Menu (c)nf

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/cnf.html

Verze pro tisk

14. Menu (c)nf

Menu Configuration slouží k uvedení celé CU do defaultního stavu a dále pro druhé zálohování konfigurace. Menu otevřeme z MORSE Main menu povelem c Enter :

Configuration:
f(a)ctory setting
(b)ackup
r(e)store
(q)uit
>>
 • Volbou a Enter, to je f(a)ctory setting provedeme vložení defaultních hodnot do všech položek menu (s výjimkou parametrů a kalibračních konstant rádiové části). Defaultní hodnoty jsou vloženy do trvalé paměti SRAM. Do operační paměti RAM jsou pak přeneseny po restartu CU. Povel f(a)ctory setting nechává beze změny také obsah routingových tabulek r(T)ab a obsah převodních tabulek (A)rt, jejichž vymazání je zpravidla nežádoucí.

 • Povely (b)ackup a r(e)store jsou používány u modemů řady MR400 pro zálohování paměti S-RAM. Volbou (b)ackup uložíme obsah paměti S-RAM do zálohovací paměti FLASH a naopak povelem r(e)store obnovíme obsah S-RAM z paměti FLASH. Tento postup je vhodný například při přechodu z firmware řady 6.xx na 7.xx, kde došlo k některým změnám konfiguračních struktur.

  Při restartu CU:

  1. Konfigurace z S-RAM je zkopírována do RAM.

  2. V případě že dojde k neshodě kontrolních součtů při rozdílné verzi fw 6.xx – fw 7.xx, je použita konfigurace ze zálohy ve FLASH.

  3. Pokud ani tato konfigurace nevyhovuje, použije se automaticky konfigurace DEFAULT.

 • Záloha v paměti (b)ackup umožňuje obnovu funkce modemu po vyčerpání zálohovací lithiové baterie a její výměně. Platí od fw 10.0.45.0.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.