VHF Data, Norsko

https//www.racom.eu/cz/references/namorni-komunikace.html
norway_01

Highlights

 • MR160, 160 MHz
 • Lodě na otevřeném moři
 • GPS sledování rybolovu
 • 9 duplexních párů 25 kHz
 • Automatické přepínání frekvencí
 • 50 základnových stanic
 • Kapacita pro tisíce lodí

MORSE systém je také používán v námořní komunikaci – výborným příkladem je VHF datová síť umožňující komunikaci mezi loděmi na otevřeném moři. Operátor sítě Telenor Maritime Radio má vybaveny své základnové stanice zařízeními se značkou RACOM podél celého norského pobřeží od Oslo do Kirkenes.

Podle požadavků na objem přenesených dat a podle aktuálně dostupného pokrytí, přepínáMRouter na lodi komunikaci buď přes radiomodemy MR160 and MW160 nebo na komunikaci pomocí WiFi hotspotů.

Úzkopásmové radiomodemy se přepínají na jeden z devíti úzkopásmových kanálů v závislosti na jejich zatížení.

 • Přenosová kapacita pro stovky až tisíce lodí
 • 50 základnových stanic podél celého norského pobřeží (3000 km)
 • 160 MHz
  2 x 9 duplexních párů 25 kHz pro narrowband,
  1 duplexní pár 200 kHz pro wideband
 • MORSE síť umožňuje přenos dat pro:
  • určování polohy pomocí GPS
  • E-maily
  • Platební terminály
  • Předpovědi počasí (pomocí broadcastů)
  • Omezené prohlížení webových stránek

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.