MR400

mr400

Highlights

 • 160, 300, 400 MHz
 • 22 kbps/25 kHz
 • 5 nebo 25 W
 • 1× ETH, 4× COM, I/O
 • Automatické zálohování cest
 • Mobilní sítě
 • Network management SW

MR400 je osvědčený rádiový modem, který si již 10 let udržuje vedoucí pozici na trhu. Desítky tisíc jednotek pracují spolehlivě po celém světě, od pólů po rovník.

MR400 používá na rádiovém kanálu sofistikovaný antikolizní protokol. Jeho bezkonkurenční výkon v síti je dále posílen jedinečnou implementací protokolů SCADA všech významných výrobců.

Vzhledem ke své výjimečné inteligenci, rychlosti a rychlému přepínání TX/RX je radiomodem MR400 určen pro sítě, ve kterých je důraz kladen na rychlost a spolehlivost. Jsou to SCADA & telemetrie pro produktovody (voda, elektřina, ropa a plyn), inteligentní sítě SmartGrid, transakční sítě (loterie, bankomaty a platební terminály), mobilní sítě se zaručenou odezvou pro dispečerské řízení a mnoho dalších aplikací.

VIDEO

 • 132 kbps / 200 kHz
 • 22 kbps / 25 kHz
 • 11 kbps / 12,5 kHz
 • Obvolávané sítě, spontánní sítě, jejich kombinace
 • Rychlost na rádiovém kanálu 22 kbps/25 kHz:
  • 600 Byte/sec. v kolizním prostředí uvnitř pokrytí jednoho radiomodemu
  • 10 paket/sec. (pro pakety kratší než 60 Byte)
  • 15 kbps uživatelská rychlost na spoji bod–bod
 • Více než 70 protokolů – Modbus, IEC101, DNP3, Comli, DF1, Profibus, Modbus TCP, IEC104…
 • Cache mode – zkracuje odezvu u obvolávacích protokolů
 • Adresy protokolů SCADA se mapují na adresy MR400
 • TCP (UDP) protokoly (např. IEC104) jsou předávány transparentně
 • Každý paket je potvrzován na rádiovém kanálu
 • Sofistikovaný antikolizní protokol na rádiovém kanálu umožňuje spontánní přístup z RTU a provoz s více mastery
 • Vytvořený pro systém MORSE
 • ne Linux
 • ne Windows
 • Extrémně krátký bootovací čas (3 sec.)

5 slotů pro moduly:

 • Ethernet
 • 2x RS232, 1× RS232, 1× RS232i, 1× RS422/485i
 • I/O – 2×DI, 2×DO, 2×AI, 2×AO,
 • Pásma 160, 300, 400 MHz, není nutná přímá viditelnost
 • Výstupní výkon 0,1–5 W nebo 0,1–25 W
 • Výjimečná datová citlivost: -105 dBm / 22 kbps / 25 kHz
 • Max. vzdálenost více než 50 km
 • Vysoká odolnost proti vícecestnému šíření a rušení (CPFSK modulace)
 • Každý modem může pracovat současně jako repeater
 • Hybridní sítě: – každá IP síť (Internet, 3G/GPRS apod.) může propojit jednotky MR400
 • Neomezený počet rádiových skoků
 • Mobilní mód v Rádiovém protokolu
 • Každá stacionární jednotka může pracovat současně jako bázová stanice mobilní sítě
 • Celulární architektura: okamžité automatické doručování, každý jednotlivý paket je doručen přes momentálně nejvýhodnější bázovou stanici
 • Centrální MR400 udržuje seznam spojení „mobilka-báze“ a obnovuje jej s každým přijatým paketem. Tím je umožněna komunikace z centra do mobilních radiomodemů.
 • Setr – speciální ovládací aplikace (Windows/Linux)
 • Nejrobustnější a nejrychlejší dálková konfigurace – přenáší se pouze nezbytná data
 • Monitoring uživatelského a rádiového kanálu, lokální nebo vzdálený
 • Statistiky on-line i historické rádiového kanálu a všech rozhraní
 • Konfigurace a diagnostikadetail
 • Architektura Klient – Server, neomezený počet klientů
 • Server udržuje databázi všech statistických dat nebo jen z vybraných jednotek
 • Inteligentní algoritmus sběru dat odstraňuje konflikty s uživatelským provozem
 • Neomezený počet klientů (Windows/Linux)
 • Grafické znázornění statistických dat se zvolenou periodou
 • Topologie sítě zobrazená na mapovém podkladu
 • Nástroje pro plánování sítě – výpočet pokrytí signálem pomocí digitálního modelu terénu
 • Pohodlný přístup k programům MORSE utils
 • Privátní rádiové pásmo
 • FEC, interleaving, speciální komprese dat
 • CRC32 kontrola integrity dat na rádiovém kanálu
 • Speciální protokol na rádiovém kanálu s potvrzováním paketů
 • Blowfish 160 kryptování
 • Netlock – umožňuje povolit nebo zakázat vzdálený přístup do rádiového modemu nezávisle pro různé přístupové úrovně uživatelů
 • Každý radiomodem je samostaně testovaný v klimatické komoře i v reálném provozu
 • Military nebo industrial komponenty
 • Robustní hliníkový odlitek
 • Provozní teplota -30 až +70 °C
 • Odolný vibracím a nárazům
 • Sleep mód – 2,5 mA, ovládáno digitálním vstupem
 • Power down – jednotka se rozběhne do 3 sec. po zapnutí
 • Montáž na DIN lištu, naplocho nebo do 19” racku
 • CE, FCC splňuje
 • Vibrace – EN 61 373

