MR400

mr400

Highlights

 • 160, 300, 400 MHz
 • 22 kbps/25 kHz
 • 5 nebo 25 W
 • 1× ETH, 4× COM, I/O
 • Automatické zálohování cest
 • Mobilní sítě
 • Network management SW

MR400 je osvědčený rádiový modem, který si již 10 let udržuje vedoucí pozici na trhu. Desítky tisíc jednotek pracují spolehlivě po celém světě, od pólů po rovník.

MR400 používá na rádiovém kanálu sofistikovaný antikolizní protokol. Jeho bezkonkurenční výkon v síti je dále posílen jedinečnou implementací protokolů SCADA všech významných výrobců.

Vzhledem ke své výjimečné inteligenci, rychlosti a rychlému přepínání TX/RX je radiomodem MR400 určen pro sítě, ve kterých je důraz kladen na rychlost a spolehlivost. Jsou to SCADA & telemetrie pro produktovody (voda, elektřina, ropa a plyn), inteligentní sítě SmartGrid, transakční sítě (loterie, bankomaty a platební terminály), mobilní sítě se zaručenou odezvou pro dispečerské řízení a mnoho dalších aplikací.


VLASTNOSTI  |  SPECIFIKACE  |  APLIKACE  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  MORSE  |  UTILITY  |  RANEC  |  DOWNLOADPOPTÁVKA


Vlastnosti

 • 22 kbps / 25 kHz
 • 11 kbps / 12,5 kHz
 • Obvolávané sítě, spontánní sítě, jejich kombinace
 • Rychlost na rádiovém kanálu 22 kbps/25 kHz:
  • 600 Byte/sec. v kolizním prostředí uvnitř pokrytí jednoho radiomodemu
  • 10 paket/sec. (pro pakety kratší než 60 Byte)
  • 15 kbps uživatelská rychlost na spoji bod–bod
 • Více než 70 protokolů – Modbus, IEC101, DNP3, Comli, DF1, Profibus, Modbus TCP, IEC104…
 • Cache mode – zkracuje odezvu u obvolávacích protokolů
 • Adresy protokolů SCADA se mapují na adresy MR400
 • TCP (UDP) protokoly (např. IEC104) jsou předávány transparentně
 • Každý paket je potvrzován na rádiovém kanálu
 • Sofistikovaný antikolizní protokol na rádiovém kanálu umožňuje spontánní přístup z RTU a provoz s více mastery
 • Vytvořený pro systém MORSE
 • ne Linux
 • ne Windows
 • Extrémně krátký bootovací čas (3 sec.)

5 slotů pro moduly:

