MORSE firmware dokumentace

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/index.html

Verze pro tisk

MORSE firmware dokumentace

Software SETR

verze 1.16

3. prosince 2010

Obsah

1. Hlavní menu firmware – MORSE main menu [sv 7.26]
1.1. Ovládání MORSE main menu
1.2. Konfigurační služby CU
1.3. Užitečné tipy
2. Hardware [sv 8.03]
3. Komunikační jednotka [sv 7.26]
4. Rádiová část [sv 9.30]
4.1. HW parametry rádiové části
4.2. Ovládané rádiové parametry
4.3. Kalibrační konstanty
5. Nódy [sv 8.03]
6. Dynamický routing v MORSE [sv 9.30]
6.1. Node extensions
6.2. Globals – Mobilní režim
6.3. Hierarchické routingové tabulky
7. Broadcasting [sv 7.26]
8. Sériové komunikační kanály [sv 7.26]
8.1. SC Channel to Node Interface
8.2. SC Protokol
8.3. SC eXtensions
9. Radio-frekvenční kanály [sv 10.0.28.0]
9.1. RF Channel to Node Interface
9.2. RF Access
9.3. RF Protocol
9.4. RF Modem
10. Ethernet [sv 10.0.94.0]
10.1. Ethernet Channel to Node Interface
10.2. Hardwarová konfigurace
10.3. Nastavení parametrů protokolu
11. Kanály Network Agent [sv 7.26]
11.1. NAG Channel to Node Interface
11.2. NAG Protocol
12. Převodní tabulky adres [sv 10.89]
13. Retranslační tabulky [sv 10.89]
14. Menu (c)nf [sv 7.45]
15. Misc – doplňkové funkce [sv 7.26]
16. Servisní funkce [sv 7.26]
16.1. (h)eap info
16.2. (V) (v)ersion
16.3. RF service (R)X
16.4. RFservice (T)X
16.5. (e)cho
16.6. unit (s)tatus
16.7. (t)ime
16.8. (g)o
16.9. (c)lock info
16.10. loop (i)nfo
16.11. (r)adio mem c(o)mp ch(k)
16.12. (m)obil
17. Diagnostické služby [sv 7.57]
18. Monitoring [sv 7.57]
18.1. Směrování monitorovacích zpráv
18.2. Monitorování SCC kanálů
18.3. Monitorování RFC kanálů
18.4. Monitorování ETH kanálů
18.5. Monitorování NAG kanálů
19. Old monitoring [sv 5.39]
19.1. SCC
19.2. RFC
19.3. Node
19.4. Medium
19.5. Příklady monitoringu
20. Statistic logs [sv 7.57]
20.1. Links list
20.2. Calls list
20.3. SCC ports log
20.4. Net user log
20.5. RF medium log
20.6. Ethernet log
21. Events [sv 7.57]
22. Tests [sv 7.57]
22.1. Statistic test
22.2. Ber test
22.3. Send packet
22.4. Ping test
22.5. Round test
22.6. Memload
23. Channel send [sv 7.57]
23.1. Enable RF(T)X
24. Speciální routing [sv 7.26]
24.1. Path pakety a komunikace se vzdálenými stanicemi
25. Nápověda [sv 7.26]
26. Přiřazení nódů ke kanálům [sv 9.30]
Rejstřík
A. Přehled revizí

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.