Nové vedení RACOMu

https//www.racom.eu/cz/news/new-leadership

V březnu byl formálně završen proces, který v Racomu už probíhá několik letpředávání vedení společnosti nové generaci.

Po zvažování různých možností vlastníci a klíčoví lidé ve vedení firmy došli k závěru, že nejlepší variantou bude, když RACOM dále společně povedou Marek Bobula, David Marek, Vít Koutenský a Bohumil Sobotka. Z pohledu hierarchie jsou všichni na stejné úrovni, vedení RACOMu je bez funkce generálního ředitele.

Noví jednatelé budou společně řešit celkovou strategii a dlouhodobé směřování firmy, v každodenním vedení firmy jsou jednotlivě zodpovědní za tyto oblasti:

Marek Bobula – vývoj a technika
David Marek – obchod a marketing
Vítek Koutenský – lidé a vnitřní fungování firmy
Bohumil Sobotka – výroba, finance a infrastruktura

Zakladatelé RACOMu, Jiří Hruška a Martin Lácha firmu neopouštějí. Pracují na zkrácený úvazek na konkrétních projektech: Jirka v SW vývoji, Martin v marketingu. Bude-li nové vedení chtít, jsou mu kdykoliv připraveni poskytnout svůj názor a pohled na věci, které bude řešit. Bohouš Sobotka, nejmladší z původních jednatelů, zůstává na stejné pozici jako doposud a mimo jiné zajišťuje kontinuitu bývalého a nového vedení.

Jiří a Martin k tomu říkají: “Jsme rádi, že se nové vedení podařilo vytvořit z vlastních řad, tedy z kolegů, kteří na RACOMu už mnoho let pracují. Věříme, že osud firmy předáváme do dobrých rukou. Novým jednatelům přejeme hodně zdaru a děkujeme za jejich odvahu a ochotu vzít si na sebe odpovědnost.” 

Valná hromada, jako nejvyšší orgán společnosti, 26.3.2024 formálně výše uvedené potvrdila a odsouhlasila, že RACOM bude mít od 1.4.2024 čtyři jednatele: Marka Bobulu, Davida Marka, Vítka Koutenského a Bohumila Sobotku.

Pro každodenní běh firmy se tímto krokem nic zásadního nemění.

Držme si společně palce, ať RACOM s novým vedením funguje stejně dobře nebo lépe a minimálně stejně dlouho jako doposud.

Za staré i nové vedení
David, Bohumil, Vít, Martin, Jiří, Marek

David, Bohumil, Vít, Martin, Jiří, Marek
(na fotografii zleva doprava)

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.