RACOM & COVID-19

Přestože virus COVID-19 přináší do našeho světa nejistotu, na RACOM se můžete spolehnout. Naše pružné výrobní i obchodní postupy nám umožňují překonat důsledky této pandemie a udržet naše zaměstnance v bezpečí. Jsme tu, abychom to společně zvládli!

Výroba

• Naše výroba pokračuje bez výpadku

Naše infrastruktura a výroba jsou robustní. Výroba a doprava pokračují normálně a očekáváme, že budeme schopni v každé situaci dobře reagovat.

Pravidelně komunikujeme s našimi dodavateli a nemáme žádné varovné signály. Přestože neočekáváme žádnou změnu úrovně našich služeb, omlouváme se předem, pokud dojde k drobným zpožděním. Pokud se dozvíme o jakýchkoli možných problémech, budeme vás včas informovat a budeme hledat nejvhodnější řešení.

Podporujeme partnery

• RACOM je připraven podpořit ostatní bez ohledu na zisk

Protože mnoho lidí nyní pracuje z domova, jsou mnohem vyšší požadavky na připojení k internetu. Společnost RACOM je připravena poskytnout zvláštní podmínky a ceny pro své mikrovlnné spoje používané pro připojení k internetu a SW klíče pro vyšší rychlost. Kontaktujte nás pro více informací.

Naši zaměstnanci

• Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců je naší prioritou…

• Kdekoli je to možné, pracujeme z domova

• Zvýšená hygienická opatření na všech pracovištích

RACOM má již mnoho let zavedené nástroje na podporu práce z domova a vzdálenou individuální a skupinovou komunikaci. Díky tomu je relativně snadné požádat zaměstnance, kteří nejsou nezbytně potřební v prostorách RACOMu, aby pracovali z bezpečí domova.

Pro ty, jejichž fyzická přítomnost na pracovišti je nezbytná, byla zavedena vyšší hygienická opatření a zajištěn maximální „sociální odstup“ od spolupracovníků. Návštěvy provozoven byly omezeny na minimum, dodávky materiálu a expedice výrobků pokračují bez osobního kontaktu.

Vládní nařízení

• Všechna vládní nařízení a doporučení jsou bez odkladu implementována

Vedení RACOMu situaci pečlivě sleduje a všechna doporučení a opatření týkající se COVID-19 oznámené českou vládou jsou okamžitě zaváděna do praxe.

About cech