Rádiové parametry
Typy 1)
Half-duplex Full-duplex Kmitočet
MR160 MD160* 135–175 MHz
MR300 MD300* 290–350 MHz
MR400 MD400* 350–470 MHz
Ladicí rozsah 3,2 MHz
Šířka kanálu 3) 12,5 / 25 / 200 kHz
Kmitočtová stabilita ±1,0 ppm
Modulace 4CPFSK / 12,5 a 25 kHz; 2CPFSK / 200 kHz
Datová rychlost 10,84 kbps / 12,5 kHz

21,68 kbps / 25 kHz

132,0 kbps / 200 kHz

Výstupní výkon 1) 3) 0,1 W–5 W; 0,1 W–25 W
Citlivost pro BER 10-6 -110 dBm / 10,84 kbps / 12,5 kHz
-105 dBm / 21,68 kbps / 25 kHz
-100 dBm / 132,0 kbps / 200 kHz
Elektrické parametry
Napájecí napětí 13,8 V (10,8–15,6 V)
Rx 2) 380 mA (Eth +40 mA, I/O +50 mA)
Tx 2) 1,6 A / 1 W; 2,0 A / 5 W; 5,5 A / 25 W
Sleep mód 2,5 mA
Rozhraní
5 slotů Ethernet, 2× RS232, 1× RS232, 1× RS232i, 1× RS422/485i, I/O – 2×DI, 2×DO, 2×AI, 2×AO
Prostředí
Provozní teplota -30 až +70 °C
Vlhkost 5 až 95% nekondenzující
Skladovací teplota -40 až +85 °C
Mechanické vlastnosti
Pouzdro Robustní hliníkový odlitek
Rozměry 208 × 108 × 63 mm
Hmotnost 1,2 kg
SW
Uživatelské protokoly na COM Více než 70 protokolů – Modbus, IEC101, DNP3,Comli, DF1, Profibus,
Uživatelské protokoly na Ethernetu Modbus TCP, IEC104…
Multi master aplikace Ano
Spontánní přístup Ano
Antikolizní přístup Ano
Repeater store-and-forward; každá jednotka; neomezený počet
Diagnostika and Management
Testování rádiové linky RSS, DQ, Homogenita
Statistiky Rx/Tx packets on User interfaces and for User data and Radio protocol (Repeats, etc.) on Radio channel
Network management RANEC software
Osvědčení
Rádiové parametry CE, FCC part 90, RSS119
Použití v automobilovém prostředí ECE Regulation 010,00
Vibrace EN 61 373

