Channel send

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/channel-send.html

Verze pro tisk

23. Channel send

Tato diagnostická funkce připomíná Send packet test. Není to však test a nepracuje s pakety. Pracuje s fyzickou vrstvou komunikace přes SCC I/O interface. Libovolně vytvořené datové rámce mohou být vysílány ven z tohoto interface nebo je simulován jejich příjem. Lze iniciovat i vysílání dat z vnitřního SCP portu.

Z MORSE main menu napiš in Enter

Channel data send.
(d)estination: SCC0-TX
d(a)ta :abcdef
(r)epeat period :2000ms
(s)tart sto(p)
(q)uit
>>

napiš d Enter

Význam položek:

(d)estination: SCC0-TX

— interface a směr postupu datových rámců

Destination.
(1) SCC0-TX
(2) SCC1-TX
(3) SCC2-TX
(4) SCC3-TX
(a) SCC0-RX
(b) SCC1-RX
(c) SCC2-RX
(d) SCC3-RX
(0) SCP port
(q)uit
>>
d(a)ta :abcdef

— určení vysílaných dat (abcdef), viz 22.1 – „Statistic test“

napiš a Enter

  Data:
  /0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /A /B /C /D /E /F ASCII:
  61 62 63 64 65 66                abcdef

  Data: (a) ASCII (h)ex (r)andom (c)lear
  (S)um
  (q)uit
  >>q

Definice datových rámců se provádí ve standardním datovém editoru, podrobněji viz popis Statistic test v části22.1 – „Statistic test“

(r)epeat period :2000ms

— Opakovací perioda vysílání datových rámců. Je-li vložena nula, pak po povelu (s)tart se provede jednorázové vyslání rámce.

(s)tart

— start vysílání

sto(p)

— stop vysílání

23.1. Enable RF(T)X

Tato funkce se používá pro zákaz nebo povolení vysílání RF dílu CU. Nastavuje v RAM aktuální hodnotu proměnné RFTX disable v parametrech RF modemu.

Z MORSE main menu napiš iT Enter :

RF packet transmitting:
(d)isable (e)nable
(q)uit
>>

napiš d Enter :

TX disable
Are you sure? (Y/N)
>>

stiskni Enter

(T)X off

— zpráva o stavu CU

Aktuální stav proměnné RFTX disable lze zjistit dotazem (s)ervice unit (s)tatus. Odpověď obsahuje zprávu All transmitting disabled! v případě zakázaného vysílání. Pokud je vysílání povoleno, pak tato zpráva chybí.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.