 • Ethernet
 • 2x RS232, 1× RS232, 1× RS232i, 1× RS422/485i
 • I/O – 2×DI, 2×DO, 2×AI, 2×AO,
 • Pásma 160, 300, 400 MHz, není nutná přímá viditelnost
 • Výstupní výkon 0,1–5 W nebo 0,1–25 W
 • Výjimečná datová citlivost: -105 dBm / 22 kbps / 25 kHz
 • Max. vzdálenost více než 50 km
 • Vysoká odolnost proti vícecestnému šíření a rušení (CPFSK modulace)
 • Každý modem může pracovat současně jako repeater
 • Hybridní sítě: – každá IP síť (Internet, 3G/GPRS apod.) může propojit jednotky MR400
 • Neomezený počet rádiových skoků
 • Mobilní mód v Rádiovém protokolu
 • Každá stacionární jednotka může pracovat současně jako bázová stanice mobilní sítě
 • Celulární architektura: okamžité automatické doručování, každý jednotlivý paket je doručen přes momentálně nejvýhodnější bázovou stanici
 • Centrální MR400 udržuje seznam spojení „mobilka-báze“ a obnovuje jej s každým přijatým paketem. Tím je umožněna komunikace z centra do mobilních radiomodemů.
 • Setr – speciální ovládací aplikace (Windows/Linux)
 • Nejrobustnější a nejrychlejší dálková konfigurace – přenáší se pouze nezbytná data
 • Monitoring uživatelského a rádiového kanálu, lokální nebo vzdálený
 • Statistiky on-line i historické rádiového kanálu a všech rozhraní
 • Konfigurace a diagnostikadetail
 • Architektura Klient – Server, neomezený počet klientů
 • Server udržuje databázi všech statistických dat nebo jen z vybraných jednotek
 • Inteligentní algoritmus sběru dat odstraňuje konflikty s uživatelským provozem
 • Neomezený počet klientů (Windows/Linux)
 • Grafické znázornění statistických dat se zvolenou periodou
 • Topologie sítě zobrazená na mapovém podkladu
 • Nástroje pro plánování sítě – výpočet pokrytí signálem pomocí digitálního modelu terénu
 • Pohodlný přístup k programům MORSE utils
 • Privátní rádiové pásmo
 • FEC, interleaving, speciální komprese dat
 • CRC32 kontrola integrity dat na rádiovém kanálu
 • Speciální protokol na rádiovém kanálu s potvrzováním paketů
 • Blowfish 160 kryptování
 • Netlock – umožňuje povolit nebo zakázat vzdálený přístup do rádiového modemu nezávisle pro různé přístupové úrovně uživatelů
 • Každý radiomodem je samostaně testovaný v klimatické komoře i v reálném provozu
 • Military nebo industrial komponenty
 • Robustní hliníkový odlitek
 • Provozní teplota -30 až +70 °C
 • Odolný vibracím a nárazům
 • Sleep mód – 2,5 mA, ovládáno digitálním vstupem
 • Power down – jednotka se rozběhne do 3 sec. po zapnutí
 • Montáž na DIN lištu, naplocho nebo do 19” racku
 • CE, FCC splňuje
 • Vibrace – EN 61 373

VLASTNOSTI  |  SPECIFIKACE  |  APLIKACE  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  MORSE  |  UTILITY  |  RANEC  |  DOWNLOADPOPTÁVKA


Specifikace

Rádiové parametry
Typy 1)
Half-duplex Kmitočet
MR160 135–175 MHz
MR300 290–350 MHz
MR400 350–470 MHz
Ladicí rozsah 3,2 MHz
Šířka kanálu 2) 12,5 / 25 kHz
Kmitočtová stabilita ±1,0 ppm
Modulace 4CPFSK
Datová rychlost 10,84 kbps / 12,5 kHz
21,68 kbps / 25 kHz
Výstupní výkon 2) 0,1 W–5 W; 0,1 W–25 W
Citlivost pro BER 10-6 -110 dBm / 10,84 kbps / 12,5 kHz
-105 dBm / 21,68 kbps / 25 kHz
Elektrické parametry
Napájecí napětí 13,8 V (10,8–15,6 V)
Rx 3) 380 mA (Eth +40 mA, I/O +50 mA)
Tx 3) 1,6 A / 1 W; 2,0 A / 5 W; 5,5 A / 25 W
Sleep mód 2,5 mA
Rozhraní
5 slotů Ethernet, 2× RS232, 1× RS232, 1× RS232i, 1× RS422/485i, I/O – 2×DI, 2×DO, 2×AI, 2×AO
Prostředí
Provozní teplota -30 až +70 °C
Vlhkost 5 až 95% nekondenzující
Skladovací teplota -40 až +85 °C
Mechanické vlastnosti
Pouzdro Robustní hliníkový odlitek
Rozměry 208 × 108 × 63 mm
Hmotnost 1,2 kg
SW
Uživatelské protokoly na COM Více než 70 protokolů – Modbus, IEC101, DNP3,Comli, DF1, Profibus,
Uživatelské protokoly na Ethernetu Modbus TCP, IEC104…
Multi master aplikace Ano
Spontánní přístup Ano
Antikolizní přístup Ano
Repeater store-and-forward; každá jednotka; neomezený počet
Diagnostika and Management
Testování rádiové linky RSS, DQ, Homogenita
Statistiky Rx/Tx packets on User interfaces and for User data and Radio protocol (Repeats, etc.) on Radio channel
Network management RANEC software
Osvědčení
Rádiové parametry CE, FCC part 90, RSS119
Použití v automobilovém prostředí ECE Regulation 010,00
Vibrace EN 61 373

