Mobilní sítě

https//www.racom.eu/cz/support/mobile_station_p.html

Systém MORSE disponuje vysoce sofistikovaným antikolizním protokolem na rádiovém kanále, díky němuž lze budovat také rozsáhlé sítě s mobilním nebo kombinovaným provozem.

Mobilní provoz v síti MORSE využívá specifický přístup k buňkové síti:

  • radiomodem v mobilním módu poslouchá provoz na rádiovém kanále a s každým přijatým paketem si obnovuje seznam nejsilnějších základnových stanic. Jednotlivé pakety jsou odesílány vždy přes momentálně nejsilnější základnovou stanici.
  • radiomodem nakonfigurovaný jako mobilní centrum si udržuje databázi základnových stanic, prostřednictvím kterých jednotlivé mobilní modemy naposledy komunikovaly. Pokud je potřeba odeslat modemu paket, odesílá se adresně přes tuto bázovou stanici. Mezi centrem a bázovými stanicemi je standardní MORSE routing.

Mobilní síť

V MORSE síti může být zároveň několik mobilních center, mobilní modem může navíc zároveň komunikovat s různými centry.

K dispozici je funkce automatického přelaďování mobilních modemů mezi několika frekvencemi podle jejich vytížení. Této ojedinělé vlastnosti se využívá především u rozsáhlých sítí s velkým počtem relativně pomalu se pohybujících mobilních prostředků (např. námořní provoz) .

Pro propojení základnových stanic s centrem lze použít jakékoliv přenosové médium (Ethernet, rádiový kanál, sériové linky)

V mobilních sítích doporučujeme využívat spontánní volání z mobilních prostředků do centra, které je mnohem výhodnější než postupné obvolávání z centra.

Mobilní sítě – podrobný popis

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.