DPMB, Česká republika

https//www.racom.eu/cz/references/hromadna-doprava.html
bus_01

Highlights

 • MR400, 400 MHz, 900 MHz
 • Řízení integrované hromadné dopravy
 • Autobusy, tramvaje, trolejbusy
 • GPS poloha každých 30 vteřin z každého vozidla
 • RANEC
 • 700 vozidel, 25 základnových stanic

Systém MORSE využívá DPMB pro přenos dat, která pomáhají dispečerům při zajišťování plynulosti veřejné dopravy na území města Brna.Palubní počítače získávají řadu informací z dispečinku a zjišťují polohu vozidla podle GPS. Tato informace o poloze je průběžně porovnávána s jízdním řádem. Dostávají také aktuální informace o dopravních omezeních a odklonech na trase. Také semafory na křižovatkách jsou integrovány do systému městské dopravy. Zpožděná vozidla tak mohou dostat, pokud je to možné, právo přednosti v jízdě.

Díky on-line rádiové komunikaci se může dispečer stále rozhodovat podle nejnovějších dostupných informací.

 • Síť systému MORSE zajišťuje přenos dat pro:
  • Sledování polohy z GPS
  • Konfiguraci fonické sítě v reálném čase
  • Textové informace pro řidiče
  • Okamžité porovnání s jízdním řádem (před/včas/zpoždění)
  • Preference vozidel hromadné dopravy na řízených křižovatkách
  • Informace pro cestující ve vozidlech
  • Jízdenkové automaty
  • SCADA systém silových elektro rozvodů
  • Článek – AUTOMATIZACE 9/2005

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.