Formát UDP datagramu IPGW pro MORSE

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m3/eth-ipgw.html

Verze pro tisk

6. Formát UDP datagramu IPGW pro MORSE

Tento datagram je užíván především pro Morse Aplikační Server (MAS) a ve vnitřním použití Racomu pro IP Retranslaci paketů MORSE (M-IP-M). IPGW = Internet Protocol Gate Way.

UDP datagram zabalený do IP-datagramu má toto složení (včetně příkladu):

| ETH header | IP header | UDP header | MORSE pseudoframe |
08:39:30.663 rsi:52 rx|0002A94B108E |00C09F63CFAB | IP/UDP/MOR/USR/DATA
0002 A94B 108E 00C0 9F63 CFAB 0800 4500 0026 00F2 0000 8011 B47E 
C0A8 0201 C0A8 0205 1F40 22B8 0012 4535 0000 8982 690F 5609 AAAA

ETH, IP a UDP header jsou popsány v literatuře, zde jsou uvedeny jen pro lepší orientaci. Hlavní část MAS následuje za tímto odstavcem.

V hlavičce monitoringu je uvedena délka celého IPGW rámce, zde 52 byte.

ETH header

|         ETH header        |
|  dst eth /48  | src eth /48 | prot/16 |
  0002 A94B 108E  00C0 9F63 CFAB  0800

Význam položek:

 dst eth /48dst ETH – adresa cíle
 src eth /48src ETH – adresa zdroje
 prot/160800následuje IP-datagram
  0806následuje ARP

IP header

|               IP header                 |
|vers/16|IPhlen/16| No/16 |frag/16|par1/16|hchs/16| src IP/32 | dst IP/32|
  4500  0026   00F2  0000  8011  B47E  C0A8 0201  C0A8 0205

Význam položek:

 vers/16ver/4verze IP protokolu (nyní 4)
  headlen/4délka IP záhlaví (zde 5 slov po 32 bitech)
  type serv/8typ požadované služby pro přenos datagramu
 IPhlen/16počet byte v IPGW rámci bez ETH header, hex (zde 26 hex = 38 dec)
 No/16pořadové číslo, identifikace datagramu, hex
 frag/16fragmentace:
  res/1rezerva
  zákaz/11=zákaz fragmentace datagramu
  další/11=následují další fragmenty
  offset/13fragment offset – pozice začátku datové části fragmentu vzhledem k původnímu datagramu, z něhož tento fragment vznikl (v bytech)
 par1/16time to live/8životnost datagramu v sekundách, při průchodu routerem se dekrementuje alespoň o 1, při =0 se likviduje
  protocol/8specifikuje protokol vyšší vrstvy, jehož zpráva je obsažena v datové části datagramu
 hchs/16kontrolní součet zahrnující pouze IP záhlaví
 src IP/32src IP – adresa zdroje, viz menu EPe 0i = (i)p adr
 dst IP/32dst IP – adresa cíle, viz menu EPe 0i

UDP header

|        UDP header           |
| src port/16 | dst port/16 | UDPlen/16 | chs/16 |
   1F40     22B8     0012   4535

Význam položek:

 src port/16source port UDP
 dst port/16destin port UDP ( 22B8 hex = 8888 dec )
 UDPlen/16počet byte UDP paketu (UDP header + pseudoframe),hex (zde 12 hex = 18 dec)
 chs/16kontrolní součet

MORSE pseudoframe

Podle prvního bitu v pseudoframe se rámec IPGW dělí do 2 skupin:

 • A – první bit je nula – Morse Aplikační Server

 • B – první bit je jednička – pro vnitřní potřebu Racomu, UDP rámce pro režim M-IP-M

Pseudoframe (A) – Morse Aplikační Server

|        MORSE pseudoframe        |
|flags/16|PT/8|D/1| R/4 | No/3| addr/32 | data |
| 0000 | 89 | 1 | 0000 | 010 |690F 5609| AAAA |

