Archiv produktů

MR400

https//www.racom.eu/cz/products/radiove-modemy-mr400.html

Highlights

Highlights

 • 160, 300, 400 MHz
 • 22 kbps/25 kHz
 • 5 nebo 25 W
 • 1× ETH, 4× COM, I/O
 • Automatické zálohování cest
 • Mobilní sítě
 • Network management SW

MR400 je osvědčený rádiový modem, který si již 10 let udržuje vedoucí pozici na trhu. Desítky tisíc jednotek pracují spolehlivě po celém světě, od pólů po rovník.

MR400 používá na rádiovém kanálu sofistikovaný antikolizní protokol. Jeho bezkonkurenční výkon v síti je dále posílen jedinečnou implementací protokolů SCADA všech významných výrobců.

Vzhledem ke své výjimečné inteligenci, rychlosti a rychlému přepínání TX/RX je radiomodem MR400 určen pro sítě, ve kterých je důraz kladen na rychlost a spolehlivost. Jsou to SCADA & telemetrie pro produktovody (voda, elektřina, ropa a plyn), inteligentní sítě SmartGrid, transakční sítě (loterie, bankomaty a platební terminály), mobilní sítě se zaručenou odezvou pro dispečerské řízení a mnoho dalších aplikací.

Vlastnosti

 • 22 kbps / 25 kHz
 • 11 kbps / 12,5 kHz
 • Obvolávané sítě, spontánní sítě, jejich kombinace
 • Rychlost na rádiovém kanálu 22 kbps/25 kHz:
  • 600 Byte/sec. v kolizním prostředí uvnitř pokrytí jednoho radiomodemu
  • 10 paket/sec. (pro pakety kratší než 60 Byte)
  • 15 kbps uživatelská rychlost na spoji bod–bod
 • Více než 70 protokolů – Modbus, IEC101, DNP3, Comli, DF1, Profibus, Modbus TCP, IEC104…
 • Cache mode – zkracuje odezvu u obvolávacích protokolů
 • Adresy protokolů SCADA se mapují na adresy MR400
 • TCP (UDP) protokoly (např. IEC104) jsou předávány transparentně
 • Každý paket je potvrzován na rádiovém kanálu
 • Sofistikovaný antikolizní protokol na rádiovém kanálu umožňuje spontánní přístup z RTU a provoz s více mastery
 • Vytvořený pro systém MORSE
 • ne Linux
 • ne Windows
 • Extrémně krátký bootovací čas (3 sec.)

5 slotů pro moduly:

 • Ethernet
 • 2x RS232, 1× RS232, 1× RS232i, 1× RS422/485i
 • I/O – 2×DI, 2×DO, 2×AI, 2×AO,
 • Pásma 160, 300, 400 MHz, není nutná přímá viditelnost
 • Výstupní výkon 0,1–5 W nebo 0,1–25 W
 • Výjimečná datová citlivost: -105 dBm / 22 kbps / 25 kHz
 • Max. vzdálenost více než 50 km
 • Vysoká odolnost proti vícecestnému šíření a rušení (CPFSK modulace)
 • Každý modem může pracovat současně jako repeater
 • Hybridní sítě: – každá IP síť (Internet, 3G/GPRS apod.) může propojit jednotky MR400
 • Neomezený počet rádiových skoků
 • Mobilní mód v Rádiovém protokolu
 • Každá stacionární jednotka může pracovat současně jako bázová stanice mobilní sítě
 • Celulární architektura: okamžité automatické doručování, každý jednotlivý paket je doručen přes momentálně nejvýhodnější bázovou stanici
 • Centrální MR400 udržuje seznam spojení „mobilka-báze“ a obnovuje jej s každým přijatým paketem. Tím je umožněna komunikace z centra do mobilních radiomodemů.
 • Setr – speciální ovládací aplikace (Windows/Linux)
 • Nejrobustnější a nejrychlejší dálková konfigurace – přenáší se pouze nezbytná data
 • Monitoring uživatelského a rádiového kanálu, lokální nebo vzdálený
 • Statistiky on-line i historické rádiového kanálu a všech rozhraní
 • Konfigurace a diagnostikadetail
 • Architektura Klient – Server, neomezený počet klientů
 • Server udržuje databázi všech statistických dat nebo jen z vybraných jednotek
 • Inteligentní algoritmus sběru dat odstraňuje konflikty s uživatelským provozem
 • Neomezený počet klientů (Windows/Linux)
 • Grafické znázornění statistických dat se zvolenou periodou
 • Topologie sítě zobrazená na mapovém podkladu
 • Nástroje pro plánování sítě – výpočet pokrytí signálem pomocí digitálního modelu terénu
 • Pohodlný přístup k programům MORSE utils
 • Privátní rádiové pásmo
 • FEC, interleaving, speciální komprese dat
 • CRC32 kontrola integrity dat na rádiovém kanálu
 • Speciální protokol na rádiovém kanálu s potvrzováním paketů
 • Blowfish 160 kryptování
 • Netlock – umožňuje povolit nebo zakázat vzdálený přístup do rádiového modemu nezávisle pro různé přístupové úrovně uživatelů
 • Každý radiomodem je samostaně testovaný v klimatické komoře i v reálném provozu
 • Military nebo industrial komponenty
 • Robustní hliníkový odlitek
 • Provozní teplota -30 až +70 °C
 • Odolný vibracím a nárazům
 • Sleep mód – 2,5 mA, ovládáno digitálním vstupem
 • Power down – jednotka se rozběhne do 3 sec. po zapnutí
 • Montáž na DIN lištu, naplocho nebo do 19” racku
 • CE, FCC splňuje
 • Vibrace – EN 61 373

