Rychlost datového přenosu

https//www.racom.eu/cz/support/speed.html

Rychlost radiomodemů RACOM je pro danou šířku kanálu vždy na hranici fyzikálních možností, a proto se systém MORSE řadí mezi nejrychlejší rádiové systémy na světě.

Všechny radiomodemy navíc splňují požadavky Evropské legislativy, které jsou jedny z nejpřísnějších.

Pro rychlou komunikaci v simplexním kanálu (který považujeme za výhodnější s ohledem k využití rádiového spektra) je důležitá nejen rychlost přenosu dat, ale také rychlost přepínání mezi příjmem a vysíláním. I tento parametr je u half-duplexních radiomodemů RACOM na špičkové úrovni (<1,5 ms).

Podrobnější informace najdete v následujících článcích:

  • Kapacita – výpočet kapacity rádiového kanálu šířky 25 khz
  • Odezva – faktory ovlivňující dobu odezvy mezi dispečinkem a koncovým bodem
  • Doba přepínání – vliv přepínacího času na kapacitu rádiového kanálu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.