RAy3 – nová technologie odlitků

https//www.racom.eu/cz/news/casting-technology
Die-casting

Jak je všeobecně známo, RACOM průběžně zlepšuje kvalitu svých výrobků. Tentokrát přišla řada na hliníkový odlitek, v němž je namontován mikrovlnný spoj RAy3. V roce 2020 jsme investovali několik milionů korun a přešli z technologie lití metodou ztraceného vosku na technologii tlakového lití.

Hlavním důvodem pro změnu technologie je neustále se zvyšující poptávka po mikrovlnných spojích RACOM a požadavek na co nejkratší termíny dodání.

V letošním roce i díky distanční výuce a práce z home office proběhlo několik vln, kdy poskytovatelé internetu potřebovali okamžitě navýšit kapacitu svých sítí, a tudíž flexibilní dodávky mikrovlnných spojů RAy, které je široce používány právě v páteřních sítích a vysokorychlostních last mile připojeních.

Díky zvýšené poptávce RACOM zvýšil svoji produkci a do celého světa dodal v roce 2020 o více jak 30 % spojů víc než v roce 2019.

Tlakových odlitků je slévárna schopna vyrobit za směnu několik set a hned je expedovat do RACOMu. Dodávky doposud používaných odlitků metodou ztraceného vosku jsou podstatně komplikovanější. Na každý jednotlivý odlitek se totiž vyrábí jednoúčelová forma v několika krocích, mezi kterými jsou nutné technologické pauzy. Tento proces bohužel nelze zkrátit, a tudíž flexibilita a rychlost dodávek jsou podstatně nižší.

Další výhodou tlakových odlitků je jejich vyšší přesnost, a tudíž jejich následné opracování v RACOMu je také rychlejší.

Nová šasi vyrobená tlakovým litím lze rozpoznat od těch původních pomocí dvou viditelných rozdílů. Madlo je nově přichycené šrouby, neboť při tlakovém lití se madlo odlévá zvlášť. Hliník je při tlakovém lití lehce pórovitý, což je viditelné i pouhým okem na obráběných místech, např. v závitech pro průchodky. Jemné póry nijak neovlivňují pevnost ani jiné vlastnosti odlitku a nemění tudíž ani vlastnosti a užitnou hodnotu RAy3 mikrovlnného spoje.

Nová technologie lití nemá vliv na váhu odlitku, a tak je RAy i nadále nejlehčí a nejmenší mikrovlnné rádio na globálním trhu.

Věříme, že nemalá investice, kterou jsme vynaložili, nám umožní flexibilně zvyšovat naši výrobu a pružně tak reagovat na požadavky našich zákazníků.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.