Význam položek:

      
 flags/16T/40x0 = 0000typ UDP datagramu MAS
  R/40x0 = 0000rezerva
  U/8subtype0x00 – user data
    0x01 – seek/delete format, pouze pro interní použití v Racomu
 PT/8MORSE packet type 
 D/1DTE bit0- vysílá DCE=CU v síti MORSE 
   1- vysílá DTE=IP aplikacetato část je shodou okolností
 R/4rezerva (0000)podobná paketu síťové vrstvy
 No/3pořadové číslo paketuprotokolu MARS-A
 addr/32adresa CU v síti MORSE 
 datapřenášená data, délka (UDPlen-0x10) byte 

APPENDIX:

MORSE pseudoframe (B), jen pro vnitřní potřebu Racomu. Tyto datagramy se používají při komunikaci M-IP-M, to je ze sítě MORSE přes síť IP opět do sítě MORSE.

B1 – UDP data frames and fragments

0xD,0xB,0xF,0xE

B2 – UDP appended frame

0xA

B3 – UDP control frame

0xC

Pseudoframe (B1) – UDP data frames and fragments

|            MORSE pseudoframe
| flags/16 | No/16 | to/32  | from/32 |type/16| dest/32 | src/32 |
  D200   1392  690F8909  690F8101  0B89  690F8909  690F8101

   MORSE pseudoframe     |
| [mob/32] |  data  | crc/16 |
 ........   AAAA    2788

Význam položek:

 flags/16T/40xDdata frame
   0xBfragments begin
   0xFfragment
   0xEfragments end
  A/1appended frame
  r/1repeated bit (1 pro opakovaný paket)
  S/1security bit (1 vyžaduje ACK)
  P/1transmitter problem bit
  R/4rezerva
  pver/4verze protokolu
 No/16Link No
 to/32to address
 from/32from address
 type/16packet full type
 dest/32destin. address
 src/32source address
 mob/32mobile address, jen pro mobilní provoz, tedy pro (type & 0xE000) nenulové
 datapřenášená data, délka (UDPlen-0x20) byte
 crc/16kontrolní součet

Pseudoframe (B2) – UDP appended frame

|         MORSE pseudoframe          |
| flags/16 | res/5 | lenA/11 | No/16 |  data | crc/16 |
  AA00     0004     0005   AAAA   ....

Význam položek:

 flags/16T/40xA appended frame
  A/1appended frame
  r/1repeated bit (1 pro opakovaný paket)
  S/1security bit (1 vyžaduje ACK)
  P/1transmitter problem bit
  R/1rezerva
  pver/4verze protokolu
 res/5rezerva
 lenA/11délka (No + data), byte
 No/16Link No
 datapřenášená data, délka (UDPlen-0x10) byte
 crc/16kontrolní součet

Pseudoframe (B3) – UDP control frame

|        MORSE pseudoframe           |
| flags/16 | CN/16 | Cf/16 | frm/32 | toa/32 | crc/16 |
  C100   1392  D200  690F8101 690F8909  EE98

Význam položek:

 flags/16T/40xC control frame
  A/1appended frame (=0)
  R/1reserved (=0)
  CT/2control type
   00 NONE
   01 ACK
   10 REJ
   11 NAK
  R/4reserved
  pver/4verze protokolu
 CN/16control link No (link No potvrzovaného rámce)
 Cf/16control flags (flags potvrzovaného rámce)
 frm/32from address
 toa/32to address
 crc/16kontrolní součet

Výpis použitého příkladu pro appendix (B1,B3):

14:30:20.090 rsi:68 tx|0002A95AA517 |0002A94AE97E | IP/UDP/MOR/RET/DAT
0002 A95A A517 0002 A94A E97E 0800 4500 0036 0073 4000 4011 88E9 C0A8 1001
C0A8 2009 22B8 22B8 0022 8D3C D200 1392 690F 8909 690F 8101 0B89 690F 8909
690F 8101 AAAA 2788
14:30:20.090 rsi:58 rx|0002A94AE97E |0002A95AA517 | IP/UDP/MOR/RET/CTL/ACK
0002 A94A E97E 0002 A95A A517 0800 4500 002C 000C 4000 4011 895A C0A8 2009
C0A8 1001 22B8 22B8 0018 979C C100 1392 D200 690F 8101 690F 8909 EE98

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.