Podrobný popis

https//www.racom.eu/cz/services/modanet_ds.html

RACOM jako držitel osvědčení č. 436 (dále jen Osvědčení), vydaného ČTÚ dle zákona elektronických komunikacích, nabízí veřejně dostupnou službu přenosu dat MODANET.

Přenos dat v síti MODANET je nabízen ve dvou základních formách:

 

MODANET 406

  • je datový provoz v rádiové síti v uzavřené skupině bodů za standardních podmínek daných Všeobecnými podmínkami telekomunikační služby přenosu dat.

MODANET GSM

  • je datový provoz v GSM síti ve sdíleném prostředí celoplošné sítě APN RACOM s.r.o. s technologií EDGE/GPRS, nebo HSPDA/UMTS/EDGE/GPRS bez omezení objemu přenesených dat za standardních podmínek poskytovaných mobilním operátorem a daných Všeobecnými podmínkami telekomunikační služby přenosu dat.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.