Setkání se zákazníky a partnery

https//www.racom.eu/cz/news/mw-discussion-forum
wine02

S blížícím se závěrem roku jsme pro lokální partnery a zákazníky zorganizovali setkání spojené s návštěvou vinného sklepa a ochutnávkou vína.

Ze strany RACOMu se jednalo o skvělou příležitost jak našim partnerům poděkovat za jejich přízeň a dobrou spolupráci a najít si společný čas i na mimopracovní témata. Cenným vstupem jsou pak samozřejmě veškeré zkušenosti a postřehy našich zákazníků ať k produktu samotnému, širším potřebám trhu, nebo naopak specifickým problémům a výzvám v jednotlivých sítích.

Velký podíl na úspěchu RACOMu na místních trzích mají nepochybně naši distributoři, díky své pocitvé práci na budování vzájemné spolupráce a mnoha cenným podnětům pro další rozvoj našich produktů.

Jsme rádi, že probíhající diskuse potvrdily, že naše snaha o neustálé naslouchání potřebám našich zákazníku a jejich implementace do nových i stávajících produktů, je ze strany našich partnerů vysoce hodnocena a ukazuje se být správnou cestou pro budování dlouhodobé spolupráce. Mezi pozitivy našich výrobků kladně hodnocenými ze strany partnerů, zaznívali zejména:

  • spolehlivost
  • jednoduchost produktů a jejich managementu
  • vysoká kvalita technické podpory
  • ergonomie a kompaktnost mechanických řešení

Jsme samozřejmě rádi za pozitivní zpětnou vazbu, nicméně je nám jasné, že pokud chceme aby naše výrobky patřily na špici i v budoucnosti, musíme neustále pokračovat na jejich zdokonalování a hledání nových trendů na trhu.

Žijeme sice ve věku elektronické komunikace, ale přesto (nebo možná právě proto) je setkávání tváří v tvář nezastupitelné při budování jak osobních, tak profesních vztahů.

Rádi bychom proto poděkovali všem našim partnerům za čas, který setkání věnovali a doufáme, že se při podobně příjemné události potkáme i v budoucnu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.