Specifikace

Rádiové parametry
Typy 1)
Half-duplex Kmitočet
MR160 135–175 MHz
MR300 290–350 MHz
MR400 350–470 MHz
Ladicí rozsah 3,2 MHz
Šířka kanálu 2) 12,5 / 25 kHz
Kmitočtová stabilita ±1,0 ppm
Modulace 4CPFSK
Datová rychlost 10,84 kbps / 12,5 kHz
21,68 kbps / 25 kHz
Výstupní výkon 2) 0,1 W–5 W; 0,1 W–25 W
Citlivost pro BER 10-6 -110 dBm / 10,84 kbps / 12,5 kHz
-105 dBm / 21,68 kbps / 25 kHz
Elektrické parametry
Napájecí napětí 13,8 V (10,8–15,6 V)
Rx 3) 380 mA (Eth +40 mA, I/O +50 mA)
Tx 3) 1,6 A / 1 W; 2,0 A / 5 W; 5,5 A / 25 W
Sleep mód 2,5 mA
Rozhraní
5 slotů Ethernet, 2× RS232, 1× RS232, 1× RS232i, 1× RS422/485i, I/O – 2×DI, 2×DO, 2×AI, 2×AO
Prostředí
Provozní teplota -30 až +70 °C
Vlhkost 5 až 95% nekondenzující
Skladovací teplota -40 až +85 °C
Mechanické vlastnosti
Pouzdro Robustní hliníkový odlitek
Rozměry 208 × 108 × 63 mm
Hmotnost 1,2 kg
SW
Uživatelské protokoly na COM Více než 70 protokolů – Modbus, IEC101, DNP3,Comli, DF1, Profibus,
Uživatelské protokoly na Ethernetu Modbus TCP, IEC104…
Multi master aplikace Ano
Spontánní přístup Ano
Antikolizní přístup Ano
Repeater store-and-forward; každá jednotka; neomezený počet
Diagnostika and Management
Testování rádiové linky RSS, DQ, Homogenita
Statistiky Rx/Tx packets on User interfaces and for User data and Radio protocol (Repeats, etc.) on Radio channel
Network management RANEC software
Osvědčení
Rádiové parametry CE, FCC part 90, RSS119
Použití v automobilovém prostředí ECE Regulation 010,00
Vibrace EN 61 373

1) Dostupnost typů a kmitočtů

Typ MR160 MR160 MR400
Výstupní výkon (W) 5 25 5
Kanálová rozteč (kHz) 12,5 / 25 12,5 / 25 12,5 / 25
Ladicí rozsah (MHz) 138-163,2 148-163,2 400-450
CE osvědčení (MHz) 135-180 135-180 350-470
FCC osvědčení (MHz) 406-412
421-512

Předpokládá se, že všechny jednotky budou sloužit k rozšíření stávajících sítí. Byly vyrobeny do konce roku 2020.
2) Podle HW
3) Hodnoty závisí na frekvenci a typu radiomodemu.

Aplikace

Příslušenství

Tyto produkty se již nevyrábějí.

