Podrobný popis slovensky

https//www.racom.eu/cz/services/modanet_sr_ds.html

MODANET SR je dátová verejná elektronická komunikačná služba poskytovaná spoločnosťou RACOM SLOVENSKO s.r.o. na základe Všeobecného povolenia č. 1/2005 Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb a v súlade so zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

MODANET SR je verejne dostupná služba prenosu dát poskytovaná na celom území Slovenskej republiky. Služba je postavená na systéme MORSE a prevádzkovaná na frekvencii v pásme 400 MHz.

Služba MODANET SR je v súčasnosti ponúkaná v základnej forme:

MODANET SR L (Local)

  • Poskytnutie vyhradenej frekvencie, ktorú spravuje RACOM
  • Zachovanie všetkých vlastností a výhod privátnej siete/privátnej frekvencie
  • Spravidla výhodnejšia cena služby MODANET SR v porovnaní s poplatkami za privátnu frekvenciu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.