MODANET

https//www.racom.eu/cz/services/modanet_br.html
modanet

MODANET je veřejně dostupná služba přenosu dat poskytovaná na celém území České a Slovenské republiky. Síť je vybudovaná na bázi systému MORSE v pásmu 400 MHz s možností propojení i s jinými technologiemi datových sítí (např. privátními páteřními IP sítěmi) a v mobilních sítích (GSM).

Typické oblasti použití

 • Telemetrie & SCADA – vodárenství, plynárenství, energetika, těžba ropy, uhlí…
 • Mobilní sítě – sledování a management vozidel městské hromadné dopravy, taxi, záchranné služby, vlaků, lodí….
 • Transakční sítě – platební terminály, loterie
 • IP sítě – páteřní sítě v nepřístupných oblastech, Internet,…
 • Zabezpečení a střežení

Přednosti

 • Rychlá operativní realizace
 • Snadné rozšiřování a změny
 • Provoz mobilních prostředků bez příplatků
 • Trvalý dohled a monitorování sítě z RACOMu
 • Radiomodemy mohou být zapůjčeny nebo ve vlastnictví uživatele
 • Pro uživatele nulová administrativa (např. nejsou periodická hlášení vůči telekomunikačnímu úřadu
 • Odpovědnost za provoz vůči státním orgánům nese RACOM
 • Zachování všech vlastností a výhod privátní sítě
 • Možnost kdykoliv přejít na privátní kmitočet (např. po konečném vybudování sítě)

Česká republika Slovensko
Reference Reference
Podrobný popis Podrobný popis
Všeobecné podmínky pdf Všeobecné podmienky pdf
Reklamační řád pdf Reklamačný poriadok pdf
Ceník pdf Cenník pdf
Smlouva Modanet pdf
Smlouva Modanet GSM pdf

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.