1) Dostupnost typů a kmitočtů

Typ MR160 MR160 MR400
Výstupní výkon (W) 5 25 5
Kanálová rozteč (kHz) 12,5 / 25 12,5 / 25 12,5 / 25
Ladicí rozsah (MHz) 138-163,2 148-163,2 400-450
CE osvědčení (MHz) 135-180 135-180 350-470
FCC osvědčení (MHz) 406-412
421-512

Předpokládá se, že všechny jednotky budou sloužit k rozšíření stávajících sítí. Byly vyrobeny do konce roku 2020.
2) Podle HW
3) Hodnoty závisí na frekvenci a typu radiomodemu.


VLASTNOSTI  |  SPECIFIKACE  |  APLIKACE  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  MORSE  |  UTILITY  |  RANEC  |  DOWNLOADPOPTÁVKA


Aplikace


VLASTNOSTI  |  SPECIFIKACE  |  APLIKACE  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  MORSE  |  UTILITY  |  RANEC  |  DOWNLOADPOPTÁVKA


Příslušenství

Tyto produkty se již nevyrábějí.

 • MRoutry jsou speciální průmyslové počítače použité v systému MORSE na místech, kde je třeba komunikovat s několika nezávislými IP sítěmi s fyzicky oddělenými ETH rozhraními nebo v případě, kdy je nutno posílit hardware jiného MORSE zařízení (výpočetní výkon, počet a typ rozhraní) nebo jejich firmware (speciální protokoly a aplikace).MRoutry se primárně používají v centrech sítě MORSE.Kontrolér MC100 se používá v podobných případech jako MRouter. Je tvořen počítačovou částí rádiového modemu, je tedy plně kompatibilní s MORSE a poskytuje stejné moduly rozhraní jako radiomodem.WALRUS je softwarově vytvořený virtuální MORSE router, který emuluje chování radiomodemu nebo kontroléru v počítači s OS LINUX.
Typ Charakteristika
MRouter MRouter-A2 Malé rozměry, 2 nezávislá ETH rozhraní
Kontrolér MC100 Počítačová část rádiového modemu s rozhraními
Virtuální router WALRUS Softwarová emulace rádiového modemu (nebo spíše kontroléru)

Tyto produkty se již nevyrábějí.

 • Při extrémně rychlém přepínání příjem/vysílání, kterého dosahují radiomodemy RACOM jsou kladeny vysoké požadavky na tvrdost a kvalitu napájecího zdroje. RACOM si proto sám vyvíjí a vyrábí špičkové napájecí zdroje:
Typ Charakteristika
Síťové MS2000/12 230 V AC / 13,8 V DC, inteligentní zálohování
MS2000/24 230 V AC / 24 V DC, inteligentní zálohování
Stejnosměrné DCC24 20-60 V DC / 13,8 V DC

Tyto produkty se již nevyrábějí.

detaily


VLASTNOSTI  |  SPECIFIKACE  |  APLIKACE  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  MORSE  |  UTILITY  |  RANEC  |  DOWNLOADPOPTÁVKA


MORSE

MORSE je pokročilý komunikační systém založený na hw a sw vyvinutém a vyráběném v RACOMu:
rádiové modemy MR400,
Produkty uvedené níže se již nevyrábějí.
GPRS/EDGE/UMTS router MG100i,
kontrolér MC100,
router MRouter
virtuální router WALRUS.

Komunikační systém MORSE byl původně navržen pro bezdrátový přenos dat rádiovým kanálem, může však používat všechna média (IP, GSM…). Proto může být systém MORSE využit pro všechny typy aplikací od spojení bod–bod až po rozsáhlé hybridní sítě.

Systém MORSE je ideální pro aplikace vyžadující častý přenos krátkých zpráv s minimálními dobami odezvy.

