RAy3 spolehlivě do –40 °C

https//www.racom.eu/cz/news/ray-40
RAy Test results -40 °C

Když nás partner z Kanady požádal o provedení funkčních testů RAy3 při teplotě –40 °C (–40 °F), náš technický tým tuto výzvu rád přijal, protože rádi posouvají hranice.

Standardně musí každá jednotka RAy jako součást běžné výstupní kontroly projít komplexním testem v klimatické komoře při teplotách od –30 do 55 °C (–22 až 131 °F).

Testy začínají při běžné pokojové teplotě testem propustnosti, kde se testují jak rozhraní ETH, tak SFP. Každý test trvá šest minut při maximální rychlosti (přibližně 200 milionů paketů, povolená ztráta max. 100 paketů).

Dalším testem je měření na nejužším kanálu, kde se kontroluje kvalita a stabilita rádiových parametrů, jako jsou RSS, MSE, watch dog atd.

Poté následují „studené“ testy. Jednotka je vypnutá a teplota klesá na –30 °C (–22 °F). Po 30 minutách je jednotka zapnuta a musí bez problémů nastartovat za určený čas. Tento test zapnutí/vypnutí se opakuje 12x s dvouminutovými přestávkami, aby bylo spolehlivě ověřeno, že studená jednotka vždy nastartuje i při nízkých teplotách.

Při nízké teplotě následují stejné testy propustnosti jako při běžné pokojové teplotě.

Posledním krokem je zahřátí komory na 55 °C (131 °F) a opakování testů propustnosti.

Jediným rozdílem ve srovnání s naším standardním postupem byla změna minimální teploty pro „studenou“ zkoušku na –40 °C (–40 °F). Naštěstí to pro naši klimatickou komoru není problém. Naši technici byli tak zvědaví na výsledky, že se jim podařilo realizovat testy pro kanadského partnera během několika málo dní.

Nebylo překvapením, že všechny testované jednotky prošly testy bez problémů, dokonce i při –40 °C (–40 °F).

Důraz na kvalitu je nedílnou součástí značky RACOM a úspěch tohoto testu ukazuje, že naše výrobky běžně překračují své konstrukční parametry.

Pokud tedy budete provozovat spoje RAy v oblastech s extrémně nízkými teplotami, máte jistotu, že budou fungovat.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.