Retranslační tabulky

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/rtab.html

Verze pro tisk

13. Retranslační tabulky

Routing (retranslation) tables

Menu r(T)ab umožňuje čtení, editaci a mazání všech retranslačních tabulek v CU.

V MORSE Main Menu napiš T Enter

Retranslation table:
 (l)ocal
 (w)ide area
 (n)et
 (g)lobal
(q)uit
>>

vyber typ tabulky w Enter

Wide retranslation table No:
 (1) (2) (3) (4)
(q)uit
>>

vyber tabulku číslo 1 Enter

Retranslation table:
 (r)ead nontrivial paths
 (p)ath:0 via (n)ode:0
 (g)et p(u)t set (N)ode
 (c)lear (e)dit
(q)uit
>>
(r)ead

— čte vybranou tabulku, zobrazí se pouze netriviální položky. Triviální položky jsou takové, které jsou ve výchozím stavu po smazání tabulky, viz povel (c)lear. V případě, že je příliš mnoho netriviálních položek, aby se mohly přenést jedním paketem, je potřebné vložit povel (r)ead opakovaně, abychom dostali celou tabulku.

(p)ath

— zápis do tabulky, příslušný byte z adresy destination, který odpovídá zvolenému typu tabulky (global – net – wide – local)

via (n)ode

— zápis do tabulky, část adresy to, délka zápisu je, počítáno zprava:

 • local 1byte

 • wide 2byte

 • net, global 4 byte (celá adresa)

Obě položky (p)ath a (n)ode budou vloženy do tabulky stisknutím(n)ode adresa Enter nebo p(u)t Enter, hodnota (n)ode se uloží také do pomocného bufferu. Servisní hlášení úspěšného zápisu je ascii string O.K.

(g)et

— zobrazí položky tabulky (p)ath a (n)ode pro vložený (p)ath , hodnota (n)ode je také uložena do pomocného bufferu

p(u)t

— zapíše položky (p)ath a (n)ode z pomocného bufferu do tabulky

(c)lear

— smaže všechny položky vybrané tabulky. V lokální tabulce jsou všechny položky nastaveny na triviální cestu, tj. 1 to 1, 2 to 2, …, 3A to 3A, až FF to FF. Ve wide, net a global tabulkách jsou všechny položky nastaveny na nulové hodnoty.

WALRUS – ve firmware Walrus, který se používá v MRoutru a v MServeru, je nutno routingovou tabulku před prvním použitím smazat povelem (c)lear.

set (N)ode

— používá se zejména pro generování trasy pro časovou synchronizaci pomocí makra:

 • povelem Tl1 vstoupíme do lokální routingové tabulky, přečteme povelem r

  Local retab. No 1
  05 to:03 07 to:02 11 to:03
 • vložíme společnou část adresy >>N690f6511 Enter

  Retranslation table:
   (r)ead nontrivial paths
   (p)ath:7 via (n)ode:690F6511
   (g)et p(u)t set (N)ode
   (c)lear (e)dit
  (q)uit
  >>
 • potřebujeme vytvořit pro parametr v Uec odkaz na nejbližší nód ve směru na 690F6511:

  >>p11 Enter
  
  >>g Enter
  
  >>
  path via node
  11 via 03 
  >> Enter
  
  Retranslation table:
   (r)ead nontrivial paths
   (p)ath:11 via (n)ode:690F6503
   (g)et p(u)t set (N)ode
   (c)lear (e)dit
  (q)uit
  >>

  Takto je vytvořena adresa 690F6503, na kterou má CU posílat dotazy na časovou synchronizaci. Tato adresa je umístěna v pomocném bufferu Setru – clipboardu

 • V menu Ue povelem cZ tuto adresu z clipboardu vložíme do parametru c .

 • Tento postup lze pomocí makra automaticky aplikovat na všechny CU v síti a vytvořit tak v každé CU správný odkaz na zdroj času s respektem ke stavu routingových tabulek.

(e)dit

— editovací režim – obsah celé tabulky je přenesen do Setru, zde je možno provést úpravy tabulky a pak ji opět v jedné relaci přenést do vzdálené CU

Editace tabulky bez použití funkce (e)dit:

Každá položka path+node se přenáší individuálně.

>>p03    Enter
>>n0300   Enter

O.K.       ...položka p03 N0300 je zapsána v CU

>>p05    Enter
>>n0501   Enter

O.K.       ...položka p05 N0501 je zapsána v CU
(g)et

— kontrolní zobrazení položky tabulky pro vložený (p)ath

>>p03    Enter

napiš g Enter

path via node
03 via 0300
>>

Editace tabulky s použitím funkce (e)dit:

Pro editaci celé tabulky v Setru zvolíme e Enter Enter. Přitom je automaticky proveden (r)ead a vidíme obsah tabulky:

Retab editor
Wide retab. No 1
03to:0300 05to:0501 87to:8700
(c)lear table N(o):1
(p)ath 0 via (n)ode 0
p(u)t set red(i)rect (N)ode
(r)ead (w)rite
(q)uit
>>

Nyní můžeme tabulku v PC editovat a nakonec přenést povelem (w)rite najednou do CU.

03to:0300 05to:0501 87to:8700

— obsah tabulky ve (vzdálené) CU

(c)lear

— smaže se tabulka v Setru, ne v CU

table N(o):1

— zde je možno změnit výběr tabulky. Můžeme například přečíst tabulku 1, pak změnit N:3 a zapsat ji do CU jako Tl3.

(p)ath 0

— hodnota path připravená pro vložení do tabulky v Setru

via (n)ode 0

— hodnota node připravená pro vložení do tabulky v Setru

p(u)t

(p)ath a (n)ode jsou zapsány do tabulky v Setru buď zápisem (n)ode <hodnota> Enter nebo povelem p(u)t Enter. Pozor, pro zápis do CU je nutno dále použít povel (w)rite.

red(i)rect

— přesměrování tabulky na jiný nód, viz příklad níže

set (N)ode

— viz předchozí menu

(r)ead

— čte tabulku z CU (a přepíše dosavadní tabulku v tomto menu)

(w)rite

— zapíše upravenou tabulku do CU

Přesměrování pomocí red(i)rect

Příklad – V síti je spojení na nódy 11, 12, 13 směrováno přes nód 03 a spojení na 15 přes nód 07:

Retab editor
Local retab. No 1
11 to:03 12 to:03 13 to:03 15 to:07 
(c)lear table N(o):1
(p)ath 0 via (n)ode 0
p(u)t set red(i)rect (N)ode
(r)ead (w)rite
(q)uit
>>

Nastala změna uspořádání sítě a nód 03 již není dostupný přímo ale přes nód 02, viz první položka v následující tabulce. Nyní, dokud máme připraveny položky (p):3, (n):2, aplikujeme povel red(i)rect a tím opravíme všechny položky 11, 12, 13 v tabulce ze směru 03 na směr 02. Položka 15 to:07 zůstane beze změny:

Retab editor
Local retab. No 1
03 to:02 11 to:02 12 to:02 13 to:02 15 to:07 
(c)lear table N(o):1
(p)ath 3 via (n)ode 2
p(u)t set red(i)rect (N)ode
(r)ead (w)rite
(q)uit
>>

Výslednou tabulku zapíšeme do CU povelem (w)rite.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.