RACOM na workshopu M2M

https//www.racom.eu/cz/news/m2m
ecc

Jako významný hráč na poli M2M komunikace se RACOM zúčastnil dvoudenního workshopupořádaného Výborem pro elektronické komunikace (Electronic Communications Committee (ECC)Konference evropských správ pošt a telekomunikací (CEPT). Workshop se uskutečnil 21.- 22.3.2016 v Mainzu v Německu.

Cílem workshopu bylo lepší pochopení současných a budoucích potřeb M2M aplikací ve vztahu k regulaci jejich podmínek a harmonizace související legislativy včetně využívání a přidělování frekvenčních pásem. Konkrétní workshopy se věnovaly otázkám standardizace a regulace M2M síťí, “Smart cities”, průmyslových, SCADA a dopravních sítí v metropolitních oblastech a fenoménu IOT (Internet Of Things – Internet věcí).

RACOM se z pozice technologického leadera na trhu snaží přispívat v diskuzi k projednávaným tématům mimo jiné i aktivní účasti na akcích jako byl ECC M2M workshop.

Diskuse nad potřebami průmyslových aplikací ve vztahu k přenosovým rychlostem a alokaci dostupného frekvenčního spektra je nezbytnou podmínkou pro další rozvoj těchto služeb a rozvíjení potřebné spolupráce celého průmyslového odvětví s jeho regulátory. Bližší účast na workshopech je pro RACOM skvělou příležitostí jak lépe chápat potřeby těchto stále rostoucích trhů a prezentovat poznatky o potřebách našich zákazníků a jejich aplikací.

Účast na workshopu umožnila RACOMu se znovu potkat s lidmi, kteří mají na poli regulací silný hlas a věříme, že se nám společně podaří rozšířit frekvenční spektrum, které je přidělováno pro privátní M2M aplikace.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.