Rejstřík

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/rejstrik.html

Verze pro tisk

Rejstřík

A

adresa
IP, Nastavení parametrů protokolu
MAC, Hardwarová konfigurace
MORSE, Nódy
ARP tabulka, uzamykání, Nastavení parametrů protokolu
ART
MAS, MAS
převodní tabulky, Převodní tabulky adres

Č

čas v CU
letní čas, Komunikační jednotka
nastavení, (t)ime
přehled, unit (s)tatus
synchronizace, Komunikační jednotka

D

diagnostika, Diagnostické služby

E

ETH – kanál ethernet
adresa, maska, Nastavení parametrů protokolu
ARP parametry, Nastavení parametrů protokolu
mód IP-M-IP, IP – M – IP
mód M-IP-M, M – I P – M
mód MAS, MAS
pinger, Nastavení parametrů protokolu

F

factory setting, Menu (c)nf
firmware
upgrade, Memload
verze, (V) (v)ersion

H

help, Nápověda

L

log Events, Events

M

main menu, Ovládání MORSE main menu
MAS, MAS
mobilní režim
nový, Globals – Mobilní režim
starý, Globals – Mobilní režim
starý, stav, (m)obil
monitoring, Monitoring
ETH – CNI, ETH monitoring – CNI vrstva
ETH – fyzický, ETH monitoring – fyzická vrstva
NAG – CNI, Monitorování NAG kanálů
RFC – CNI, RFC monitoring – CNI vrstva
RFC – fyzický, RFC monitoring – fyzická vrstva
RFC – medium, RFC monitoring – fyzická vrstva
SCC – CNI, SCC monitoring – CNI vrstva
SCC – fyzický, SCC monitoring – fyzická vrstva
monitoring old, Old monitoring
monitoring, formát, Monitoring
monitoring, odesílání zpráv, Směrování monitorovacích zpráv
monitoring, čas, Monitoring
mulicast IP rámce, Nastavení parametrů protokolu
multiaddressing, Nódy

N

NAG – kanál network agent
TMM tunel MORSE MORSE, NAG Protocol
napájení, stav, Misc – doplňkové funkce
nosná vlna, vysílání, RFservice (T)X

P

parametry konfigurační
backup, Menu (c)nf
nastavení, Ovládání MORSE main menu
ukládání, Konfigurační služby CU
path packet, Speciální routing
propojení komunikačních kanálů
z kanálu do nódu, Přiřazení nódů ke kanálům
z nódu do kanálu, Nódy

R

rádio
nastavení kmitočtu, Ovládané rádiové parametry
nastavení výkonu, Ovládané rádiové parametry
restart sw, (g)o
RFC – rádiové kanály
access, RF Access
mobilní režim starý, RF Protocol
priorita, handicap bit, Přiřazení nódů ke kanálům
priorita, parametry, RF Access
treshold DQ, RSS, RF Modem
zákaz vysílání, RF Modem, Enable RF(T)X
routing dynamický
režim, Globals – Mobilní režim
tabulky, Node extensions

S

SCC – sériové kanály
idle, SC Protokol
protokoly, SC Protokol
rychlost, SC Protokol
stop bit, SC Protokol
sleep mode, Komunikační jednotka, Misc – doplňkové funkce
statistika, Statistic logs
filtry, Statistic logs
komunikace s nódy, Links list
provoz ETH, Ethernet log
provoz na portech, SCC ports log
provoz na user rozhraní, Net user log
slyšitelné adresy, Calls list
zatížení RFC, RF medium log

Š

šum, úroveň, RF service (R)X

T

tabulky převodní, ART, Převodní tabulky adres
tabulky routingové
obsah, Retranslační tabulky
přiřazení, Nódy
tabulky routingové hierarchické, Hierarchické routingové tabulky
testy
channel send, Channel send
memload, Memload
send packet, Send packet
statistic, Statistic test

U

unit status, unit (s)tatus

V

výrobní číslo
modem, Hardware
rádio, HW parametry rádiové části

Z

zákaz vysílání, RF Modem, Enable RF(T)X

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.