MORSE vyniká nad ostatní komunikační systémy způsobem implementace a počtem protokolů nabízených na uživatelském interface radiomodemu MR400 a GPRS modemu MG100. K použití je připraveno 77 standardních nebo firemních protokolů a implementace dalších závisí na požadavcích zákazníků.


VLASTNOSTI  |  SPECIFIKACE  |  APLIKACE  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  MORSE  |  UTILITY  |  RANEC  |  DOWNLOADPOPTÁVKA


UTILITY

Komplexní soubor diagnostických a konfiguračních nástrojů pro sítě MORSE. Umožňuje uživateli konfigurovat, diagnostikovat a testovat jednotlivé komponenty stejně jako celé sítě, lokálně i dálkově. Utility jsou volně k dispozici na www.racom.eu pro OS Windows i Linux.

Název utility Charakteristika
SETR konfigurace, diagnostika, údržba
MEMCP download firmware
NETLOCK zamykání a odemykání konfigurací
NETCONF upload a download konfigurací


VLASTNOSTI  |  SPECIFIKACE  |  APLIKACE  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  MORSE  |  UTILITY  |  RANEC  |  DOWNLOADPOPTÁVKA


RANEC

RANEC je komplexní, modulární balíček HW a SW pro údržbu a diagnostiku sítí MORSE a také pro jejich návrh, rozvoj a servis:

RanecBase je sada programů, které uživateli umožňují provozovat konvenční
Network Management Centrum sítě MORSE, např.:

 • monitorovat aktivity v síti MORSE v reálném čase a pomocí RanecKlienta zobrazit okamžitý stav jednotlivých bodů sítě (komunikační status on/off, přepnutí na zálohovací baterii apod.)
 • odesílat e-mailové nebo SMS zprávy o výskytu alarmů
 • periodicky ukládat statistická data z jednotlivých bodů sítě (např. sílu signálu, dobu odezvy, počet přenesených /opakovaných /ztracených paketů na všech kanálech (sériové, Ethernet, radio), vnitřní teplotu, napětí, šum, atd.) do databáze MySQL
 • měnit konfiguraci jednotlivých MORSE prvků on-line

RanecAdvanced je přídavný modul k RanecBázi pro pokročilejší uživatele sítí MORSE, zejména pro RACOM Partnery. Tento modul obsahuje nástroje pro:

 • návrh sítí a jejich vývoj
 • práci s digitálním modelem terénu
 • zobrazení pokrytí terénu signálem z fixních bodů pro mobilní zařízení
 • automatickou detekci spojů v běžící síti
 • detekci chyb v rádiové komunikaci (např. v časové synchronizaci) a problémů v šíření signálů

RanecClient je grafický klient pro ovládání RanecBase/Advanced a pro zobrazení dat od těchto modulů. V prostředí LAN může být současně připojen neomezený počet RanecKlientů k jednomu RanecBase/Advanced. RanecClient exituje ve verzích pro OS Windows a pro OS Linux.

MServer je server dodávaný pro sítě MORSE. Obsahuje kromě jiného všechny balíčky RANEC. Jeho základem je OS Linux a databáze MYSQL. V případě, že server pracuje v MS Windows, jsou jeho balíčky instalovány na virtuálním stroji (např. VMware).

MRemote je modul pro vzdálený přístup do sítě MORSE. Může běžet v balíčcích RANEC a může být použit pro dálkový přístup do MServeru a do ostatních zařízení RACOM v sítích MORSE. MRemote může být implementován podle specifické situace a potřeb zákazníka.

RANEC není k dispozici pro nové dodávky.


