WALRUS

WALRUS je virtuální router realizovaný pomocí software, který v počítači s OS Linux emuluje chování MORSE radiomodemu, resp. kontroléru.

WALRUS vykonává všechny funkce jako běžný radiomodem včetně obsluhy všech kanálů na interface (sériových i Ethernetu), nemá pouze rádiový kanál.

WALRUS se s výhodou využívá především v centrech rozsáhlejších sítí, kde se většinou instaluje na existující MServer nebo MRouter. Tím má WALRUS k dispozici vysoký výpočetní výkon i větší RAM a navíc není tolik zatěžován procesor v radiomodemu.

Typické oblasti použití

 • Jako modul dálkového přístupu do MORSE sítí MRemote
 • Centrální interface mezi zákaznické aplikace a MORSE síť umístitelný kdekoliv na LAN
 • Vícenásobný interface pro Network management (RANEC) a Utility (SETR apod.) většinou s využitím protokolu MAS
 • SW centrum pro rozsáhlé mobilní sítě

Přednosti

 • Snadná instalace
 • OS Linux
  • Nulové náklady na pořízení operačního systému
  • Stabilita
  • Veřejně přístupná podrobná dokumentace
  • Přístup ke zdrojovému kódu s možností jeho modifikace
  • Standardní diagnostické a konfigurační nástroje pro Linux
 • Uživatelům MORSE sítí dodáván zdarma

Leták