Nápověda

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/help.html

Verze pro tisk

25. Nápověda

Help

Tato položka menu popisuje některé možnosti, např. jak ovládat vzdálenou CU nebo jak pracovat s path pakety.

Z MORSE main menu napiš ? Enter

 Shell commands:
!hXXXX - remote mode, destination XXXX(hex)
!l     - local mode
!RSS (or ! itself) - Received Signal Strength service
!p - path
!pN - path C92
!pXXXXX - change last 1..4 bytes in current path to XXXXX
!pNXX   - dtto for path C92
!pw - path write
>>
!hXXXX

— přepíná na ovládání vzdálené CU, jejíž hexadecimální adresa je XXXX (stačí napsat koncovou část adresy, která je odlišná od předchozí adresy)

!l

— navrací ovládání zpět do lokální CU

!

— po vložení povelu !hXXXX se tímto povelem získá výpis trasy včetně síly signálu RSS

!RSS

— má stejný účinek jako povel !

!p

— aktivuje cestu definovanou v (p)ath menu, tuto cestu je pak možno vyzkoušet pomocí povelu !

!pN

— aktivuje cestu pro mód C92

!pXXXXX

mění poslední bajty v poslední adrese aktuální cesty (používá se jen v případě, že cesta končí úsekem podle tabulek)

!pNXX

— mění analogicky poslední byte v módu C92

!pw

— zapíše aktuální path do souboru path.txt

!mfile

— spustí v běžícím Setru makro s názvem file.mac

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.