VLASTNOSTI  |  SPECIFIKACE  |  APLIKACE  |  PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  MORSE  |  UTILITY  |  RANEC  |  DOWNLOADPOPTÁVKA


DOWNLOAD

Letáky
MR400 - Leták A3 MR400_data_A3_cz.pdf1 404 kB2016/11/04
MR400 - Leták A4 MR400_data_A4_cz.pdf1 405 kB2016/11/04
Výrobní kódy
Narrowband modemy - MRxxx, MDxxx mr400_znac.pdf31 kB2014/07/23
Wideband modemy - MXxxx, MWxxx mw160_znac.pdf30 kB2014/07/23
HW Návody
Narrowband modemy, Full-duplex – MD400, MD300, MD160 md400-m-cz.pdf1 081 kB2018/04/17
Narrowband modemy, Half-duplex – MR400 MR300 MR160 mr400-m-cz.pdf1 002 kB2019/09/24
Wideband modemy, Full duplex – MX160 mx160-m-cz.pdf1 137 kB2018/04/16
Wideband modemy, Half-duplex – MW160 mw160-m-cz.pdf1 018 kB2018/04/16
Certifikáty
E8 MR070, MR160, MR300, MR400, MD160, MD300, MD400, MX160 homologace_E8.pdf340 kB2008/10/29
MR160, MR300, MR400, MD160, MD300, MD400 - Prohlášení o shodě MR_d_cz.pdf267 kB2017/12/08
prohlášení o MTBF pro modemy MTBF-d-cz.pdf106 kB2010/11/09
MC100 - Kontrolér
MC100 - Leták mc100-l-cz.pdf414 kB2010/01/28
MC100 - Návod mc100-m-cz.pdf1 063 kB2018/04/16
MC100 - Prohlášení o shodě mc100-d-cz.pdf150 kB2007/02/01
MC100 - Výrobní kód mc100_znac.pdf28 kB2014/07/23
Firmware archive
10.0.90.0  
  m2r-10.0.90.0-all.fkl.zip3 176 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-cb10.fkl.zip24 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-cd10.fkl.zip326 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-ce10.fkl.zip323 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-cg10.fkl.zip327 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-ch10.fkl.zip318 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-ci10.fkl.zip314 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-cj10.fkl.zip324 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-cl10.fkl.zip314 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-cm10.fkl.zip305 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-cn10.fkl.zip289 kB2009/07/22
  m2r-10.0.90.0-co10.fkl.zip313 kB2009/07/22
  release-notes-10.0.90.0.txt2 kB2009/07/22
  setrdial-ux-10.0.90.0.tgz2 kB2009/07/22
  utils-ux-10.0.90.0.tgz1 415 kB2009/07/22
  utils-win-gui-10.0.90.0.exe6 160 kB2009/07/22
  utils-win-gui-10.0.90.0.zip6 168 kB2009/07/22
  walrus-ux-10.0.90.0.tgz388 kB2009/07/22
10.0.86.0  
  m2r-10.0.86.0-all.fkl.zip3 170 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-cb10.fkl.zip24 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-cd10.fkl.zip326 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-ce10.fkl.zip322 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-cg10.fkl.zip326 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-ch10.fkl.zip317 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-ci10.fkl.zip313 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-cj10.fkl.zip323 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-cl10.fkl.zip313 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-cm10.fkl.zip305 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-cn10.fkl.zip289 kB2009/05/11
  m2r-10.0.86.0-co10.fkl.zip312 kB2009/05/11
  release-notes-10.0.86.0.txt2 kB2009/05/11
  setrdial-ux-10.0.86.0.tgz2 kB2009/05/11
  utils-ux-10.0.86.0.tgz1 414 kB2009/05/11
  utils-win-gui-10.0.86.0.exe6 160 kB2009/05/11
  utils-win-gui-10.0.86.0.zip6 167 kB2009/05/11
  walrus-ux-10.0.86.0.tgz388 kB2009/05/11
10.0.76.0  
