Dolování

Ferronor, Chile

Michal Čech

MR400, 160 MHz, integrovaná GPS
Řízení železničního provozu
Odloučená instalace v poušti, +50 ° C
Ethernet + sériové porty
Různé uživatelské protokoly
180 km dlouhý úsek železnice
3 základnové stanice pro celkové pokrytí