Dálková správa sítě

https//www.racom.eu/cz/support/control.html

V MORSE sítích jsme kladli velký důraz na možnost dálkového dohledu a správy sítě.

Kvalitní dálkový dohled vyžaduje informace o provozu a stavu jednotlivých zařízení. V každém radiomodemu se proto ukládá celá řada statistických dat.

Zaznamenávají se zejména údaje o:

  • množství a velikosti vyslaných/přijatých paketů, množství opakovaných/ ztracených paketů na jednotlivých rádiových linkách
  • provozu na uživatelských rozhraních (sériové porty, Ethernet)
  • stavu rádiového kanálu, včetně sledování rušení
  • kvalitě slyšitelnosti ostatních stanic

Podrobnější, případně dlouhodobější data je možné získávat, zpracovávat a zobrazovat v software RANEC pro management sítí.

Pro správu sítě, lokalizaci problémů a implementaci nových protokolů velmi pomáhá monitoring. Pomocí tohoto nástroje je možné sledovat pohyb každého jednotlivého paketu v celé síti (od jeho předání do sítě až po doručení) na úrovni jednotlivých bytů. Stejně jako všechny ostatní nástroje i monitoring je možné používat dálkově.

Diagnostika – dálkové nastavení, diagnostika a monitoring MORSE sítí

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.