Diagnostika sítě

https//www.racom.eu/cz/support/diagnostika.html

Všechna zařízení, která mohou být součástí MORSE sítí, umožňují dálkový přístup s celou řadou možností:

 • dálkové nastavení modemu
 • přístup do logů provozu a událostí
 • vzdálený monitoring provozu

Dálkové nastavení modemu

V rámci přístupu je možné všechny parametry modemu nastavovat stejně jako u lokálně připojeného modemu, tedy nejen parametry rozhraní nebo protokolů, ale i rádiové parametry – frekvence, výkon.

Logy provozu a událostí

O provozu v síti jsou na každém jednotlivém radiomodemu zaznamenávány logy provozu: např. RF medium log (zde jsou zobrazovány veškeré srozumitelné komunikace comms, i rušivé komunikace noise):

69970501h>
Log from unit 4315141 history period 1
 opened: Wed Aug 23 02:00:02 2006
 closed: Thu Aug 24 02:00:01 2006

total 86399 s RF MEDIUM LOG
comms total 26.13% free 57.51%
noise:     comms:
 112 6.35%   101-  12.54%
 104 3.95%   85-100 9.81%
  96 2.74%   69-84  1.02%
  88 2.29%    -68  1.64%
  80 0.24%
  72 0.15%   **TX** 1.13%
  64 0.11%
  56 0.10%
  48 0.41%
No RSS info 		0.00%
FDI 83.46% CI 32.68%

Pro každý jednotlivý spoj se zaznamenává „link list„:

Log from unit 5314443 history period 1
 opened: Thu Aug 24 12:33:48 2006
 closed: Fri Aug 25 12:33:51 2006
 total 86403 s LINK LIST
4B908008 4B908008
TX:99768/1.15 byte:1378398/14 rep: 5/19954.6 lost: 0/-
RX: 1435/0.02 byte: 27548/19 rep: 1/1436.0  corr: 0/-   busy:0/-
4B908008 4B90F100
TX: 350/0.00 byte:  6958/19 rep: 23/16.2   lost: 0/-
RX:20779/0.24 byte: 239088/12 rep:156/134.2  corr:674/31.8 busy:0/-
4B908008 4B90EB00
TX: 380/0.00 byte:  8405/22 rep: 9/43.2   lost: 0/-
RX:25057/0.29 byte: 369894/15 rep: 64/392.5  corr: 95/264.8 busy:0/-
4B908008 4B90F500
TX: 619/0.01 byte: 12371/19 rep: 17/37.4   lost: 0/-
RX:53888/0.62 byte: 755114/14 rep: 8/6737.0  corr: 9/5988.6 busy:0/-
Total:
packs   bytes   packs/sec   bytes/sec
202276   2797776  2.34      32.4

Dále jsou zaznamenávány všechny události (např. vypnutí/zapnutí napájení, zápisy do konfigurací):

2005-05-05 22:37:04| PS SHUTDWN EVT 1999,00000000,00000000
2005-04-26 08:49:23| A:4B900F82 logs ctrl
2005-04-10 09:54:07| COLD START EVT 2000,00000045,02910000
2005-04-10 09:54:00| PS SHUTDWN EVT 1999,00000000,00000000
2005-04-10 09:49:40| SUPPLY DROP EVT 1050,0000007A,00000000
2005-04-10 09:48:31| COLD START EVT 2000,00000045,02910000
2005-04-10 09:48:23| PS SHUTDWN EVT 1999,00000000,00000000
2005-04-02 09:56:05| A:4B9081FE logs ctrl
2005-04-02 09:48:13| A:4B9081FE put retab w1

a logy komunikace na portech.

Vzdálený monitoring provozu

V rámci vzdáleného monitoringu provozu je možné sledovat jak vzduch, tak i rozhraní včetně možnosti monitorování nejen vlastní komunikace, ale i změn v úrovních signálů.

Vzdálený monitoring vzduchu:

(uvedena je komunikace během 1 sekundy v síti plynárenské technologie)
V monitoringu je zobrazen každý jednotlivý paket (v tomto případě bez dat – data je také možné zobrazovat), zejména se zobrazuje parametr odkud–kam, kvalita a síla signálu, velikost a typ paketu:

