Rádio vers. GPRS

https//www.racom.eu/cz/support/radio_vs_gprs.html

RACOM ve svém systému MORSE využívá k přenosu dat rádiové kanály o šíři 12,5 kHz, 25 kHz, 200 kHz, 250 kHz i 500 kHz a zároveň také systém GPRS.

RACOM má tedy s oběma druhy provozu zkušenosti jako výrobce i jako provozovatel: od roku 1992 vyrábí a vyvíjí rádiové modemy (např. MR400), od roku 2004 GPRS modem MG100 a zároveň od roku 1998 provozuje MODANETveřejnou službu přenosu dat, kde jsou používány jak rádiové modemy, tak GPRS.

Srovnání

V systému MORSE jsou integrovány oba přenosové kanály – rádiový i GPRS. Díky tomu má firma RACOM a její partneři řadu praktických zkušeností, na jejichž základě vzniklo následující porovnání. Nelze ho však prohlásit za obecně a bezvýhradně platné, vlastnosti systému GPRS se mohou u jednotlivých operátorů sítí GSM lišit a měnit v čase.

Rádiový kanál MORSE GPRS
Vyvinuto a určeno pro Přenos dat s minimální dobou odezvy a maximální spolehlivostí Přístup na Internet, resp. využití volné kapacity GSM sítě
Priorita služby 100 % – v síti se přenášejí pouze data a je navržena vždy pro danou aplikaci Na posledním místě:

  1. hlas
  2. SMS
  3. GPRS
Spolehlivost Výlučně přenášena data => síť navržena vždy na maximální spolehlivost přenosu dat Podružná služba => proměnlivá spolehlivost v závislosti na momentálním stavu sítě a jejím vytížení primárními službami
Zabezpečení Privátní síť Veřejná síť
– nebezpečí napadení
– možnost platby za SPAMy
– možnost vypnutí ve veřejném zájmu (teroristické útoky apod.)
Pokrytí 100 % pro danou aplikaci – síť navržena a měřena vždy na konkrétní potřebu Není garantováno – dané momentálním stavem sítě
On-line připojení 100 % – pokud je radiomodem zapnut, je v síti připojen (neprobíhá inicializační připojení do centra) Modul se po zapnutí hlásí do centra
– při neaktivitě je modul po určitém čase odpojen a před dalším přenosem musí znovu proběhnout přihlášení trvající řádově sekundy
+ timeout odpojení může operátor měnit
Kapacita Síť navržena vždy na konkrétní potřebu => dostatečná GPRS je podružná služba v GSM síti => nezaručená
Rychlost 21,68 kbps (pro kanál 25 kHz)
96 kbps (pro kanál 250 kHz)
Nezaručena – závisí na momentálním vytížení sítě
Odezva Zaručena typická i max. odezva Nezaručena
Rozhraní Všechny běžné standardy + desítky průmyslových protokolů U běžných GPRS modemů pouze některé nejběžnější standardy např. AT Hayes, PPP (MG100 má stejná rozhraní jako MR400)
Investiční náklady Vyšší – možnost splátek Nižší
Provozní náklady Předem jasně dané
– nezávisí na přeneseném objemu dat
Předem nejasné
– závisí na přeneseném objemu dat
+ časové tarifikační okno, které může operátor měnit
Doba výstavby Delší (z důvodu měření kvality signálu pro zaručení budoucí spolehlivosti) Krátká
Servis Přímo od výrobce =>
– individuální přístup
– informace o příčině závady, způsobu a času jejího odstranění
– rozsáhlá uživatelská diagnostika
– možnost kontaktu s autory systému
Obecný hot-line =>
– hromadný přístup
– uživatel není dostatečně informován
– uživatel bez možnosti kontaktu s technikem

Leták

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.