 • MRoutry jsou speciální průmyslové počítače použité v systému MORSE na místech, kde je třeba komunikovat s několika nezávislými IP sítěmi s fyzicky oddělenými ETH rozhraními nebo v případě, kdy je nutno posílit hardware jiného MORSE zařízení (výpočetní výkon, počet a typ rozhraní) nebo jejich firmware (speciální protokoly a aplikace).MRoutry se primárně používají v centrech sítě MORSE.Kontrolér MC100 se používá v podobných případech jako MRouter. Je tvořen počítačovou částí rádiového modemu, je tedy plně kompatibilní s MORSE a poskytuje stejné moduly rozhraní jako radiomodem.WALRUS je softwarově vytvořený virtuální MORSE router, který emuluje chování radiomodemu nebo kontroléru v počítači s OS LINUX.
Typ Charakteristika
MRouter MRouter-A2 Malé rozměry, 2 nezávislá ETH rozhraní
Kontrolér MC100 Počítačová část rádiového modemu s rozhraními
Virtuální router WALRUS Softwarová emulace rádiového modemu (nebo spíše kontroléru)

Tyto produkty se již nevyrábějí.

 • Při extrémně rychlém přepínání příjem/vysílání, kterého dosahují radiomodemy RACOM jsou kladeny vysoké požadavky na tvrdost a kvalitu napájecího zdroje. RACOM si proto sám vyvíjí a vyrábí špičkové napájecí zdroje:
Typ Charakteristika
Síťové MS2000/12 230 V AC / 13,8 V DC, inteligentní zálohování
MS2000/24 230 V AC / 24 V DC, inteligentní zálohování
Stejnosměrné DCC24 20-60 V DC / 13,8 V DC

Tyto produkty se již nevyrábějí.

detaily

MORSE

MORSE je pokročilý komunikační systém založený na hw a sw vyvinutém a vyráběném v RACOMu:
rádiové modemy MR400,
Produkty uvedené níže se již nevyrábějí.
GPRS/EDGE/UMTS router MG100i,
kontrolér MC100,
router MRouter
virtuální router WALRUS.

Komunikační systém MORSE byl původně navržen pro bezdrátový přenos dat rádiovým kanálem, může však používat všechna média (IP, GSM…). Proto může být systém MORSE využit pro všechny typy aplikací od spojení bod–bod až po rozsáhlé hybridní sítě.

Systém MORSE je ideální pro aplikace vyžadující častý přenos krátkých zpráv s minimálními dobami odezvy.

https://youtu.be/OUzDIvduBg0

MORSE vyniká nad ostatní komunikační systémy způsobem implementace a počtem protokolů nabízených na uživatelském interface radiomodemu MR400 a GPRS modemu MG100. K použití je připraveno 77 standardních nebo firemních protokolů a implementace dalších závisí na požadavcích zákazníků.

UTILITY

Komplexní soubor diagnostických a konfiguračních nástrojů pro sítě MORSE. Umožňuje uživateli konfigurovat, diagnostikovat a testovat jednotlivé komponenty stejně jako celé sítě, lokálně i dálkově. Utility jsou volně k dispozici na www.racom.eu pro OS Windows i Linux.

Název utility Charakteristika
SETR konfigurace, diagnostika, údržba
MEMCP download firmware
NETLOCK zamykání a odemykání konfigurací
NETCONF upload a download konfigurací

RANEC

RANEC je komplexní, modulární balíček HW a SW pro údržbu a diagnostiku sítí MORSE a také pro jejich návrh, rozvoj a servis:

RanecBase je sada programů, které uživateli umožňují provozovat konvenční
Network Management Centrum sítě MORSE, např.:

 • monitorovat aktivity v síti MORSE v reálném čase a pomocí RanecKlienta zobrazit okamžitý stav jednotlivých bodů sítě (komunikační status on/off, přepnutí na zálohovací baterii apod.)
 • odesílat e-mailové nebo SMS zprávy o výskytu alarmů
 • periodicky ukládat statistická data z jednotlivých bodů sítě (např. sílu signálu, dobu odezvy, počet přenesených /opakovaných /ztracených paketů na všech kanálech (sériové, Ethernet, radio), vnitřní teplotu, napětí, šum, atd.) do databáze MySQL
 • měnit konfiguraci jednotlivých MORSE prvků on-line

RanecAdvanced je přídavný modul k RanecBázi pro pokročilejší uživatele sítí MORSE, zejména pro RACOM Partnery. Tento modul obsahuje nástroje pro:

 • návrh sítí a jejich vývoj
 • práci s digitálním modelem terénu
 • zobrazení pokrytí terénu signálem z fixních bodů pro mobilní zařízení
 • automatickou detekci spojů v běžící síti
 • detekci chyb v rádiové komunikaci (např. v časové synchronizaci) a problémů v šíření signálů

RanecClient je grafický klient pro ovládání RanecBase/Advanced a pro zobrazení dat od těchto modulů. V prostředí LAN může být současně připojen neomezený počet RanecKlientů k jednomu RanecBase/Advanced. RanecClient exituje ve verzích pro OS Windows a pro OS Linux.

