Rádiový modem RipEX2e

https//www.racom.eu/cz/news/ripex2e

V rámci RACOM Partner Meetingu v Praze v září 2022 jsme představili nový rádiový modem RipEX2e, který nyní oficiálně uvádíme na trh. RipEX2e je základní verzí naší vlajkové lodi RipEX2, který je na trhu už od roku 2018. Jak a proč přicházel RipEX2e na svět se dozvíte ve videu.

RipEX je platforma rádio​vých modemů, kter​é poskytuj​í 24/7 spolehlivou službu pro bezdrátový přenos dat v kritických aplikacích​ jako jsou např. SCADA a telemetrie v kritické infrastruktuře energetick​ých, vodárenských, plynárenských a ropn​ých firem. Jejich funkčnost byla od roku 2011 ověřena v tisících instalacích ve více než sto zemích všech kontinentů.

RipEX2e vychází z rádiového modemu RipEX2 a je s ním plně kompatibilní. Bez problémů lze tedy oba typu kombinovat v jedné síti na jedné frekvenci. S jeho nasazením se počítá v méně náročných instalacích, které nevyužijí všechny vlastnosti RipEX2. U RipEX2e je omezena šířka kanálu na max. 50 kHz, modulace na max. 64 QAM, k dispozici jsou jen dvě Ethernetová a jedno sériové rozhraní. RipEX2e není vybaven mPCI slotem, nelze ho tudíž rozšiřovat o GPS, další sériové interfejsy nebo LTE rozhraní.

První generaci RipEXu budeme nadále vyrábět, nebudeme však do něj implementovat nové funkce, protože na to nestačí jeho HW kapacita. Doporučujeme ho používat pouze k rozšiřování stávajících sítí a pro nové sítě využívat výhradně RipEX2 a RipEX2e mimo jiné i proto, že fyzické vrstvy protokolu na rádiovém kanále u RipEX a RipEX2/RipEX2e nejsou kompatibilní.

Ukončení výroby RipEX zatím není plánováno. Počítáme s tím, že ho budeme schopni dodávat k doplňování stávajících sítí ještě několik let podobně, jako jsme stále schopni dodat MR400, který byl uveden na trh v roce 2005.

Věříme, že RipEX2e si najde své místo na trhu a zákazníci ocení možnost kombinování RipEX2 a RipEX2e v jedné síti podle potřeb na jednotlivých lokalitách.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.