MAS

https//www.racom.eu/cz/support/prot/mas/index.html

Verze pro tisk

MAS

Morse aplikační server

verze 7.45

2. července 2015

1. MAS

Morse Aplikační Server

 • je určen pro propojení jedné nebo více aplikací běžících v síti LAN se sítí MORSE

 • je softwarová aplikace, kterou lze spustit v kterékoliv MORSE komunikační jednotce s ETH rozhraním (rodina radiomodemů MR, kontrolér MC100, GPRS modem MG100 nebo software Morče/Walrus)

 • tvoří aplikační interface mezi sítí IP a sítí MORSE, tzn. na jedné IP adrese lze komunikovat s celou sítí MORSE

 • s aplikacemi na LAN komunikuje pomocí UDP/IP

 • běží na nakonfigurované IP adrese a UDP portu 8888

 • vytváří (mapuje) MORSE adresy z IP adres a opačně

 • uživatelská data z UDP datagramů vkládá do dat MORSE datagramů

Průchod paketu z IP aplikace přes MAS do sítě MORSE

 • Aplikace běžící na dané IP adrese pošle IP datagram na cílovou IP adresu MAS.

 • MAS vytvoří standardní MORSE paket. Jeho adresy destination a source jsou odvozeny z původního IP datagramu za pomoci převodní tabulky ART. Data jsou převzata z IP datagramu.

 • MORSE paket je poslán do MORSE sítě a trasován dle nastaveného routingu do cílového MORSE nódu.

 • Cílový nód MORSE oddělí z přijatého MORSE paketu hlavičku a data pošle přes příslušný interface (typicky sériový port s daným protokolem) do vnějšího připojeného zařízení (PLC, RTU, sázkový terminál apod.)

Průchod paketu ze vzdáleného PLC v síti MORSE do aplikace připojené za MAS

 • PLC pošle data (typicky sériovým portem daným protokolem) do připojené MORSE CU

 • Protokol SCC vytvoří MORSE paket s adresami zdroje a cíle a pošle jej sítí MORSE na danou MORSE adresu, kde běží MAS

 • MAS z příchozího paketu MORSE vytvoří IP datagram. Jeho data jsou shodná s daty paketu MORSE, hlavička s adresami je vytvořena z adres paketu a z dalších informací uložených v MAS.

 • IP datagram je poslán po LAN na IP adresu příslušné aplikace

MAS - přehled

Obr. 1: MAS – přehled

Rozsah adres

 • IP adresy aplikací mohou být voleny v rozsahu spodních 14 bitů IP adresy, horních 18 bitů je shodných s IP adresou MAS nebo se zvolenou default gateway

 • Port MAS je 8888 = 0x22B8, porty aplikací jsou volitelné

 • Adresy MORSE jsou volitelné podle podmínek sítě MORSE

Konfigurace

Příklad MAS datagramu

Pro přiblížení zde uvedeme příklad IP datagramu z příručky Jak na MORSE 3, Režim MAS, Příklad 1 s krátkým komentářem. Podrobnější popis je uveden v kapitole Format of UDP datagram IPGW for Morse téže přiručky.

10:19:11.404 rsi:52 rx|0002A949B897 |00C09F63CFAB | IP/UDP/MOR/USR/DATA
0002 A949 B897 00C0 9F63 CFAB 0800 4500 0026 1295 0000 8011 DED8 
C0A8 6401 C0A8 6407 1F40 22B8 0012 8137 0000 8981 690F 5605 AAAA

Položky významné pro orientaci v datagramu:

0002 A949 B897

ETH adresa destination

00C0 9F63 CFAB

ETH adresa source

C0A8 6401

IP adresa source

C0A8 6407

IP adresa destination

1F40

UDP port source

22B8

UDP port destination

690F 5605

adresa CU v síti MORSE, zde adresa destination

AAAA

přenášená uživatelská data

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.