MServer je server dodávaný pro sítě MORSE. Obsahuje kromě jiného všechny balíčky RANEC. Jeho základem je OS Linux a databáze MYSQL. V případě, že server pracuje v MS Windows, jsou jeho balíčky instalovány na virtuálním stroji (např. VMware).

MRemote je modul pro vzdálený přístup do sítě MORSE. Může běžet v balíčcích RANEC a může být použit pro dálkový přístup do MServeru a do ostatních zařízení RACOM v sítích MORSE. MRemote může být implementován podle specifické situace a potřeb zákazníka.

RANEC není k dispozici pro nové dodávky.

DOWNLOAD

Letáky
MR400 - Leták A3 MR400_data_A3_cz.pdf1 404 kB04.11.2016
MR400 - Leták A4 MR400_data_A4_cz.pdf1 405 kB04.11.2016
Výrobní kódy
Narrowband modemy - MRxxx, MDxxx mr400_znac.pdf31 kB23.07.2014
Wideband modemy - MXxxx, MWxxx mw160_znac.pdf30 kB23.07.2014
HW Návody
Narrowband modemy, Full-duplex – MD400, MD300, MD160 md400-m-cz.pdf1 081 kB17.04.2018
Narrowband modemy, Half-duplex – MR400 MR300 MR160 mr400-m-cz.pdf1 002 kB24.09.2019
Wideband modemy, Full duplex – MX160 mx160-m-cz.pdf1 137 kB16.04.2018
Wideband modemy, Half-duplex – MW160 mw160-m-cz.pdf1 018 kB16.04.2018
Certifikáty
E8 MR070, MR160, MR300, MR400, MD160, MD300, MD400, MX160 homologace_E8.pdf340 kB29.10.2008
MR160, MR300, MR400, MD160, MD300, MD400 - Prohlášení o shodě MR_d_cz.pdf267 kB08.12.2017
prohlášení o MTBF pro modemy MTBF-d-cz.pdf106 kB09.11.2010
MC100 - Kontrolér
MC100 - Leták mc100-l-cz.pdf414 kB28.01.2010
MC100 - Návod mc100-m-cz.pdf1 063 kB16.04.2018
MC100 - Prohlášení o shodě mc100-d-cz.pdf150 kB01.02.2007
MC100 - Výrobní kód mc100_znac.pdf28 kB23.07.2014
Firmware archive
10.0.90.0  
  m2r-10.0.90.0-all.fkl.zip3 176 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-cb10.fkl.zip24 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-cd10.fkl.zip326 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-ce10.fkl.zip323 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-cg10.fkl.zip327 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-ch10.fkl.zip318 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-ci10.fkl.zip314 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-cj10.fkl.zip324 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-cl10.fkl.zip314 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-cm10.fkl.zip305 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-cn10.fkl.zip289 kB22.07.2009
  m2r-10.0.90.0-co10.fkl.zip313 kB22.07.2009
  release-notes-10.0.90.0.txt2 kB22.07.2009
  setrdial-ux-10.0.90.0.tgz2 kB22.07.2009
  utils-ux-10.0.90.0.tgz1 415 kB22.07.2009
  utils-win-gui-10.0.90.0.exe6 160 kB22.07.2009
  utils-win-gui-10.0.90.0.zip6 168 kB22.07.2009
  walrus-ux-10.0.90.0.tgz388 kB22.07.2009
10.0.86.0  
  m2r-10.0.86.0-all.fkl.zip3 170 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-cb10.fkl.zip24 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-cd10.fkl.zip326 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-ce10.fkl.zip322 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-cg10.fkl.zip326 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-ch10.fkl.zip317 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-ci10.fkl.zip313 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-cj10.fkl.zip323 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-cl10.fkl.zip313 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-cm10.fkl.zip305 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-cn10.fkl.zip289 kB11.05.2009
  m2r-10.0.86.0-co10.fkl.zip312 kB11.05.2009
  release-notes-10.0.86.0.txt2 kB11.05.2009
  setrdial-ux-10.0.86.0.tgz2 kB11.05.2009
  utils-ux-10.0.86.0.tgz1 414 kB11.05.2009
  utils-win-gui-10.0.86.0.exe6 160 kB11.05.2009
  utils-win-gui-10.0.86.0.zip6 167 kB11.05.2009
