Režim MAS

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m3/eth-mas.html

Verze pro tisk

4. Režim MAS

4.1. MAS příklad 1

Připojení jediné aplikace přes MAS

Komunikační jednotka CU1 s Morse Aplikačním Servrem je svým kanálem Ethernet připojena k IP LAN, ve které pracuje PC s aplikací Setr. Tato aplikace přes MAS komunikuje s CU2, případně s dalšími CU v síti MORSE.

MAS příklad 1

Obr. 4.1: MAS příklad 1

Program Setr zde nahrazuje obecnou IP aplikaci. Spustíme jej povelem:

setr -pIP192.168.100.7 -pw690f5600 -pm8000
 • -pIP192.168.100.7 = IP adresa MAS

 • -pw690f5600 = MORSE adresa se kterou bude IP aplikace vystupovat v síti MORSE

 • -pm8000 = číslo portu IP aplikace

Při spuštění Setru se automaticky vyplní tabulka Art příslušná k MAS:

ART No 1: 
items: 1
default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
dest:  gw:
690F5600 1F402401 (105.15.86.0   31.64.36.1   )
 • 690F5600 = MORSE adresa příslušná k IP aplikaci

 • 1F40 = číslo portu IP aplikace

 • 2401 = spodních 14 bitů IP adresy aplikace, horních 18 bitů se doplní z IP adresy MAS

Vyšleme testovací paket z IP aplikace Setr do CU2 690F5605. Nejdříve připravíme cílovou adresu:

!h690F5605 Enter

Pak pomocí povelu mtU vyšleme data 0xAAAA a sledujeme v monitoringu transformaci z formátu IP na formát MORSE:

   ...MON1...
10:19:11.121 rsi:60 tx|FFFFFFFFFFFF |0002A949B897 | ARP/REQ
FFFF FFFF FFFF 0002 A949 B897 0806 0001 0800 0604 0001 0002 A949 B897
C0A8 6407 0000 0000 0000 C0A8 6401 0000 8F01 690F 5600 C07E 800E 43D0
AB0C 1A49
10:19:11.121 rsi:64 rx|0002A949B897 |00C09F63CFAB | ARP/REP
0002 A949 B897 00C0 9F63 CFAB 0806 0001 0800 0604 0002 00C0 9F63 CFAB
C0A8 6401 0002 A949 B897 C0A8 6407 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 2592 FBA6
   ...MON2...
10:19:11.404 rsi:52 rx|0002A949B897 |00C09F63CFAB | IP/UDP/MOR/USR/DATA
0002 A949 B897 00C0 9F63 CFAB 0800 4500 0026 1295 0000 8011 DED8 
C0A8 6401 C0A8 6407 1F40 22B8 0012 8137 0000 8981 690F 5605 AAAA
   ...MON3...
10:19:11.404|         |690F5605 690F5600|E00I  OUT  2||89 1user
AAAA

V monitoringu MON2 jsou obsaženy zdrojová a cílová IP adresa C0A86401 a C0A86407, zdrojový a cílový IP port 1F40 a 22B8, adresa MORSE destination 690F5605 a data AAAA.

V monitoringu MON3 je zdrojová MORSE adresa přidělená IP aplikaci 690F5600, cílová MORSE adresa 690F5605 a data AAAA.

Test přenosu z MORSE do IP je proveden vysláním dat 0xBBBB z CU2 690F5605 na adresu 690F5600, kde sídlí IP aplikace:

08:35:53.893|         |690F5600 690F5605|E00I  IN  2|*89 5user
BBBB
08:35:53.893 rsi:52 tx|00C09F63CFAB |0002A949B897 | IP/UDP/MOR/USR/DATA
00C0 9F63 CFAB 0002 A949 B897 0800 4500 0026 0161 4000 4011 F00C 
C0A8 6407 C0A8 6401 22B8 1F40 0012 70A2 0000 8905 690F 5605 BBBB

Poznámky ke konfiguraci:

 1. V menu EPe0t je pomocí parametrů

  MAS:
   (s)Art:1; write (e)nable:ON
   (B)ase:690F5600 (M)ask:00000000

  definováno, že MAS pracuje pouze s aplikací 690F5600.

