Časová synchronizace

https//www.racom.eu/cz/support/time-sync.html

Časová synchronizace je v MORSE síti implementována v několika směrech:

 1. Vnitřní synchronizace MORSE sítě

  Hodiny reálného času v radiomodemech resp. v komunikačních zařízeních v MORSE síti, mohou být vzájemně synchronizovány pomocí vnitřního protokolu MORSE. Kterýkoliv radiomodem může ve zvolené periodě žádat o přesný čas jakýkoliv jiný radiomodem v síti nebo kterýkoliv radiomodem může předávat svůj čas na danou MORSE adresu. Vnitřní protokol přitom kompenzuje čas potřebný k přenosu paketu přes radiový kanál.

  Dosažitelná přesnost je lepší než 25ms.

 2. Synchronizace z vnějšího zdroje

  Kterýkoliv radiomodem (komunikační zařízení) v MORSE síti může být synchronizován z vnějšího zdroje a poté sloužit jako „časový normál“ pro ostatní zařízení v síti.

  1. GPS

   čas v radiomodemu může být synchronizován z GPS přijímače. GPS může být použito ve formě interního modulu nebo externí.

  2. DCF

   radiomodem může být synchronizován z externího DCF přijímače

  3. protokol na rozhraní

   radiomodem může být synchronizován prostřednictvím protokolu na rozhraní (např. IEC, MARS-A) z např.připojeného PLC

  4. NTP a SNTP server

   v radiomodemu je implementován SNTP klient, tzn. radiomodem může být synchronizován z NTP nebo SNTP serveru (pro maximální přesnost umístěného nejlépe v rámci stejné LAN).

 3. Předávání času připojenému zařízení

  Radiomodem umí předávat svůj přesný čas připojenému zařízení několika způsoby:

  1. SNTP server

   radiomodem emuluje SNTP server a na standardní dotaz předá přesný čas na danou IP adresu

  2. protokol na rozhraní

   radiomodem umí na dotaz předat svůj přesný čas v daném formátu příslušného protokolu (např. IEC, MARS-A)

  3. pulzy

   z integrovaného GPS moduly je radiomodem schopen vysílat sekundové pulzy s přesností lepší než 1ms.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.