  walrus-ux-10.0.86.0.tgz388 kB11.05.2009
10.0.76.0  
  m2r-10.0.76.0-all.fkl.zip3 419 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-cb10.fkl.zip24 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-cd10.fkl.zip351 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-ce10.fkl.zip348 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-cg10.fkl.zip352 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-ch10.fkl.zip340 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-ci10.fkl.zip339 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-cj10.fkl.zip348 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-cl10.fkl.zip339 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-cm10.fkl.zip327 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-cn10.fkl.zip314 kB06.01.2009
  m2r-10.0.76.0-co10.fkl.zip338 kB06.01.2009
  release-notes-10.0.76.0.txt2 kB06.01.2009
  setrdial-ux-10.0.76.0.tgz2 kB06.01.2009
  utils-ux-10.0.76.0.tgz1 414 kB06.01.2009
  utils-win-gui-10.0.76.0.exe6 159 kB06.01.2009
  utils-win-gui-10.0.76.0.zip6 166 kB06.01.2009
  walrus-ux-10.0.76.0.tgz388 kB06.01.2009
10.0.62.0  
  daemons-ux-10.0.62.0.tgz2 406 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-all.fkl.zip1 737 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-mb10.fkl.zip10 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-mc10.fkl.zip1 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-md10.fkl.zip178 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-me10.fkl.zip175 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-mg10.fkl.zip179 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-mh10.fkl.zip168 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-mi10.fkl.zip167 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-mj10.fkl.zip176 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-ml10.fkl.zip166 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-mm10.fkl.zip170 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-mn10.fkl.zip167 kB21.08.2008
  m1r-10.0.62.0-mo10.fkl.zip180 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-all.fkl.zip3 152 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-cb10.fkl.zip24 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-cd10.fkl.zip324 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-ce10.fkl.zip321 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-cg10.fkl.zip325 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-ch10.fkl.zip313 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-ci10.fkl.zip312 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-cj10.fkl.zip322 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-cl10.fkl.zip312 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-cm10.fkl.zip300 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-cn10.fkl.zip288 kB21.08.2008
  m2r-10.0.62.0-co10.fkl.zip311 kB21.08.2008
  release-notes-10.0.62.0.txt2 kB13.01.2009
  setrdial-ux-10.0.62.0.tgz2 kB21.08.2008
  utils-ux-10.0.62.0.tgz1 413 kB21.08.2008
  utils-win-gui-10.0.62.0.zip6 162 kB21.08.2008
  walrus-ux-10.0.62.0.tgz388 kB21.08.2008
8.0.11.0  
  linux-i386-8.0.11.0-morse.tgz1 412 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-all.fkl.zip3 018 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-cb10.fkl.zip15 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-cd10.fkl.zip312 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-ce10.fkl.zip308 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-cg10.fkl.zip313 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-ch10.fkl.zip300 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-ci10.fkl.zip300 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-cj10.fkl.zip309 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-cl10.fkl.zip299 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-cm10.fkl.zip288 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-cn10.fkl.zip275 kB06.04.2007