 2. Tabulka Art obsahuje převod mezi MORSE adresou aplikace ve sloupci dest a dvojicí IP port/IP adresa aplikace. Z IP adresy je zde obsaženo pouze 14 spodních bitů, ostatní se berou z vlastní IP adresy MAS.

 3. Art tabulka může být vyplněna automaticky jako v uvedeném příkladu nebo ručně.

 4. Rozsah tabulek Art je omezen na 252 položek celkem, jedna Art nemá překračovat 100 záznamů. Fw Walrus v hw M-Server může využít pro funkci MAS větší tabulku ukládanou do souboru, volba je EPe 0ts 9.

4.2. MAS příklad 2

Připojení více aplikací přes MAS

S využitím parametrů (B)ase, (M)ask a funkce Multiaddressing může MAS pracovat s více IP aplikacemi, které komunikují s různými CU v síti MORSE.

MAS příklad 2

Obr. 4.2: MAS příklad 2

Dvě aplikace v příkladu jsou umístěny ve společném PC. Odlišují se číslem IP portu a MORSE adresou:

setr -pIP192.168.100.7 -pw690f5701 -pm8001
setr -pIP192.168.100.7 -pw690f5702 -pm8002

Art tabulka obsahuje překlad pro každou aplikaci:

ART No 1: 
items: 2
default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
dest:  gw:
690F5702 1F422401 (105.15.87.2   31.66.36.1   )
690F5701 1F412401 (105.15.87.1   31.65.36.1   )

Testovací paket s daty 0xAAAA je vyslán z aplikace 690F5701 do CU2 690F5605 povelem mtU :

12:57:15.026 rsi:52 rx|0002A949B897 |00C09F63CFAB | IP/UDP/MOR/USR/DATA
0002 A949 B897 00C0 9F63 CFAB 0800 4500 0026 0130 0000 8011 F03D 
C0A8 6401 C0A8 6407 1F41 22B8 0012 8134 0000 8983 690F 5605 AAAA
12:57:15.026|         |690F5605 690F5701|E00I  OUT  2||89 3user
AAAA

Paket s daty ASCII aaaa, to je 0x61616161 je vyslán z aplikace 690F5701 do CU3 690F5606 povelem mtu :

13:06:57.921 rsi:54 rx|0002A949B897 |00C09F63CFAB | IP/UDP/MOR/USR/DATA
0002 A949 B897 00C0 9F63 CFAB 0800 4500 0028 0134 0000 8011 F037 
C0A8 6401 C0A8 6407 1F41 22B8 0014 6916 0000 8984 690F 5606 6161 6161
13:06:57.921|         |690F5606 690F5701|E00I  OUT  4||89 4user
6161 6161

Z CU2 690F5605 jsou vyslána data 0xBBBB na adresu 690F5701:

13:02:09.439|         |690F5701 690F5605|E00I  IN  2|*89 4user
BBBB
13:02:09.439 rsi:52 tx|00C09F63CFAB |0002A949B897 | IP/UDP/MOR/USR/DATA
00C0 9F63 CFAB 0002 A949 B897 0800 4500 0026 0022 4000 4011 F14B 
C0A8 6407 C0A8 6401 22B8 1F41 0012 70A2 0000 8904 690F 5605 BBBB

Z CU3 690F5606 jsou vyslána data 0xCCCC na adresu 690F5702:

13:03:56.078|         |690F5702 690F5606|E00I  IN  2|*89 5user
CCCC
13:03:56.078 rsi:52 tx|00C09F63CFAB |0002A949B897 | IP/UDP/MOR/USR/DATA
00C0 9F63 CFAB 0002 A949 B897 0800 4500 0026 0024 4000 4011 F149 
C0A8 6407 C0A8 6401 22B8 1F42 0012 5F8E 0000 8905 690F 5606 CCCC

Poznámky ke konfiguraci:

 1. V menu EPe0t je pomocí parametrů

  MAS:
   (s)Art:1; write (e)nable:ON
   (B)ase:690F5700 (M)ask:000000FF

  definována skupina MORSE adres, pro které MAS provádí převod adres mezi MORSE a IP. Jsou to adresy 690F5700690F57FF.