  m2r-10.0.76.0-all.fkl.zip3 419 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-cb10.fkl.zip24 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-cd10.fkl.zip351 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-ce10.fkl.zip348 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-cg10.fkl.zip352 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-ch10.fkl.zip340 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-ci10.fkl.zip339 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-cj10.fkl.zip348 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-cl10.fkl.zip339 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-cm10.fkl.zip327 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-cn10.fkl.zip314 kB2009/01/06
  m2r-10.0.76.0-co10.fkl.zip338 kB2009/01/06
  release-notes-10.0.76.0.txt2 kB2009/01/06
  setrdial-ux-10.0.76.0.tgz2 kB2009/01/06
  utils-ux-10.0.76.0.tgz1 414 kB2009/01/06
  utils-win-gui-10.0.76.0.exe6 159 kB2009/01/06
  utils-win-gui-10.0.76.0.zip6 166 kB2009/01/06
  walrus-ux-10.0.76.0.tgz388 kB2009/01/06
10.0.62.0  
  daemons-ux-10.0.62.0.tgz2 406 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-all.fkl.zip1 737 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-mb10.fkl.zip10 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-mc10.fkl.zip1 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-md10.fkl.zip178 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-me10.fkl.zip175 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-mg10.fkl.zip179 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-mh10.fkl.zip168 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-mi10.fkl.zip167 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-mj10.fkl.zip176 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-ml10.fkl.zip166 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-mm10.fkl.zip170 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-mn10.fkl.zip167 kB2008/08/21
  m1r-10.0.62.0-mo10.fkl.zip180 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-all.fkl.zip3 152 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-cb10.fkl.zip24 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-cd10.fkl.zip324 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-ce10.fkl.zip321 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-cg10.fkl.zip325 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-ch10.fkl.zip313 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-ci10.fkl.zip312 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-cj10.fkl.zip322 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-cl10.fkl.zip312 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-cm10.fkl.zip300 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-cn10.fkl.zip288 kB2008/08/21
  m2r-10.0.62.0-co10.fkl.zip311 kB2008/08/21
  release-notes-10.0.62.0.txt2 kB2009/01/13
  setrdial-ux-10.0.62.0.tgz2 kB2008/08/21
  utils-ux-10.0.62.0.tgz1 413 kB2008/08/21
  utils-win-gui-10.0.62.0.zip6 162 kB2008/08/21
  walrus-ux-10.0.62.0.tgz388 kB2008/08/21
8.0.11.0  
  linux-i386-8.0.11.0-morse.tgz1 412 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-all.fkl.zip3 018 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-cb10.fkl.zip15 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-cd10.fkl.zip312 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-ce10.fkl.zip308 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-cg10.fkl.zip313 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-ch10.fkl.zip300 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-ci10.fkl.zip300 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-cj10.fkl.zip309 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-cl10.fkl.zip299 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-cm10.fkl.zip288 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-cn10.fkl.zip275 kB2007/04/06
