Nódy

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/nodes.html

Verze pro tisk

5. Nódy

Nodes

Nód je základní organizační jednotkou sítě MORSE. Je definován vložením adresy a pracuje nezávisle na ostatních nódech. V jedné CU je možno definovat až 4 nódy + 1 nód pro servisní potřeby.

V submenu Nodes jsou uloženy základní parametry pro routing – adresy nódů, přiřazení kanálů k výstupům z nódů, přiřazení retranslačních tabulek k jednotlivým nódům atd.

Z Main menu napiš Ne Enter Enter

 Nodes:
                 retab
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 0049D007   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F0003  S00 S00| - R01|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 690F0013  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 690F0023  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit

napiš 1 Enter

Nodes:
(a)ddr:690F0003 (M)ultiaddressing
(u)c:S00 (s)c:S00 R(L)ink: - R(N)et:R01
(l)o:0 (w)i:0 (n)e:0 (g)l:0
(H)rt:OFF
Store (T)O:15
(C)enter:OFF e(x)tended:OFF (v)alidity TO:19*16 s (h)istory TO:30
(E)rr:SERV 
(I)nit (W)rite
(q)uit
>>
(a)ddr: 690F0003

adresa nódu (adresa nódu 0 je rovna výrobnímu číslu a nemůže být měněna)

(M)ultiaddressing: L on/off

při ON je paket, který byl původně směrovaný na retranslační linkový výstup (Link), směrován na uživatelský výstup z nódu

(M)ultiaddressing: N on/off

při ON je paket, který byl původně směrovaný na retranslační síťový výstup (Net), směrován na uživatelský výstup z nódu

(u)c:S00

kanál SCC0 je připojen na uživatelský výstup z nódu, pokud není použit uživatelský výstup z nódu, napíšeme zde un Enter

(s)c:S00

kanál SCC0 je připojen na servisní výstup, ke kterému se připojuje servisní kabel. MR400 používá jako servisní kanál SCC0, MR25 používá SCC2.

R(L)ink: –

na retranslační linkový výstup není připojen žádný kanál

R(N)et:R01

kanál RFC1 je připojen na retranslační síťový výstup

(l)o:1

přiřazení retranslačních (routingových) tabulek k nódu, tabulka lokální, stav vypnuto je „0

(w)i:0

tabulka wide

(n)e:0

tabulka net

(g)l:0

tabulka global

(H)rt:OFF

tabulka pro „hierarchy“ routing, stav vypnuto je „“, viz kapitola 6 – „Dynamický routing v MORSE

Store (T)O:15

Čas (v sekundách), během kterého má paket opustit nód. Pokud je překročen, je paket zahozen a je generováno chybové hlášení.

(C)enter:OFF

Při ON je nód přepnut do módu Mobile Center. V tomto režimu může nód shromažďovat informace o umístění mobilních jednotek, tj. pro každou aktivní mobilní adresu je zde udržována momentálně platná adresa základnové stanice (base address). Podrobněji o mobilním režimu viz www.racom.eu, Support, Mobilní Sítě.

[Důležité]Důležité

Počet evidovaných mobilek omezen podle typu CU použitého jako Centrum:

 • MR25, MR25ET, MCM302 – 64 Mobilek

 • MR400, MR300, MR160, MC100, MG100, MR900 – 450 Mobilek

 • SW Walrus – 2000 Mobilek

e(x)tended: OFF

ve vývoji

(v)alidity timeout: 19*16 s

Pokud je zapnut mód Mobile Center, pak tento parametr nastavuje čas (v sekundách), po který je informace o adresách základnových stanic přiřazených k mobilním adresám považována za platnou. (Zde 19×16=304 s.)

(h)istory TO: 30

timeout (sec), po který (C)enter kontroluje a zamezuje duplicitu paketů od mobilní stanice, podmínkou jsou pakety obsahující síťové číslo, 0 = kontrola vyřazena

(E)rr:NONE

NONE/MORSE/C92/DEBUG/SERV/S+U

Módy chybových hlášení:

Nód může při ztrátě paketu generovat chybové hlášení ze dvou důvodů: chyba komunikace (nebyl přijat ACK od protistanice) nebo chyba konfigurace (např. pokus o odeslání paketu do neexistujícího kanálu). Chybová hlášení mohou být generována pro všechny nebo pouze pro některé typy paketů.

 Typ paketuTyp chyby (komunikace, konfigurace)
MORSEvšechnychyba komunikace
DEBUGvšechnyvšechny
SERVservice requestvšechny
S+Uservice request user data, prot datavšechny
C92zastaralé, pro kompatibilitu s RD300FS (typ paketu C5)chyba komunikace

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.