 2. Každá z těchto adres má příslušnou položku v převodní tabulce Art.

 3. Pakety s těmito adresami destination přijdou z MORSE sítě pomocí běžných metod routingu do CU1 690F5600. Zde jsou položkou

  Wide retab. No 1
  57to:5600

  směrovány na výstup nódu Link.

 4. Povelem Ne1MLn je zapnuta funkce Multiaddressing, která všechny pakety z výstupu Link přesměruje do výstupu user. Takto se pakety pro všechny obsluhované IP aplikace dostanou do kanálu Ethernet, kde je MAS přeloží do IP formátu.

 5. Výstup service z nódu 690F5600 musí být také směrován do E00. Pokud zůstane v S00, pak servisní odpovědi nejsou posílány do MAS.

  Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
  (0) 0049B897   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
  (1) 690F5600 L E00 E00| - R01|0 1 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
  (2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
  (3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
  (4) 690F0000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

4.3. MAS příklad 3

Aplikace a MAS leží v různých IP sítích

Pokud se IP adresa aplikace a MAS liší ve svých horních 18 bitech, použijeme default gw v tabulce Art:

MAS příklad 3

Obr. 4.3: MAS příklad 3

setr -pIP192.168.100.7 -pw690f5701 -pm8000
ART No 1: 
items: 1
default gw: C0B96609 (192.185.102.9 )
dest:  gw:
690F5701 1F402609 (105.15.87.1   31.64.38.9  )
10:54:38.630 rsi:54 rx|0002A949B897 |00C09F63CFAB | IP/UDP/MOR/USR/DATA
0002 A949 B897 00C0 9F63 CFAB 0800 4500 0028 023E 0000 8011 ED14 
C0B9 6609 C0A8 6407 1F40 22B8 0014 6702 0000 8981 690F 5605 6161 6161
10:54:38.630|         |690F5605 690F5701|E00I  OUT  4||89 1user
6161 6161

Poznámky:

 1. IP adresy se shodují jen v horních 8 bitech, proto jsou použity širší masky FF000000.

 2. Pokud je default gw v tabulce Art nenulová, je použita místo IP adresy MAS pro tvorbu IP adresy aplikace. Default gw se musí shodovat s IP adresou připojených aplikací v horních 18 bitech. Nižší bity nemají význam. Je tedy možno vložit do default gw celou IP adresu některé z aplikací.

Defaultní adresa pro směr z IP do MORSE

Paket odesílaný z aplikace přes MAS do sítě MORSE nemá v některých případech předem určené číslo portu. Proto je možno definovat pro aplikaci defaultní MORSE adresu, která je v Art tabulce vyhledána ve třech krocích:

 1. Po neúspěšném hledání ve sloupci „gw“ tabulky Art

 2. hledá se ve sloupci „dest“ adresa 00000000, které odpovídá položka „gw“, například 1F492401, kde 1F49 je zvolené standardní číslo portu a 2401 je dolní část IP adresy aplikace. Tato dvojice

  00000000 1F492401

  musí být umístěna na konci Art tak, aby dvojice podle bodu 3. např.:

  690F5709 1F492401

  ležela nad ní.

 3. Tato položka 1F492401je pak vyhledána ve sloupci „gw“ a k ní příslušná položka ve sloupci „dest“ 690F5709 se pak stane MORSE adresou source v odesílaném paketu.

 4. Příklad vyplněné tabulky Art:

  ART No 1: 
  items: 4
  default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
  dest:  gw:
  690F5707 1F472401 (105.15.87.7   31.71.36.1   )
  690F5701 1F412401 (105.15.87.1   31.65.36.1   )
  690F5709 1F492401 (105.15.87.9  31.73.36.1   )
  00000000 1F492401 (0.0.0.0     31.73.36.1   )
 5. Pokud je tabulka Art vyplněna, můžeme zakázat další automatické zápisy do tabulky v menu EPe0t parametrem (e)nable:OFF :

  MAS:
   (s)Art:1; write (e)nable:OFF
   (B)ase:690F5700 (M)ask:000000FF

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.