Setkání s ČTÚ

ctu

V průběhu prosince 2015 proběhlo v Praze setkání RACOMu se zástupci ČTÚ (Český telekomunikační úřad). Jedná se o skvělou příležitost diskutovat s regulátorem potřeby RACOMu, jeho zákazníků a trhu jako celku. Zároveň je pro nás nezbytné rozumět trendům kterými se rozhodování regulátora ubírá a to jak v národním, tak mezinárodním měřítku.

Mezi tématy setkání byla diskuze o obecných možnostech využití frekvenčních pásem v rozsahu 960 – 1700 MHz, ze strany RACOMu byly ČTÚ také předány informace o možném vývoji technologií v dalších frekvenčních pásmech.

Součástí diskuse byla možnost navýšení šířky kanálu v pásmu 400 MHz nad rámec současných 25 kHz, jakkoliv k tomuto tématu nepadlo žádné finální rozhodnutí.

Hlavním cílem setkání bylo ovšem poskytnutí vstupů k probíhající diskuzi ‘Comments from Czech Radiokomunikace on the draft general measures of the radio spectrum utilization plan no. PV-P / 20 / XX.2015-YY for the frequency band from 960 to 1700 MHz’.

Návrh optimálního řešení ze strany RACOMu spočívá v otevření nových frekvencí určených pro telemetrické SCADA sítě. Tato potřeba existuje již v tuto chvíli a nejedná se pouze o výhled do daleké budoucnosti. Součástí návrhu bylo i upozornění na pásmo 1.4 GHz, které v současnosti není využíváno a jehož zpřístupnění by pokrylo jak současné, tak budoucí potřeby provozovatelů telemetických sítí.

V tuto chvíli již existuje doporučení EU pro regulaci tohoto frekvenčního pásma, které už je v některých zemích Evropy využívané pro provoz p-t-p linek.

Pokud by ČTÚ zohlednilo návrhy ve svých rozhodnutích, jednalo by se pro výrobce o výrazné usnadnění při návrhu produktů odpovídajících současným protřebám trhu, bez nutnosti složitého testování a výzkumu nezbytného při výraznějším posunu použitelných frekvencí. Návrh RACOMu na regulaci zmiňovaných pásem a jejich vyčlenění pro potřeby SCADA point-to-multipoint komunikace by zároveň pomohl ochraně frekvenčních pásem pro tuto klíčovou oblast komunikačních sítí.

Posledním tématem k diskusi s ČTÚ byla možnost využití vyšších frekvenčních pásem pro širokopásmové přenosy. O případných konkrétních výstupech z těchto diskusí Vás rádi budeme informovat.

About cech