8 | 0x80+fce /8 | excode/8 | crc/16 |

adr

– adresa automatu na sběrnici Modbus

fce

– funkce, která výjimku vyvolala

excode

– číslo výjimky, specifikuje kde přesně a jaká se stala
chyba

  • 1 – chybné číslo funkce

  • 2 – chybná adresa dat

  • 3 – chybný obsah dat

  • 5 – potvrzené přijetí povelu, jehož provedení je
    pomalé

  • 6 – odmítnutí, Slave je zaměstnán výkonem pomalého
    povelu

crc

– zabezpečovací slovo

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.