Dostupnost typů a kmitočtů – NARROWBAND

Typ MR160 MR160 MD160 MR300 MR400
Výstupní výkon (W) 5 25 25 5 5
Kanálová rozteč (kHz) 12,5 / 25 12,5 / 25 12,5 / 25 12,5 / 25 12,5 / 25
Hromadná výroba (MHz) 138-163,2 148-163,2 155-159,6 337-340,2 350-479,2
Výroba na zakázku (MHz) 135-180 135-180 135-180 330-350 350-520
CE osvědčení (MHz) 135-180 135-180 336-341 350-470
FCC osvědčení (MHz) 406-412
421-512

Dostupnost typů a kmitočtů – WIDEBAND

Typ MX160 MW160
Výstupní výkon (W) 25 25
Rozteč kanálů (kHz) 200 200
Hromadná výroba (MHz) Základní kmitočet – ladicí rozsah +3,2 MHz
135,0 / 139,6
157,2 / 161,8
165,0 / 169,6
175,0 / 179,6
157,0
162,0
168,0
Výroba na zakázku (MHz) 135-180 135-180
CE osvědčení (MHz)

1) Prosím ověřte si dostupnost specifických typů a frekvencí. Ty vyrábíme jen v případě většího objednaného množství. Produkty označené * nejsou určeny pro EU.

2) Hodnoty závisí na frekvenci a typu radiomodemu.

3) Podle HW.

 • MRoutry jsou speciální průmyslové počítače použité v systému MORSE na místech, kde je třeba komunikovat s několika nezávislými IP sítěmi s fyzicky oddělenými ETH rozhraními nebo v případě, kdy je nutno posílit hardware jiného MORSE zařízení (výpočetní výkon, počet a typ rozhraní) nebo jejich firmware (speciální protokoly a aplikace).MRoutry se primárně používají v centrech sítě MORSE.Kontrolér MC100 se používá v podobných případech jako MRouter. Je tvořen počítačovou částí rádiového modemu, je tedy plně kompatibilní s MORSE a poskytuje stejné moduly rozhraní jako radiomodem.WALRUS je softwarově vytvořený virtuální MORSE router, který emuluje chování radiomodemu nebo kontroléru v počítači s OS LINUX.
Typ Charakteristika
MRouter MRouter-A2 Malé rozměry, 2 nezávislá ETH rozhraní
Kontrolér MC100 Počítačová část rádiového modemu s rozhraními
Virtuální router WALRUS Softwarová emulace rádiového modemu (nebo spíše kontroléru)

 • Při extrémně rychlém přepínání příjem/vysílání, kterého dosahují radiomodemy RACOM jsou kladeny vysoké požadavky na tvrdost a kvalitu napájecího zdroje. RACOM si proto sám vyvíjí a vyrábí špičkové napájecí zdroje:
Typ Charakteristika
Síťové MS2000/12 230 V AC / 13,8 V DC, inteligentní zálohování
MS2000/24 230 V AC / 24 V DC, inteligentní zálohování
Stejnosměrné DCC24 20-60 V DC / 13,8 V DC

MORSE je pokročilý komunikační systém založený na hw a sw vyvinutém a vyráběném v RACOMu: rádiové modemy MR400, GPRS/EDGE/UMTS
router MG100i, kontrolér MC100, router MRouter a virtuální router WALRUS.

Komunikační systém MORSE byl původně navržen pro bezdrátový přenos dat rádiovým kanálem, může však používat všechna média (IP, GSM…). Proto může být systém MORSE využit pro všechny typy aplikací od spojení bod–bod až po rozsáhlé hybridní sítě.

Systém MORSE je ideální pro aplikace vyžadující častý přenos krátkých zpráv s minimálními dobami odezvy.

MORSE systém

Interface protokoly

MORSE vyniká nad ostatní komunikační systémy způsobem implementace a počtem protokolů nabízených na uživatelském interface radiomodemu MR400 a GPRS modemu MG100. K použití je připraveno 77 standardních nebo firemních protokolů a implementace dalších závisí na požadavcích zákazníků.

Komplexní soubor diagnostických a konfiguračních nástrojů pro sítě MORSE. Umožňuje uživateli konfigurovat, diagnostikovat a testovat jednotlivé komponenty stejně jako celé sítě, lokálně i dálkově. Utility jsou volně k dispozici na www.racom.eu pro OS Windows i Linux.