  m2r-8.0.11.0-co10.fkl.zip299 kB06.04.2007
  mswin-i386-8.0.11.0-utils.zip6 683 kB06.04.2007
  release-notes-8.0.11.0.txt2 kB06.04.2007
  walrus-ux-8.0.11.0.tgz386 kB06.04.2007
757  
  linux-i386-757-morse.tgz1 438 kB16.06.2006
  linux-i386-pc-757-walrus.tgz368 kB16.06.2006
  m1r-757-m-all.zip1 706 kB16.06.2006
  m2r-757-c-all.zip2 710 kB16.06.2006
  m2r-757-cb.zip15 kB16.06.2006
  m2r-757-cd.zip278 kB16.06.2006
  m2r-757-ce.zip275 kB16.06.2006
  m2r-757-cg.zip279 kB16.06.2006
  m2r-757-ch.zip267 kB16.06.2006
  m2r-757-ci.zip264 kB16.06.2006
  m2r-757-cj.zip276 kB16.06.2006
  m2r-757-cl.zip264 kB16.06.2006
  m2r-757-cm.zip270 kB16.06.2006
  m2r-757-cn.zip257 kB16.06.2006
  m2r-757-co.zip264 kB16.06.2006
  mswin-i386-757-utils.zip6 634 kB16.06.2006
  release-notes-757.txt2 kB16.06.2006
745  
  linux-i386-745-morse.tgz738 kB29.06.2007
  linux-i386-pc-745-walrus.tgz326 kB29.06.2007
  m1r-745-m-all.zip1 657 kB03.01.2006
  m2r-745-c-all.zip2 646 kB03.01.2006
  mswin-i386-745-utils.zip6 612 kB29.06.2007
  release-notes-745.txt2 kB29.06.2007
740  
  linux-i386-740-morse.tgz280 kB21.11.2005
  linux-i386-pc-740-walrus.tgz326 kB21.11.2005
  m1r-740-m-all.zip1 649 kB21.11.2005
  m1r-740-mb.zip10 kB21.11.2005
  m1r-740-mc.zip1 kB21.11.2005
  m1r-740-md.zip168 kB21.11.2005
  m1r-740-me.zip164 kB21.11.2005
  m1r-740-mg.zip169 kB21.11.2005
  m1r-740-mh.zip157 kB21.11.2005
  m1r-740-mi.zip152 kB21.11.2005
  m1r-740-mj.zip165 kB21.11.2005
  m1r-740-ml.zip155 kB21.11.2005
  m1r-740-mm.zip172 kB21.11.2005
  m1r-740-mn.zip170 kB21.11.2005
  m1r-740-mo.zip167 kB21.11.2005
  m2r-740-c-all.zip2 631 kB21.11.2005
  m2r-740-cb.zip15 kB21.11.2005
  m2r-740-cd.zip271 kB21.11.2005
  m2r-740-ce.zip267 kB21.11.2005
  m2r-740-cg.zip272 kB21.11.2005
  m2r-740-ch.zip259 kB21.11.2005
  m2r-740-ci.zip253 kB21.11.2005
  m2r-740-cj.zip268 kB21.11.2005
  m2r-740-cl.zip257 kB21.11.2005
  m2r-740-cm.zip261 kB21.11.2005
  m2r-740-cn.zip250 kB21.11.2005
  m2r-740-co.zip257 kB21.11.2005
  mswin-i386-740-utils.zip6 606 kB21.11.2005
  release-notes-740.txt2 kB21.11.2005
721  
  linux-i386-721-morse.tgz978 kB15.07.2005
  linux-i386-pc-721-walrus.tgz310 kB15.07.2005
  mr25-721-mb10.zip10 kB15.07.2005
  mr25-721-mc10.zip1 kB15.07.2005
  mr25-721-md10.zip164 kB15.07.2005
  mr25-721-me10.zip162 kB15.07.2005
  mr25-721-mg10.zip164 kB15.07.2005
  mr25-721-mh10.zip154 kB15.07.2005
  mr25-721-mi10.zip150 kB15.07.2005
  mr25-721-mj10.zip163 kB15.07.2005
  mr25-721-mk10.zip143 kB15.07.2005
  mr25-721-ml10.zip152 kB15.07.2005
  mr25-721-mm10.zip169 kB15.07.2005
  mr25-721-mn10.zip164 kB15.07.2005
  mr25-721-mo10.zip163 kB15.07.2005
  mr900-721-cb10.zip15 kB15.07.2005
  mr900-721-cd10.zip218 kB15.07.2005
  mr900-721-ce10.zip216 kB15.07.2005
  mr900-721-cg10.zip218 kB15.07.2005
  mr900-721-ch10.zip207 kB15.07.2005
  mr900-721-ci10.zip203 kB15.07.2005
  mr900-721-cj10.zip217 kB15.07.2005
  mr900-721-cl10.zip205 kB15.07.2005
  mr900-721-cm10.zip209 kB15.07.2005
  mr900-721-cn10.zip218 kB15.07.2005
  mr900-721-co10.zip203 kB15.07.2005
  mswin-i386-721-utils.zip6 606 kB15.07.2005
  release-notes-721.txt2 kB15.07.2005
715  
  linux-i386-715-morse.tgz717 kB01.06.2005
  linux-i386-pc-715-walrus.tgz316 kB01.06.2005
  mr25-715-mb10.zip10 kB01.06.2005
  mr25-715-mc10.zip1 kB01.06.2005
  mr25-715-md10.zip162 kB01.06.2005
  mr25-715-me10.zip161 kB01.06.2005
  mr25-715-mg10.zip163 kB01.06.2005
  mr25-715-mh10.zip153 kB01.06.2005
  mr25-715-mi10.zip143 kB01.06.2005
