Propojení segmentů sítě LonWorks, které obsahují neurony s měřicími body, je možno provést prostřednictvím rádiové sítě MORSE. Komunikace mezi sítí LonWorks a jednotkou MR25 sítě MORSE probíhá přes hardwarový interface vložený na místě neuronu. Tento interface nijak neomezuje síť LonWorks. Interface a jednotka MR25 komunikují pomocí protokolu MARS-A. Rádiový modem MR25 připojí síť LonWorks také k jejímu DDE serveru nebo k libovolnému PC prostřednictvím standardních prostředků sítě MORSE.