RACOM jede dál

https//www.racom.eu/cz/news/keep-going
Production is going

Naše výrobní postupy a procesy jsme upravili tak, aby plnily nové požadavky v souvislosti s COVID-19. Fungujeme obdobně jako záchranné složky a kritický průmysl. Tato opatření zajišťují, že výroba a další činnosti zůstávají robustní a funkční.

Mnoho zaměstnanců pracuje z domova a řídí se pokyny vlády pro karanténu.

Ti, kteří mohou pracovat pouze v provozech RACOMu v našem ústředí, v mechanické a SMT výrobě jsou nyní rozděleni na směny, které se vzájemně fyzicky nepotkávají.

Osobní hygiena je prioritou, všichni musí vždy nosit roušku. Zaměstnanci pracují v oddělených prostorách a využívají všechny nově uvolněné kanceláře, aby mezi nimi byl zajištěn maximální možný fyzický odstup. Směny se pravidelně střídají po dnech, takže je možné mezi každou směnou důkladně dezinfikovat celý pracovní prostor.

Všechna setkání s více než 2 osobami jsou prováděna vzdáleně pomocí videokonferencí. Všechny návštěvy na RACOMu jsou zakázány, s našimi zákazníky a partnery komunikujeme na dálku.

Příjem materiálu a expedice fungují bez přímého kontaktu s dopravci.

Všechna tato opatření zajišťují, že jakýkoli zdravotní problém případně ovlivní jen velmi omezenou část RACOMu.

Naše nákupní oddělení je v trvalém kontaktu s našimi dodavateli a daří se jim zajišťovat dodávky materiálu a součástek bez výpadků.

Naši zaměstnanci a jejich zdraví jsou naší prioritou číslo jedna. Zároveň věříme, že jsme schopni dostát všem našim závazkům a našim zákazníkům poskytovat podporu a dodávky bez výpadků. Pokud by vyskytly drobné problémy nebo zpoždění, předem se za ně omlouváme.

Věříme, že RACOM bude nadále vyrábět a dodávat své výrobky i v této mimořádné situaci, i když nám život poněkud komplikují přijatá nouzová opatření.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.