Speciální routing

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/path.html

Verze pro tisk

24. Speciální routing

Path editor

Path editor se používá pro vytvoření a editaci path bufferu uloženého v aplikaci Setr.exe. Obsah tohoto bufferu definuje cestu do nódu ve vzdálené CU. Pomocí povelu !p budou všechny servisní požadavky ze Setr.exe směrovány na tuto CU. To umožňuje dálkovou konfiguraci a diagnostiku takové CU, která je dočasně nebo trvale nedostupná pro normální routing.

Z MORSE main menu napiš p Enter

Path32 editor
(c)lear
(h)elp
(1) ...
(q)uit
>>
(c)lear

– smaže celý path

(h)elp

– návod k editaci path bufferu

napiš h Enter

Type 1m to add your own address

– vloží vlastní adresu

Type 1hAAAAAAAA to add 32bit address

– vloží definovanou adresu

1d – delete

– smaže adresu

1cXXX… -creates address from previous one

– vytvoří novou adresu z předchozí

See ? in the main menu for additional help

– ? z Main menu nabízí doplňkový help

Příklad, jak vložit path:

napiš 1m Enter

napiš 2c0300 Enter Enter

Path32 editor
(c)lear
(h)elp
( 1) 690F8100
( 2) 690F0300
(q)uit
>>

24.1. Path pakety a komunikace se vzdálenými stanicemi

Nejjednodušším způsobem navázání spojení se vzdálenou stanicí je použití povelu !h s adresou protistanice, např. !h690F0300 . Cesta z výchozí CU do cílové CU a zpět může být buď triviální nebo jde přes jiné CU ve funkci retranslačních stanic a musí být popsána v retranslačních tabulkách všech zúčastněných CU. Pak je možno na tuto adresu odesílat pakety nebo povelem ! provést zkoušku cesty.

Téhož výsledku lze dosáhnout sestavením krátké cesty v Path editoru, kdy uvedeme na 1. řádce adresu výchozí a na 2. řádce adresu cílovou. Potom aktivujeme tuto cestu povelem !p a tím je připravena cesta využívající retranslačních tabulek.

Mezi adresu výchozí a cílovou lze v path editoru vložit další jednu nebo více adres. Pak musí být v retranslačních tabulkách definovány cesty mezi každou z postupně uvedených dvojic adres, tedy z (1) do (2) a zpět, z (2) do (3) a zpět atd. Každá z těchto vložených adres se stává pro příslušný úsek cesty paketu adresou cílovou a podle této adresy je hledána cesta v retranslačních tabulkách. Takto je možno vytvořit novou cestu kombinací několika tabulkami definovaných tras.

Trasu z výchozí do cílové CU nebo některé její úseky je možno vytvořit přímo definovanými kroky bez použití retranslačních tabulek. Pak musí být celý tento úsek detailně popsán, to znamená, že jsou vyjmenovány všechny jeho kroky. Každý tento krok je v path tabulce označen návěštím, to je řádkou nul vloženou před adresu kroku. Adresa kroku je pak stanovena podle stejných pravidel, jaká platí pro adresy v retranslačních tabulkách (např. při „retranslaci do drátů“). Takto definovaná cesta se při průchodu paketu nódem projeví takto: Na místě další cílové adresy je nalezena adresa 00000000, což má za následek, že adresa dalšího kroku není hledána v tabulkách, ale je použita následující adresa v tabulce path, tedy adresa přímo definovaného kroku. Výsledný zápis příslušného úseku v Path editoru tedy sestává z výchozí a cílové adresy úseku, mezi nimiž jsou zapsány dvojice adres, z nichž první je 00000000 a druhá je adresou přímého kroku.

Příklad:

Path32 editor 
(c)lear 
(h)elp 
( 1) 690F8100 výchozí adresa 1.úseku 
( 2) 690F0300 cílová adresa 1.úseku,
       který je veden po retranslačních tabulkách 
( 3) 00000000 návěští 2.1 
( 4) 690F8606 přímo definovaný krok 2.1 
( 5) 00000000 návěští 2.2 
( 6) 69501500 přímo definovaný krok 2.2 
( 7) 69501500 cílová adresa 2.úseku,
       který je tvořen přímo definovanými kroky 
( 8) 69501000 cílová adresa 3.úseku,
       který je veden po retranslačních tabulkách 
(q)uit 

>>!p Enter – aktivace cesty

path 69501000h>! Enter

– vyslání path paketu

u S02  690F8100  R01
29/ 87 690F0300  R01
25/ 84 690F8606  R01
29/ 92 69501500  S00
 S01  69501400   -
  -  69501401  S00
 S02  69501000  serd

 serd  69501000  S02
 S00  69501401   -
  -  69501400  S01
 S00  69501500  R01
26/ 96 690F8606  R01
26/ 90 690F0300  R01
30/ 77 690F8100 u S02
path 69501000h>

Povelem !pxxxx např. !p1401 lze změnit poslední adresu v aktuální cestě a tím operativně měnit cíl path paketu. Tato možnost je využitelná pro vytváření variant cesty, jejíž poslední úsek je veden po retranslačních tabulkách.

Path paket je v celém uvedeném rozsahu funkční od verze 4.31.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.