Název utility Charakteristika
SETR konfigurace, diagnostika, údržba
MEMCP download firmware
NETLOCK zamykání a odemykání konfigurací
NETCONF upload a download konfigurací

RANEC je komplexní, modulární balíček HW a SW pro údržbu a diagnostiku sítí MORSE a také pro jejich návrh, rozvoj a servis:

RanecBase je sada programů, které uživateli umožňují provozovat konvenční
Network Management Centrum sítě MORSE, např.:

 • monitorovat aktivity v síti MORSE v reálném čase a pomocí RanecKlienta zobrazit okamžitý stav jednotlivých bodů sítě (komunikační status on/off, přepnutí na zálohovací baterii apod.)
 • odesílat e-mailové nebo SMS zprávy o výskytu alarmů
 • periodicky ukládat statistická data z jednotlivých bodů sítě (např. sílu signálu, dobu odezvy, počet přenesených /opakovaných /ztracených paketů na všech kanálech (sériové, Ethernet, radio), vnitřní teplotu, napětí, šum, atd.) do databáze MySQL
 • měnit konfiguraci jednotlivých MORSE prvků on-line

RanecAdvanced je přídavný modul k RanecBázi pro pokročilejší uživatele sítí MORSE, zejména pro RACOM Partnery. Tento modul obsahuje nástroje pro:

 • návrh sítí a jejich vývoj
 • práci s digitálním modelem terénu
 • zobrazení pokrytí terénu signálem z fixních bodů pro mobilní zařízení
 • automatickou detekci spojů v běžící síti
 • detekci chyb v rádiové komunikaci (např. v časové synchronizaci) a problémů v šíření signálů

RanecClient je grafický klient pro ovládání RanecBase/Advanced a pro zobrazení dat od těchto modulů. V prostředí LAN může být současně připojen neomezený počet RanecKlientů k jednomu RanecBase/Advanced. RanecClient exituje ve verzích pro OS Windows a pro OS Linux.

MServer je server dodávaný pro sítě MORSE. Obsahuje kromě jiného všechny balíčky RANEC. Jeho základem je OS Linux a databáze MYSQL. V případě, že server pracuje v MS Windows, jsou jeho balíčky instalovány na virtuálním stroji (např. VMware).

MRemote je modul pro vzdálený přístup do sítě MORSE. Může běžet v balíčcích RANEC a může být použit pro dálkový přístup do MServeru a do ostatních zařízení RACOM v sítích MORSE. MRemote může být implementován podle specifické situace a potřeb zákazníka.

Letáky
MR400 - Leták A3 MR400_data_A3_cz.pdf1 404 kB2016/11/04
MR400 - Leták A4 MR400_data_A4_cz.pdf1 405 kB2016/11/04
Výrobní kódy
Narrowband modemy - MRxxx, MDxxx mr400_znac.pdf31 kB2014/07/23
Wideband modemy - MXxxx, MWxxx mw160_znac.pdf30 kB2014/07/23
HW Návody
Narrowband modemy, Full-duplex – MD400, MD300, MD160 md400-m-cz.pdf1 081 kB2018/04/17
Narrowband modemy, Half-duplex – MR400 MR300 MR160 mr400-m-cz.pdf966 kB2018/04/16
Wideband modemy, Full duplex – MX160 mx160-m-cz.pdf1 137 kB2018/04/16
Wideband modemy, Half-duplex – MW160 mw160-m-cz.pdf1 018 kB2018/04/16
Certifikáty
E8 MR070, MR160, MR300, MR400, MD160, MD300, MD400, MX160 homologace_E8.pdf340 kB2008/10/29
MR160, MR300, MR400, MD160, MD300, MD400 - Prohlášení o shodě MR_d_cz.pdf267 kB2017/12/08
prohlášení o MTBF pro modemy MTBF-d-cz.pdf106 kB2010/11/09
MC100 - Kontrolér
MC100 - Leták mc100-l-cz.pdf414 kB2010/01/28
MC100 - Návod mc100-m-cz.pdf1 063 kB2018/04/16
MC100 - Prohlášení o shodě mc100-d-cz.pdf150 kB2007/02/01
MC100 - Výrobní kód mc100_znac.pdf28 kB2014/07/23
Firmware archive
RANEC firmware archive
Firmware actual