13:42:01.064|69609003 696090F2|         |7EE*30~ 72   0*06 ack
13:42:01.114|696090F0 69609022|69609001 69609022|525*29* 91  10*89 6dat
13:42:01.115|69609022 696090F0|         |525 RFTX   0 06 ack
13:42:01.161|696090F2 696090F0|69609001 69609022|241 RFTX   10 89 6dat
13:42:01.208|696090F0 696090F2|         |241*30~ 72   0*06 ack
13:42:01.298|696090F0 69609022|69609001 69609022|526*29* 91  10*89 7dat
13:42:01.299|69609022 696090F0|         |526 RFTX   0 06 ack
13:42:01.345|696090F2 696090F0|69609001 69609022|242 RFTX   10 89 7dat
13:42:01.392|696090F0 696090F2|         |242*31~104   0*06 ack
13:42:01.481|696090F2 69609012|69609001 69609012|739*26* 91   6*89 3dat
13:42:01.499|69609012 696090F2|         |739*30~ 73   0*06 ack
13:42:01.604|696090F0 69609022|69609001 69609022|527*30* 92  10*89 0dat
13:42:01.605|69609022 696090F0|         |527 RFTX   0 06 ack
13:42:01.636|696090F2 696090F0|69609001 69609022|243 RFTX   10 89 0dat
13:42:01.683|696090F0 696090F2|         |243*30~ 73   0*06 ack
13:42:01.812|696090F0 69609022|69609001 69609022|528*25* 92  10*89 1dat
13:42:01.812|69609022 696090F0|         |528 RFTX   0 06 ack
13:42:01.859|696090F2 696090F0|69609001 69609022|244 RFTX   10 89 1dat
13:42:01.906|696090F0 696090F2|         |244*31~ 73   0*06 ack
13:42:01.951|696090F0 69609022|69609001 69609022|529*28* 93  10*89 2dat
13:42:01.954|69609022 696090F0|         |529 RFTX   0 06 ack
Thu Aug 24 13:42:01 2006
5111155BD71BCCCFF5111FFF1BD71111111BCCFF5111FFF1BD71B11111BCCCDD
 111111111BCCFF53FFFFBDD111111111111BCCFF5311FFF1BD71BCCFF5111

Poslední dva řádky monitoringu zobrazují 125 hex znaků s průměrným obsazením kanálu v 8 ms intervalech – 1 klid, F vysílání, B až E příjem (podle síly signálu), 2 až A rušení.

Vzdálený monitoring rozhraní:

(monitoring komunikace radiomodemu na dvou sériových linkách s dvěma nezávislými koncovými zařízeními v protokolu ModBus)

Monitoring: source 698002F0|3.
13:47:51.292 rx;i  8 | S02
0404 0100 0004 F060
13:47:51.294 rx;i  8 | S01
1503 0FC8 0004 C5F7
13:47:51.330 tx   13 | S02
0404 0832 11FA 21C9 C1C9 C1E7 F0
13:47:51.341 tx   13 | S01
1503 083E 71A9 FC00 0000 007F 95
13:47:51.534 rx;i  8 | S02
0404 010B 0004 81A2
13:47:51.536 rx;i  8 | S01
1604 0000 0002 72EC
13:47:51.572 tx   13 | S02
0404 08B8 91B8 C1CF E1E0 517E 6D
13:47:51.597 tx   9 | S01
1604 04AA 8A00 021D 76

Monitoring vlastní komunikace a změn v úrovních signálů:

13:52:51.747 rx;i  5 | S01
3F02 1804 B4
13:52:51.845 ---   0 | S01;CTS ON
13:52:51.854 tx   13 | S01
3F42 1804 3C0A 400A D100 F200 1A
13:52:52.075 ---   0 | S01;CTS OFF
13:52:52.967 rx;i  5 | S01
3D02 1801 6B
13:52:53.052 ---   0 | S01;CTS ON
13:52:53.061 tx   7 | S01
3D42 1801 420A EB
13:52:53.182 ---   0 | S01;CTS OFF
13:52:54.165 rx;i  5 | S01
4102 0A01 A6
13:52:54.198 ---   0 | S01;CTS ON
13:52:54.208 tx   7 | S01
4142 0A01 12E5 88
13:52:54.329 ---   0 | S01;CTS OFF
13:52:55.090 rx;i  3 | S01
4003 EC

Všechny uvedené monitoringy jsou získány pomocí dálkového přístupu ze sídla RACOMu. Dálkový přístup je možný po všech typech spojů, které mohou být součástí sítě MORSE – RF, Ethernet, sériová komunikace (RS232, RS485, RS422). V příkladu je uveden přístup (výpis pingu) do sběrné bázové stanice mobilní sítě v Soluni (Řecko) z pracoviště technické podpory v Novém Městě na Moravě.

4B90FC01h>
u E00 690F2000  E00  Walrus RACOM Nove Mesto na Morave CZ
 E00 69807F00  E00  Walrus RACOM Nove Mesto na Morave CZ
 E00 4B908000  E00  MC100 Radiotaxi Centre Thessaloniki GR
 E00 4B909000  -  MR25ET Compucon HQ Thessaloniki GR		
  -  4B909003  S02  MR25ET Compucon HQ Thessaloniki GR
 S00 4B90900B  R01  MR25  Compucon HQ Thessaloniki GR
30/ 73 4B90FC00  S00  MR25  Base FC Thessaloniki GR
 S00 4B90FC01 serd  MR25  Base FC Thessaloniki GR

            and opposite route	

 serd 4B90FC01  S00 	 
 S00 4B90FC00  R01  via RS232
29/ 84 4B90800B  S00  via Radio Data quality=29, RSS=-84 dBm
 S03 4B908004  -  internal connection inside radiomodem
  -  4B908000  E00  via Internet
 E00 69807F00  E00  via Internet
 E00 690F2000 u E00  via Intranet
4B90FC01h>

Podrobnosti a význam jednotlivých parametrů najdete v kapitole jak na MORSE, sekce Podpora > Software > Firmware.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.