  mr25-715-mj10.zip162 kB01.06.2005
  mr25-715-mk10.zip141 kB01.06.2005
  mr25-715-ml10.zip151 kB01.06.2005
  mr25-715-mm10.zip167 kB01.06.2005
  mr25-715-mn10.zip163 kB01.06.2005
  mr25-715-mo10.zip162 kB01.06.2005
  mr900-715-cb10.zip15 kB01.06.2005
  mr900-715-cd10.zip215 kB01.06.2005
  mr900-715-ce10.zip214 kB01.06.2005
  mr900-715-cg10.zip215 kB01.06.2005
  mr900-715-ch10.zip204 kB01.06.2005
  mr900-715-ci10.zip193 kB01.06.2005
  mr900-715-cj10.zip214 kB01.06.2005
  mr900-715-cl10.zip202 kB01.06.2005
  mr900-715-cm10.zip206 kB01.06.2005
  mr900-715-cn10.zip215 kB01.06.2005
  mr900-715-co10.zip200 kB01.06.2005
  mswin-i386-715-utils.zip6 605 kB01.06.2005
  release-notes-715.txt1 kB01.06.2005
RANEC firmware archive
Firmware actual
Firmware current  
  m1r-11.0.9.0-all.fkl.zip2 226 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mb10.fkl.zip10 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mc10.fkl.zip1 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-md10.fkl.zip179 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-me10.fkl.zip175 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mg10.fkl.zip179 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mh10.fkl.zip171 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mi10.fkl.zip168 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mj10.fkl.zip176 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mk10.fkl.zip166 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-ml10.fkl.zip167 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mm10.fkl.zip175 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mn10.fkl.zip164 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mo10.fkl.zip180 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mr10.fkl.zip163 kB16.08.2013
  m1r-11.0.9.0-mt10.fkl.zip152 kB16.08.2013
  m2r-11.0.21.0-all.fkl.zip3 793 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-cb10.fkl.zip24 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-cd10.fkl.zip330 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-ce10.fkl.zip326 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-cg10.fkl.zip330 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-ch10.fkl.zip321 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-ci10.fkl.zip317 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-cj10.fkl.zip326 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-cl10.fkl.zip316 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-cm10.fkl.zip310 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-cn10.fkl.zip295 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-co10.fkl.zip304 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-cr10.fkl.zip296 kB30.11.2015
  m2r-11.0.21.0-ct10.fkl.zip300 kB30.11.2015
  mr25-602-ma10.zip21 kB13.04.2003
  mr25-602-mw10.zip19 kB13.04.2003
  release-notes-10.0.62.0.txt2 kB13.01.2009
  release-notes-11.0.21.0.txt2 kB30.11.2015
  release-notes-11.0.9.0.txt2 kB08.02.2011
  release-notes-757.txt2 kB16.06.2006
Ranec current  
  linux-i386-6.0.0.13-utils-ranec.tgz3 974 kB01.07.2011
Utils current  
  daemons-ux-10.0.18.0.tgz2 375 kB04.12.2008
  linux-i386-757-morse.tgz1 438 kB16.06.2006
  linux-i386-pc-749-walrus.tgz367 kB03.04.2006
  mswin-i386-757-utils.zip6 634 kB16.06.2006
  rrcryptctl-ux-0.1.5.0.tgz500 kB21.02.2019
  rrcryptctl-win-gui-0.1.5.0.exe1 136 kB21.02.2019
  utils-ux-11.0.21.0.tgz1 415 kB30.11.2015
  utils-ux-11.0.9.0.tgz1 415 kB08.02.2011
  utils-win-gui-11.0.21.0.zip6 169 kB30.11.2015
  utils-win-gui-11.0.9.0.exe6 161 kB08.02.2011
  utils-win-gui-11.0.9.0.zip6 169 kB08.02.2011
  walrus-ux-11.0.21.0.tgz388 kB30.11.2015
  walrus-ux-11.0.9.0.tgz388 kB08.02.2011

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.