Events

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/events.html

Verze pro tisk

21. Events

V CU existuje jeden centrální Event log. Je-li detekována zvláštní událost, pak je generován standardní záznam do Event logu. Druhá část tohoto menu e(r)ror je určena pro staré verze error logů.

Z MORSE main menu napiš iE Enter.

Event log pages
(0) (1) (2) (3)...(F)
(c)lear forma(t) ckh(k) (s)tatus
(q)uit
>>

Význam položek:

(c)lear

— smaže všechny záznamy

forma(t)

— formátuje paměťový prostor a smaže všechny záznamy Oba povely (c) a (t) jsou určeny pro zvláštní situace a nemají se používat během normálního provozu nebo seřizování

ckh(k) (s)tatus

— pro servisní účely

(0) (1) ...

— stránky seznamu Event, nejnovější záznam je na začátku strany (0)

Napiš 0 Enter:

>>
Event log name0 
2005-09-14 05:19:26| COLD START EVT 2000,00000044,02D10000
2005-09-14 05:19:15| PS SHUTDWN EVT 1999,00000000,00000000
2005-09-14 05:17:08| A:565098BA test
2005-09-14 05:16:16| A:565098BA put  MON SCC 3 O.K.
2005-09-14 05:16:16| A:565098BA put  MON SCC 2 O.K.
2005-09-14 05:16:16| A:565098BA put  MON SCC 1 O.K.
2005-09-14 05:16:16| A:565098BA put  MON SCC 0 O.K.
2005-09-14 05:13:00| A:565098C6 put  UNIT 0 O.K.
2005-09-14 05:12:27| SUPPLY BACK EVT 1051,00000000,00000000
2005-09-14 05:11:47| SUPPLY DROP EVT 1050,00000001,00000000
2005-09-14 05:11:38| A:565098BA write NODE 4 O.K.
2005-09-14 05:11:38| A:565098BA write NODE 3 O.K.
2005-09-14 05:11:38| A:565098BA write NODE 2 O.K.
2005-09-14 05:11:38| A:565098BA write NODE 1 O.K.
2005-09-14 05:11:38| A:565098BA write NODE 0 O.K.

První část obsahuje čas, kdy byla událost detekována, ve druhé části je krátký popis události. V příkladu jsou zaznamenány události, chronologicky odspodu:

A:565098BA write NODE 0 O.K.

— zápis 5 konfiguračních struktur nódů povelem write

SUPPLY DROP EVT 1050

— přechod na napájení z akumulátoru, MR400 odvozuje tento stav z hw signálu PI přivedeného ze svorky MAIN PWR OFF zdroje MS2000, MR25 z parametrů v menu Unit

SUPPLY BACK EVT 1051

— návrat k síťovému napájení

A:565098C6 put UNIT 0 O.K.

— zápis menu Unit edit povelem Init provedený ze vzdálené CU s adresou 565098C6

A:565098BA put MON SCC 0 O.K.

— zápis do menu iMSPe povelem Init

A:565098BA test

— ovládání některého z testů povelem start, report nebo stop

PS SHUTDWN EVT 1999

— vypnutí napájení

COLD START EVT 2000

— zapnutí napájení

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.