Popis systému

https//www.racom.eu/cz/support/morse-system.html

Systém MORSE splňuje všechny požadavky, které jsou dnes kladeny na moderní rádiové datové sítě:

 1. Paketové přepojování.Paketová síť je podstatně efektivnější pro velmi častý přenos krátkých zpráv než systémy okruhové, neboť u okruhových systémů je nutná velká časová režie pro navázání spojení (až jednotky sekund), což je pro krátké zprávy (desítky ms) neúměrné. V paketové síti může, na rozdíl od sítě okruhové, jeden bod sítě „najednou“ přijímat pakety od několika různých odesílatelů.
 2. Rozptýlená inteligence.Všechny body systému MORSE jsou rovnocenné – není třeba žádné nákladné řídící centrum sítě nebo hlavní převaděč. Kterýkoliv bod sítě může sloužit zároveň jako retranslační, v mobilních aplikacích jako základnový.
 3. Antikolizní systém.MORSE disponuje vysoce účinným antikolizním protokolem na rádiovém kanálu. Tzn. v síti může být provozován master-slave algoritmus z centra a zároveň kterýkoliv bod sítě může libovolně komunikovat s jakoukoliv protistanicí. U každého nódu sítě, resp. uživatelského rozhraní lze navíc individuálně řešit algoritmy přístupu na kmitočet včetně priorit.
 4. Přenosová rychlost.Vysoká přenosová rychlost = vysoká přenosová kapacita a spolehlivost. Tím, že se jednotlivé zprávy přenášejí kratší dobu, snižuje se i riziko napadení zprávy rušením. Modulační přenosová rychlost radiomodemů MORSE je pro danou šířku kanálu vždy na hranici fyzikálních možností: 12,5kHz/10,84kbps, 25kHz/21,68kbps, 200kHz/133kbps, 500kHz/196kbps
 5. Rychlost přepínání příjem/vysílání.Tento parametr má v half-duplexních paketových sítích zásadní význam, neboť se uplatňuje jako časová režie před vysíláním každé zprávy (paketu) a zásadně tedy ovlivňuje celkovou kapacitu systému. Časová režie se samozřejmě znovu projevuje při každé retranslaci – opakovaném vysílání zprávy. Rychlost přepínání u kvalitního radiomodemu by měla být lepší než 10 ms. Všechny radiomodemy v systému MORSE přepínají za méně než 1,5 ms!
 6. Vytváření hybridních sítí (integrace jakéhokoliv přenosového média).Do MORSE sítě lze kromě rádiového kanálu integrovat jakékoliv komunikační prostředí (LAN, WAN, GPRS, satelit apod.) nejlépe s IP protokoly včetně Internetu.
 7. Vyšší počet uživatelských portů.Více uživatelských portů na radiomodemu umožňuje při stejných nákladech připojit více zákaznických zařízení (stejných nebo i odlišných typů). Na radiomodemech jsou modulárně k dispozici až 4 sériové porty, 2x Ethernet, integrovaná GPS a modul digitálních a analogových vstupů/výstupů.
 8. Protokoly na uživatelském rozhraní.V systému MORSE jsou na uživatelském rozhraní implementovány desítky protokolů různých výrobců včetně speciálních režimů, kdy je v centru možnost vytváření virtuálního obrazu stavu PLC automatů v celé síti.
 9. Konfigurace.Veškerý konfigurační software pro systém MORSE je přístupný všem uživatelům a je dodáván zdarma pro MS Windows i Linux. MORSE systém umožňuje provádět jakékoliv změny konfigurací i dálkově (po síti) bez nutnosti přímého drátového propojení s radiomodemem, který je konfigurován.
 10. Diagnostika po síti.U MORSE systému lze manuálně nebo automaticky (pomocí dohledového softwaru RANEC) dálkově průběžně sledovat a kontrolovat kvalitu přenosů, síť optimalizovat a nastavovat. V HW komponentech systému MORSE jsou přístupné statistiky (informace o množství a velikosti vyslaných/přijatých paketů, množství opakovaných/ ztracených paketů na jednotlivých linkách, kvalitě slyšitelnosti ostatních stanic) typicky s třídenní historií.
 11. Dálkový dohled pro hot-line servis.Nemá-li provozovatel zájem provádět servisní a diagnostické činnosti samostatně, dodavatel systému MORSE, případně RACOM jako výrobce, se může po domluvě a stanovení bezpečnostních pravidel dálkově připojovat (použitím MRemote modulu) do sítí svých zákazníků prostřednictvím Internetu, telefonních linek, GPRS apod. V České republice lze pro dohled a servis využít MODANET, veřejnou telekomunikační síť v pásmu 400 MHz, kterou provozuje RACOM.
 12. Testování a sledování kvality jednotlivých spojů.Radiomodemy systému MORSE jsou vybaveny mimo jiné speciálním software určeným k testování a měření kvality přenosu dat, simulace provozní zátěže apod. Systém MORSE neustále (i při poslechu zpráv uživatelského provozu) měří a ukládá do paměti slyšitelnost stanic, sílu signálu, datovou kvalitu, průměrnou i pulzní úroveň rušení apod.
 13. Nahrávání firmware po síti.Všem uživatelům systému MORSE dodává výrobce veškeré nové verze firmware zdarma. Nahrání nových verzí firmware do rádiových modemů lze provést dálkově po síti i za provozu, bez nutnosti fyzické návštěvy jednotlivých bodů sítě.
 14. Provoz mobilních prostředků.Každý z radiomodemů systému MORSE umí zároveň plnit funkci základnové stanice buňkové sítě pro mobilní provoz, tzn. bez dalších investic do infrastruktury lze v daném území pokrytém sítí MORSE začít provozovat mobilní síť. Mobilní síť lze nezávisle využívat pro jakékoliv další aplikace.
 15. Informační otevřenost.RACOM bezplatně zveřejňuje veškeré technické informace o systému MORSE a pravidelně pořádá školení uživatelů.
 16. Splňování norem.Všechny komponenty systému MORSE splňují evropské normy a je k nim vydáno Prohlášení o shodě. Všechny radiomodemy splňují nejpřísnější ETSI EN 300113 pro listen before transmitt zařízení a vyhovují i požadavkům americké FCC part 90 a kanadské RSS 119.

Leták

Jak na MORSE 1 – úvod do systému, routing

Jak na MORSE 2 – mobilní režim, diagnostika, …

Jak na MORSE 3 – ethernet v MORSE

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.