  m2r-8.0.11.0-co10.fkl.zip299 kB2007/04/06
  mswin-i386-8.0.11.0-utils.zip6 683 kB2007/04/06
  release-notes-8.0.11.0.txt2 kB2007/04/06
  walrus-ux-8.0.11.0.tgz386 kB2007/04/06
757  
  linux-i386-757-morse.tgz1 438 kB2006/06/16
  linux-i386-pc-757-walrus.tgz368 kB2006/06/16
  m1r-757-m-all.zip1 706 kB2006/06/16
  m2r-757-c-all.zip2 710 kB2006/06/16
  m2r-757-cb.zip15 kB2006/06/16
  m2r-757-cd.zip278 kB2006/06/16
  m2r-757-ce.zip275 kB2006/06/16
  m2r-757-cg.zip279 kB2006/06/16
  m2r-757-ch.zip267 kB2006/06/16
  m2r-757-ci.zip264 kB2006/06/16
  m2r-757-cj.zip276 kB2006/06/16
  m2r-757-cl.zip264 kB2006/06/16
  m2r-757-cm.zip270 kB2006/06/16
  m2r-757-cn.zip257 kB2006/06/16
  m2r-757-co.zip264 kB2006/06/16
  mswin-i386-757-utils.zip6 634 kB2006/06/16
  release-notes-757.txt2 kB2006/06/16
745  
  linux-i386-745-morse.tgz738 kB2007/06/29
  linux-i386-pc-745-walrus.tgz326 kB2007/06/29
  m1r-745-m-all.zip1 657 kB2006/01/03
  m2r-745-c-all.zip2 646 kB2006/01/03
  mswin-i386-745-utils.zip6 612 kB2007/06/29
  release-notes-745.txt2 kB2007/06/29
740  
  linux-i386-740-morse.tgz280 kB2005/11/21
  linux-i386-pc-740-walrus.tgz326 kB2005/11/21
  m1r-740-m-all.zip1 649 kB2005/11/21
  m1r-740-mb.zip10 kB2005/11/21
  m1r-740-mc.zip1 kB2005/11/21
  m1r-740-md.zip168 kB2005/11/21
  m1r-740-me.zip164 kB2005/11/21
  m1r-740-mg.zip169 kB2005/11/21
  m1r-740-mh.zip157 kB2005/11/21
  m1r-740-mi.zip152 kB2005/11/21
  m1r-740-mj.zip165 kB2005/11/21
  m1r-740-ml.zip155 kB2005/11/21
  m1r-740-mm.zip172 kB2005/11/21
  m1r-740-mn.zip170 kB2005/11/21
  m1r-740-mo.zip167 kB2005/11/21
  m2r-740-c-all.zip2 631 kB2005/11/21
  m2r-740-cb.zip15 kB2005/11/21
  m2r-740-cd.zip271 kB2005/11/21
  m2r-740-ce.zip267 kB2005/11/21
  m2r-740-cg.zip272 kB2005/11/21
  m2r-740-ch.zip259 kB2005/11/21
  m2r-740-ci.zip253 kB2005/11/21
  m2r-740-cj.zip268 kB2005/11/21
  m2r-740-cl.zip257 kB2005/11/21
  m2r-740-cm.zip261 kB2005/11/21
  m2r-740-cn.zip250 kB2005/11/21
  m2r-740-co.zip257 kB2005/11/21
  mswin-i386-740-utils.zip6 606 kB2005/11/21
  release-notes-740.txt2 kB2005/11/21
721  
  linux-i386-721-morse.tgz978 kB2005/07/15
  linux-i386-pc-721-walrus.tgz310 kB2005/07/15
  mr25-721-mb10.zip10 kB2005/07/15
  mr25-721-mc10.zip1 kB2005/07/15
  mr25-721-md10.zip164 kB2005/07/15
  mr25-721-me10.zip162 kB2005/07/15
  mr25-721-mg10.zip164 kB2005/07/15
  mr25-721-mh10.zip154 kB2005/07/15
  mr25-721-mi10.zip150 kB2005/07/15
  mr25-721-mj10.zip163 kB2005/07/15
  mr25-721-mk10.zip143 kB2005/07/15
  mr25-721-ml10.zip152 kB2005/07/15
  mr25-721-mm10.zip169 kB2005/07/15
  mr25-721-mn10.zip164 kB2005/07/15
  mr25-721-mo10.zip163 kB2005/07/15
  mr900-721-cb10.zip15 kB2005/07/15
  mr900-721-cd10.zip218 kB2005/07/15
  mr900-721-ce10.zip216 kB2005/07/15
  mr900-721-cg10.zip218 kB2005/07/15
  mr900-721-ch10.zip207 kB2005/07/15
  mr900-721-ci10.zip203 kB2005/07/15
  mr900-721-cj10.zip217 kB2005/07/15
  mr900-721-cl10.zip205 kB2005/07/15
  mr900-721-cm10.zip209 kB2005/07/15
  mr900-721-cn10.zip218 kB2005/07/15
  mr900-721-co10.zip203 kB2005/07/15
  mswin-i386-721-utils.zip6 606 kB2005/07/15
  release-notes-721.txt2 kB2005/07/15
715  
  linux-i386-715-morse.tgz717 kB2005/06/01
  linux-i386-pc-715-walrus.tgz316 kB2005/06/01
  mr25-715-mb10.zip10 kB2005/06/01
  mr25-715-mc10.zip1 kB2005/06/01
  mr25-715-md10.zip162 kB2005/06/01
  mr25-715-me10.zip161 kB2005/06/01
  mr25-715-mg10.zip163 kB2005/06/01
  mr25-715-mh10.zip153 kB2005/06/01
  mr25-715-mi10.zip143 kB2005/06/01
  mr25-715-mj10.zip162 kB2005/06/01
  mr25-715-mk10.zip141 kB2005/06/01
