Reference

https//www.racom.eu/cz/services/modanet_ref.html

Síť MODANET využívají v České i Slovenské republice desítky zákazníků.

V MODANETu jsou provozovány sítě s více než dvěma sty koncovými body stejně úspěšně jako malé sítě s body dvaceti. Celkový počet připojených bodů v MODANETu se počítá na tisíce.

RWE Transgas využívá MODANET na celém území ČR, distribuční společnosti většinou na území jejich působišt: okresů nebo krajů.

MODANET používají zákazníci z různých odvětví:

Energetika

 • ČEZ
 • E.ON IS Czech Republic (JME)
 • Hrates, Město Uherské Hradiště
 • Město Třebíč
 • Technické sítě Brno
 • Východočeská energetika
 • Technické sítě Brno
 • Technické služby města Mostu
 • Technické služby města Olomouce
 • Technické služby Tábor
 • Technické služby Zlín
 • Vyškovské služby

Plynárny

 • RWE Transgas
 • Středočeská plynárenská

Teplárny

 • Bytterm Žilina
 • Jesenická tepelná spol.
 • Martinská teplárenská

Vodárny

 • Brněnské vodárny a kanalizace
 • VAK Zlín
 • VAK Karlovy Vary
 • VAK Kroměříž
 • VAK Havlíčkův Brod
 • VAK Přerov
 • VAK Hodonín
 • Středomoravská vodárenská
 • Vodovod Pomoraví
 • VAS Boskovice
 • VAS Žďár nad Sázavou
 • Vodohospodářská společnost Sokolov
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Ostatní

 • OKD, DPB
 • ORGREZ
 • Povodí Ohře
 • Slovenská akadémia vied – Geofyzikálny ústav

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.