Převodní tabulky adres

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/art.html

Verze pro tisk

12. Převodní tabulky adres

Address resolution table

Menu (A)rt se používá pro tvorbu a editaci převodních tabulek adres (Address resolution tables). Tyto tabulky se používají pro interface mezi kanálem a nódem, jestliže potřebujeme provést transformaci uživatelského adresového prostoru do adresového prostoru MORSE. Tabulky jsou využívány také Ethernetem a některými přístupovými moduly protokolů. Menu (A)rt umožňuje editaci tabulkových položek bez ohledu na to, k jakému účelu se tabulka používá.

Rozsah tabulek Art je omezen. Art1 až 4 mohou obsahovat v součtu nejvíce 252 položek. Doporučuje se neumisťovat více než 100 položek do jedné tabulky Art. Větší prostor v tabulce Art poskytuje fw Walrus v hw M-Server pro funkci MAS.

M-Server s fw Walrus používá v režimu MAS pro funkci Art

Tabulka Art obsahuje potřebný dvojic (d)est + g(w) v délce 4 + 4 byte. Z nich (d)est je například adresa MORSE a g(w) je IP adresa. Tabulkou jsou převáděny adresy MORSE na adresy IP. Obsah dvojic může být podle potřeby jiný. Příklad:

690F0041 C0A80120
690F0042 C0A80125
690F0072 C0A80114
690F1589 C0A80137

V MORSE main menu napíšeme A Enter

Address Resolution Table: (N)o:1
(d)est:00000000 g(w):00000000
(g)et p(u)t (D)elete item
de(f)ault gw
(c)lear (e)dit
(r)ead all
(q)uit
>>
(N)o :1

— číslo editované tabulky (1, 2, 3 nebo 4)

(d)est: 00000000

— adresa destination používaná v následujících povelech

g(w) : 00000000

— adresa gateway používaná v následujících povelech

p(u)t

— přidá novou položku (dest a gw), pokud existuje položka se shodnou dest, pak je přepsána

(g)et

— pro zadané dest najde příslušnou gw

(D)elete

— smaže položku, která obsahuje zadanou dest (pokud existuje)

de(f)ault

— zapíše gw do položky default gw (default gw je používáno pro taková dest, která nejsou v tabulce)

(c)lear

— smaže celou tabulku

(e)dit

— editovací režim – celá tabulka je přenesena do Setru a editována nebo je v Setru přímo vytvořena a pak je jako celek zapsána do CU. Viz popis níže.

(r)ead

— přečte celou tabulku

napiš r Enter

ART No 1: 
items: 2
default gw: C0A80052 (192.168.0.82  )
dest:  gw:
56509004 C0A86304 (86.80.144.4   192.168.99.4  )
56509005 C0A86412 (86.80.144.5   192.168.100.18 )
>>

Editace Art jako celku

V MORSE main menu napíšeme Ae Enter Enter

Address Resolution Table editor:
ART No 1: 
items: 2
default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
dest:  gw:
56509004 C0A86304 (86.80.144.4   192.168.99.4  )
56509005 C0A86412 (86.80.144.5   192.168.100.18 )
(c)lear table (N)o:1
(d)est: 56509005 ga(t)eway: C0A86412
de(f)ault gateway
(g)et p(u)t (D)elete item
(r)ead (w)rite
(q)uit
>>

Obsah tabulky je přenesen do Setru. Pomocí povelů (c)lear, (d)est, ga(t)eway, de(f)ault, (g)et, p(u)t, (D)elete upravíme tabulku v Setru stejně jak bylo popsáno výše pro práci s menu A Enter v CU. Povelem (w)rite přeneseme celou tabulku do připojeného CU do Art určené parametrem N(o):1.

Podobně lze obsah tabulky z Art1 přenést např. do Art2 nebo do jiné CU. Příklad:

Ze vzdálené CU přečteme obsah tabulky Art3 povelem (r)ead:

Address Resolution Table editor:
ART No 3: 
items: 1
default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
dest:  gw:
11111111 33333333 (17.17.17.17   51.51.51.51  )
(c)lear table (N)o:3
(d)est: 0 ga(t)eway: 0
de(f)ault gateway
(g)et p(u)t (D)elete item
(r)ead (w)rite
(q)uit
690F8001h>

Nezavíráme menu Art, přesměrujeme na jinou CU, zvolíme číslo Art table (N)o:4 a zapíšeme tam obsah povelem (w)rite:

!h0101

690F0101h>N4

690F0101h>w

690F0101h>
ART No 4: O.K.
690F0101h>r

690F0101h>
ART No 4: 
items: 1
default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
dest:  gw:
11111111 33333333 (17.17.17.17   51.51.51.51  )
690F0101h>

Kontrolním čtením (r)ead vidíme, že obsah je vložen do Art 4.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.