Routery

https//www.racom.eu/cz/products/routery.html

MRoutry jsou speciální průmyslové počítače, používané v systému MORSE na místech, kde je třeba komunikovat s několika nezávislými IP sítěmi s fyzicky oddělenými ETH interfejsy. Také se používají tam, kde je třeba posílit hardware jiného zařízení MORSE (výpočetní výkon, počet a typ interfejsů) nebo jeho firmware (speciální protokoly a aplikace).

Uplatňují se především v centrech systému MORSE.

Řadič MC100 má podobné použití jako MRouter. Je tvořen počítačovou částí rádiového modemu, takže je s ním plně kompatibilní a využívá také jeho modulovou stavbu.

WALRUS je softwarově vytvořený virtuální router, který emuluje chování rádiového modemu nebo kontroléru v počítači s OS LINUX.

Typ Charakteristiky
MRouter MRouter-A2 Minimální rozměry, 2 nezávislé ETH interfejsy
Kontrolér MC100 Počítačová část rádiového modemu
Virtuální router WALRUS Softwarová emulace rádiového modemu nebo spíše kontroléru

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.