  mr25-715-ml10.zip151 kB2005/06/01
  mr25-715-mm10.zip167 kB2005/06/01
  mr25-715-mn10.zip163 kB2005/06/01
  mr25-715-mo10.zip162 kB2005/06/01
  mr900-715-cb10.zip15 kB2005/06/01
  mr900-715-cd10.zip215 kB2005/06/01
  mr900-715-ce10.zip214 kB2005/06/01
  mr900-715-cg10.zip215 kB2005/06/01
  mr900-715-ch10.zip204 kB2005/06/01
  mr900-715-ci10.zip193 kB2005/06/01
  mr900-715-cj10.zip214 kB2005/06/01
  mr900-715-cl10.zip202 kB2005/06/01
  mr900-715-cm10.zip206 kB2005/06/01
  mr900-715-cn10.zip215 kB2005/06/01
  mr900-715-co10.zip200 kB2005/06/01
  mswin-i386-715-utils.zip6 605 kB2005/06/01
  release-notes-715.txt1 kB2005/06/01
RANEC firmware archive
Firmware actual
Firmware current  
  m1r-11.0.9.0-all.fkl.zip2 226 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mb10.fkl.zip10 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mc10.fkl.zip1 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-md10.fkl.zip179 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-me10.fkl.zip175 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mg10.fkl.zip179 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mh10.fkl.zip171 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mi10.fkl.zip168 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mj10.fkl.zip176 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mk10.fkl.zip166 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-ml10.fkl.zip167 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mm10.fkl.zip175 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mn10.fkl.zip164 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mo10.fkl.zip180 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mr10.fkl.zip163 kB2013/08/16
  m1r-11.0.9.0-mt10.fkl.zip152 kB2013/08/16
  m2r-11.0.21.0-all.fkl.zip3 793 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-cb10.fkl.zip24 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-cd10.fkl.zip330 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-ce10.fkl.zip326 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-cg10.fkl.zip330 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-ch10.fkl.zip321 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-ci10.fkl.zip317 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-cj10.fkl.zip326 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-cl10.fkl.zip316 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-cm10.fkl.zip310 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-cn10.fkl.zip295 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-co10.fkl.zip304 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-cr10.fkl.zip296 kB2015/11/30
  m2r-11.0.21.0-ct10.fkl.zip300 kB2015/11/30
  mr25-602-ma10.zip21 kB2003/04/13
  mr25-602-mw10.zip19 kB2003/04/13
  release-notes-10.0.62.0.txt2 kB2009/01/13
  release-notes-11.0.21.0.txt2 kB2015/11/30
  release-notes-11.0.9.0.txt2 kB2011/02/08
  release-notes-757.txt2 kB2006/06/16
Ranec current  
  linux-i386-6.0.0.13-utils-ranec.tgz3 974 kB2011/07/01
Utils current  
  daemons-ux-10.0.18.0.tgz2 375 kB2008/12/04
  linux-i386-757-morse.tgz1 438 kB2006/06/16
  linux-i386-pc-749-walrus.tgz367 kB2006/04/03
  mswin-i386-757-utils.zip6 634 kB2006/06/16
  rrcryptctl-ux-0.1.5.0.tgz500 kB2019/02/21
  rrcryptctl-win-gui-0.1.5.0.exe1 136 kB2019/02/21
  utils-ux-11.0.21.0.tgz1 415 kB2015/11/30
  utils-ux-11.0.9.0.tgz1 415 kB2011/02/08
  utils-win-gui-11.0.21.0.zip6 169 kB2015/11/30
  utils-win-gui-11.0.9.0.exe6 161 kB2011/02/08
  utils-win-gui-11.0.9.0.zip6 169 kB2011/02/08
  walrus-ux-11.0.21.0.tgz388 kB2015/11/30
  walrus-ux-11.0.9.0.tgz388 kB2011/02/08