AEG

https//www.racom.eu/cz/support/prot/aeg/index.html

Verze pro tisk

Protokol AEG pro MORSE

verze 9.0.17.0

7. srpna 2007

1. Úvod

Protokol slouží ke komunikaci mezi PLC AEG Master a PLC AEG Slave.

[Důležité]Důležité

Od verze Setru 9.0.17.0 je názvosloví sjednoceno podle schématu:

PLC Master - CU RADIOSLAVE ... CU RADIOMASTER - Slave PLC

CU (radiomodem) připojený přes SCC k PLC Master je nazýván RADIOSLAVE(RS)
CU připojený k PLC Slave je nazýván RADIOMASTER(RM)
Změna se projeví při použití nové verze Setru, verze firmware v CU nemá vliv.

Starší Setr používá opačné označení, tedy:

( PLC Master - CU RADIOMASTER ... CU RADIOSLAVE - Slave PLC )

2. Formát dat

Krátký dotaz a odpověď:

| B/1 | A/7 |
B/1
 • 1=nejsou nová data

 • 0=následují nová data

A/7
 • adresa PLC Slave, 7 bitová

 • adresa 0x7F odeslaná z PLC Master znamená, že paket bude šířen sítí jako broadcast

Dlouhý rámec s daty:

| B/1 | A/7 | DATA | CHS/8 |
B/1

0=následují data

A/7

adresa PLC Slave, 7 bitová

DATA

data, délka 4 nebo 6 byte

CHS/8

kontrolní součet XOR

3. Implementace v Morse

PLC Master obvolává podřízené stanice PLC Slave krátkými dotazy (1 byte) a dostává krátké odpovědi (1 byte). V případě, že PLC Slave má nová data, odpovídá delším rámcem.

K PLC Master je připojena CU MORSE RADIOSLAVE, k PLC Slave je připojena CU RADIOMASTER.

CU RADIOSLAVE získává 7 spodních bitů adresy destination z příchozího paketu, ostatní doplní z vlastní adresy maskováním.

CU RADIOMASTER odpovídá:

 • v případě parametru (d)estination:00000000 a masky 7 bit na adresu source příchozího paketu

 • v případě nenulového parametru (d)estination na adresu uvedenou v parametru

CU RADIOMASTER může vysílat i spontánně. Před prvním vysíláním po Initu potřebuje přijmout dotaz od RADIOSLAVE, aby získal jeho adresu (při nulovém (d)estination).

Příklad odeslání krátkého dotazu:

CU RADIOSLAVE 690F5601 -> CU RADIOMASTER 690F560C

rámec 0x8C obsahuje adresu 0x0C

 CU RADIOSLAVE:
14:21:03.767 rxsim  1 | S03
8C
14:21:03.767|       |0000000C 00000001|S03I  OUT  1||89 0user
8C

 CU RADIOMASTER:
14:21:03.910|       |0000000C 00000001|S02I  IN  1|*89 7user
8C
14:21:03.910 tx   1 | S02
8C

Příklad rámce s daty:

14:23:08.981 rxsim  6 | S02
0CDA 0000 3019
14:23:08.982|       |00000001 0000000C|S02I  OUT  6||89 0user
0CDA 0000 3019

14:23:09.107|       |00000001 0000000C|S03I  IN  6|*89 5user
0CDA 0000 3019
14:23:09.108 tx   6 | S03
0CDA 0000 3019

4. Konfigurační parametry

AEG parameters:
 PLC Master - CU RADIOSLAVE ... CU RADIOMASTER - Slave PLC
(m)ode : ???
(d)estination:00000000
(q)uit
>>
(m)
 • (S) RADIOSLAVE CU připojená k PLC Master

 • (M) RADIOMASTER CU připojená k PLC Slave

POZOR – Setr starší než 9.0.17.0 používá opačné označení !

(d)

používá se jen v RADIOMASTER

 • 00000000 – odpovídá na adresu source dotazu

 • nenulová adresa – odpovídá na tuto adresu

5. Historie

 • J 640        z 09/2003 – platí od této verze

 • J 9.0.17.0 z 06/2007 – sjednoceno názvosloví RS/RM v Setru

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.